m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHGRUPA POSLANIKA PREDSTAVNIČKOG DOMA UPUTILA INICIJATIVU ZA IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONA BIH

GRUPA POSLANIKA PREDSTAVNIČKOG DOMA UPUTILA INICIJATIVU ZA IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONA BIH

Сарајево/Sarajevo 21.04.2022. godine

INFORMACIJA ZA MEDIJE

GRUPA POSLANIKA PREDSTAVNIČKOG DOMA UPUTILA INICIJATIVU ZA IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONA BIH KOJIM BI SE NAPAD NA NOVINARE TRETIRAO KAO POSEBNO KRIVIČNO DJELO

 

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Aida Baručija, Saša Magazinović, Edita Đapo, Jasmin Emrić, Mirjana Marinković Lepić, Šemsudin Mehmedović i Dženan Džonlagić uputili su, povodom njihove inicijative za izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim će se napad na novinare/ke tretirati kao posebno krivično djelo, saopćenje za javnost čiji sadržaj u cjelosti prenosimo:

“Grupa poslanika iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čiji rad podržava Međunarodni republikanski institut sa sjedištem u Vašingtonu, uputila je parlamentarnu inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim će se napad na novinare/ke tretirati kao posebno krivično djelo. Predlagači ove inicijative su Aida Baručija, Saša Magazinović, Edita Đapo, Jasmin Emrić, Mirjana Marinković Lepić, Šemsudin Mehmedović i Dženan Džonlagić.

U obrazloženju inicijative se navodi da kao osobe koje vrše funkciju promoviranja slobode govora i osnovnih demokratskih načela slobodne debate i informiranja javnosti, novinari/ke trebaju biti zaštićeni od fizičkog nasilja, prijetnji po sigurnost novinara i njihovih porodica i drugih vidova ugrožavanja sigurnosti. Stav predlagača je da je nedopustiv bilo kakav vid ugrožavanja sigurnosti novinara/ki.

Neučinkovito djelovanje nadležnih organa u dosadašnjem procesuiranju krivičnih djela koja se vežu za napad na novinare/ke šalje obeshrabrujuću poruku javnosti da osobe koje vrše funkciju posrednika između političkog i društvenog života, a u interesu javnosti, nisu zaštićene od strane države.

Prepoznavajući važnost zaštite i bezbjednosti novinara/ki predlagači istovremeno ističu važnost definiranja statusa NOVINARA/KE, obzirom na mnoštvo informatičkih mogućnosti kojima se zloupotrebljava ova profesija i ugrožava njen kredibilitet. Želimo podstaći jačanje samoregulatornih mehanizama i javne odgovornosti novinara/ki i medijskih radnika kao i promoviranje vrijednosti profesionalnog i etičkog novinarstva kao osnovu produkcije i uređivanja medijskog sadržaja.

Ovom inicijativom realizira se preporuka Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH iz Specijalnog izvještaja o položaju i slučajevima prijetnji novinarima iz 2017. godine. Također, predložena inicijativa je u skladu sa potpisanom “Deklaracijom o uspostavljanju dijaloga između novinarskih udruženja i parlamenata na prostoru Zapadnog Balkana“ iz Skoplja, koju su u novembru 2021. podržali predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, a kojom su se pristupnici deklaracije obavezali da „unaprijede postojeće zakonodavstvo, posebno krivične zakone, u vezi sa bezbjednošću novinara/ki sa težnjom da se kreiraju sistemska pravna rješenja pomoću kojih bi medijski uposlenici bili sigurniji, a nekažnjivost se ne bi tolerirala“.

Zaštita prava na slobodu izražavanja koja je zajamčena putem univerzalnih međunarodnih ugovora, dodatno se precizira brojnim rezolucijama, smjernicama i drugim instrumentima univerzalnih međunarodnih organizacija (UNESCO, OSCE, Vijeće Evrope), kao i direktivom Evropske komisije o slobodi izražavanja i bezbjednosti novinara i odlukama Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije.” navodi se u saopćenju grupe poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. (kraj)

Sektor za odnose s javnošću

Komentari