m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeHrvatskaEkonomija HRFond vrijedan 17,5 milijardi eura za potporu državama članicama na putu prema zelenom gospodarstvu

Fond vrijedan 17,5 milijardi eura za potporu državama članicama na putu prema zelenom gospodarstvu

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

PLENARNA SJEDNICA

18. svibnja 2021.

Fond vrijedan 17,5 milijardi eura za potporu državama članicama na putu prema zelenom gospodarstvu

· Naglasak na najslabije razvijenim i najudaljenijim regijama te otocima

· Uvjet za financijsku potporu je obvezivanje na klimatsku neutralnost do 2050. godine

· Isključena su ulaganja povezana sa spaljivanjem otpada i fosilnim gorivima

· „Mehanizam za zeleno nagrađivanje” država članica koje brže smanjuju emisije

Fond za pravednu tranziciju pomoći će državama članicama da ublaže društvene i gospodarske posljedice tranzicije na klimatsku neutralnost.

Paket obuhvaća 7,5 milijardi eura iz višegodišnjeg proračuna za razdoblje 2021. – 2027. i dodatnih 10 milijardi iz Instrumenta EU-a za oporavak. Iz njega će se financirati projekti usmjereni na gospodarsku diversifikaciju, ekonomsko preusmjeravanje ili otvaranje radnih mjesta te projekti koji doprinose prelasku na održivo, klimatski neutralno i kružno gospodarstvo.

Fond za pravednu tranziciju financirat će pomoć pri traženju posla, usavršavanje i prekvalifikaciju te aktivno uključivanje radnika i tražitelja zaposlenja tijekom prelaska europskoga gospodarstva na klimatsku neutralnost. Podupirat će i mikropoduzeća, poduzetničke inkubatore, sveučilišta i javne istraživačke institucije te ulaganja u nove energetske tehnologije, energetsku učinkovitost i održivu lokalnu mobilnost.

Sredstvima Fonda neće se financirati projekti spaljivanja otpada, kao ni izgradnja ili razgradnja nuklearnih elektrana, aktivnosti povezane s duhanskim proizvodima i ulaganja koja uključuju fosilna goriva.

U svojim planovima za pravednu tranziciju države članice moraju utvrditi područja koja su najteže pogođena energetskom tranzicijom i u njih usmjeriti primljena sredstva. Posebnu pozornost treba posvetiti posebnostima otoka, otočnih područja i najudaljenijih regija.

Ako se sredstva za Fond uvećaju nakon 31. prosinca 2024., na inicijativu Parlamenta uvest će se „Mehanizam zelenog nagrađivanja”. Ta dodatna sredstva raspodijelit će se državama članicama, s time da će one koje brže smanjuju industrijske emisije stakleničkih plinova dobiti više sredstava.

Drugi ključni aspekti

· Kako bi imale pristup sredstvima Fonda, države članice morat će se na državnoj razini obvezati na postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Prije usvajanja tog cilja imat će pravo na samo 50 % dodijeljenih sredstava.

· Poduzeća u financijskim poteškoćama mogu dobiti potporu u skladu s privremenim pravilima Unije o državnim potporama utvrđenima za iznimne okolnosti.

· Sredstva se mogu prenijeti iz drugih kohezijskih fondova na dobrovoljnoj osnovi.

· Udio sufinanciranja ulaganja sredstvima Unije ograničen je na najviše 85 % za slabije razvijene regije, 70 % za tranzicijske regije i 50 % za razvijenije regije.

Prijedlog uredbe usvojen je u utorak s 615 glasova za, 35 protiv i 46 suzdržanih.

Izjava

Izvjestitelj Manolis Kefalogiannis (EPP, Grčka): Europski parlament daje snažan politički signal: potrebno je uhvatiti se u koštac s društvenim, gospodarskim i ekološkim učincima energetske tranzicije u najpogođenijim regijama. Prelazimo u novo zeleno doba Europe, a da pritom nitko ne bude zapostavljen.”

Sljedeći koraci

Nakon što Vijeće službeno prihvati dogovor, uredba će stupiti na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu EU-a.

Dodatne informacije

Fond za pravednu tranziciju prvi je stup Mehanizma za pravednu tranziciju, ključnog alata za potporu regijama, industrijama i radnicima koji će se suočiti s najvećim izazovima pri provedbi europskog zelenog plana. Zakonodavci su 9. prosinca 2020. postigli privremeni politički dogovor o Fondu.

Poveznice

Usvojeni tekst bit će dostupan ovdje (18.5.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/hr/texts-adopted.html

Raspodjela Fonda za pravednu tranziciju po državama članicama i metoda raspodjele

Europski parlament: Činjenice i brojke (europa.eu)

Priopćenje za medije nakon međuinstitucionalnog dogovora (9.12.2020.)
Dogovor o financiranju pravedne energetske tranzicije u regijama Unije | Vijesti | Europski parlament (europa.eu)

Priopćenje za medije o dogovoru o novom instrumentu za kreditiranje u javnom sektoru (26.4.2021.)

Postignut dogovor o programu za pomoć regijama najpogođenijima prelaskom na klimatsku neutralnost | Vijesti | Europski parlament (europa.eu)

Studija EP-a: Sažetak o Fondu za pravednu tranziciju

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690602/EPRS_ATA(2021)690602_EN.pdf

 

Komentari