m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeHrvatskaDruštvo HREuropski paralment usvojio novi, uključiviji program Erasmus+

Europski paralment usvojio novi, uključiviji program Erasmus+

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

PLENARNA SJEDNICA

 

19. svibnja 2021.

Europski paralment usvojio novi, uključiviji program Erasmus+

• Gotovo dvostruko više sredstava u odnosu na prethodni program

• Erasmus+ odsad i za odrasle polaznike

• Program će biti uključiviji, zeleniji i pristupačniji korisnicima

Zastupnici su u utorak prihvatili vodeći program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport ERASMUS+ za razdoblje 2021. – 2027.

U razdoblju 2021. – 2027. za program koji je dokazao svoju važnu ulogu u jačanju europskog identiteta odvojit će se gotovo dvostruko više sredstava (više od 28 milijardi EUR iz različitih izvora) u odnosu na prethodno sedmogodišnje razdoblje (14,7 milijardi EUR).

Zastupnici su u završnoj fazi pregovora s Vijećem uspjeli osigurati dodatnih 1,7 milijardi EUR.

Tijekom rasprave na plenarnoj sjednici prije usvajanja programa većina sudionika istaknula je da su životi mladih ljudi pogođeni pandemijom COVID-19. Zastupnici su ukazali na važnost programa Erasmus+ koji su građani ocijenili najuspješnijim programom EU-a za buduće generacije. Videozapis rasprave možete pogledati ovdje.

Veća uključivost

Novi program Erasmus+ pružat će više alata i resursa za potporu uključivanju. Komisija i države članice moraju izraditi akcijske planove za poboljšanje pristupa učenju i mobilnosti za osobe koje su u prošlosti imale manje mogućnosti za sudjelovanje, među ostalim za osobe s invaliditetom, osobe koje žive u uvjetima siromaštva ili u udaljenim područjima te za osobe migrantskog podrijetla.

Oni koji ne raspolažu dostatnim sredstvima za pokrivanje početnih troškova sudjelovanja u programu (kao što su karta za vlak ili troškovi smještaja) mogu primati dodatne stipendije te dobiti predujam. Prijave se ne mogu odbijati zbog viših troškova ako su oni povezani s mjerama kojima se jamči uključivanje.

Mobilnost za odrasle polaznike

Za razliku od prethodnog programa, novi Erasmus+ obuhvaćat će i boravak polaznika programa za obrazovanje odraslih u drugoj državi članici do najviše šest mjeseci. Na taj će se način građanima svih dobi i iz svih sredina pomoći da stječu nove vještine za rad i život kako bi se bolje prilagodili promjenama koje donose zelena i digitalna tranzicija, kao i onima koje je uzrokovala pandemija bolesti COVID-19.

Jednostavniji pristup „zelenijem” programu Erasmus+

Novi program Erasmus+ bit će jednostavniji i pristupačniji za podnositelje prijava uz korisnicima prilagođenije IT sustave i manje papirologije. U sklopu njega nudit će se „mala partnerstva”, posebni programi financiranja za manje organizacije, kao što su udruge mladih i sportski klubovi.

Mjerit će se i doprinos programa postizanju Unijinih ciljeva u području klime i smanjenja vlastitog ekološkog otiska, primjerice poticanjem upotrebe klimatski prihvatljivih načina prijevoza sudionika.

Inovativni modeli obrazovanja

Inicijativa DiscoverEU postala je dio programa Erasmus+. Omogućuje mladima da se prijave za dodjelu putnih propusnica kako bi putovali Europom u svrhu učenja (npr. sudjelovanja u intenzivnom tečaju jezika ili u muzejskim radionicama) i otkrivali kulturnu i jezičnu raznolikost Europe.

Inicijativa „Europska sveučilišta” omogućit će studentima stjecanje diplome kombiniranjem studija u nekoliko zemalja EU-a, dok se u okviru treće inicijative „Centri strukovne izvrsnosti” izgrađuju lokalni i međunarodno povezani ekosustavi vještina. Više doznajte ovdje.

Izjava

„Erasmus+ jedan je od programa EU-a sa znatno većim sredstvima i uključuje mnoge važne izmjene i poboljšanja koja omogućuju nastavak jačanja europskog osjećaja pripadnosti te bolje prilike za zapošljavanje Europljanima”, izjavio je izvjestitelj Milan Zver (EPP, Slovenija). „Parlament će pozorno pratiti njegovu provedbu kako bi osigurao da Erasmus+ postane uključiviji i pruža prilike što većem broju ljudi”, dodao je.

Sabine Verheyen (EPP, Njemačka), predsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje, izjavila je: „Erasmus+ je europska priča o uspjehu koju ćemo – zahvaljujući našim naporima – moći nastaviti. On povezuje ljude iz svih sredina i pomaže izgraditi istinsku europsku zajednicu. Mladi i svi koji žele učiti, studirati i upoznavati nove ljude, zbog pandemije su suočeni s velikim izazovima. Oni su još veći za one iz marginaliziranih društvenih skupina. Danas je važnije nego ikada prije da im Europa pruži ruku i osigura alate koji će im omogućiti da rastu, budu ambiciozniji i međusobno se povezuju. Nitko ne smije biti zapostavljen. Upravo to želimo postići s novom generacijom programa Erasmus+.”

Sljedeći koraci

Kako bi se osigurao neometan prijelaz na novo programsko razdoblje, odredbama o retroaktivnosti u Uredbi predviđeno je da novi program Erasmus+ stupi na snagu 1. siječnja 2021. Komisija je već pokrenula postupke prijavljivanja i pozive na podnošenje prijedloga u brojnim državama članicama.

Poveznice

Usvojeni tekst (18.5.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/hr/texts-adopted.html

Videozapis rasprave (18.5.2021.)

https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/home

Zajednička konferencija za medije predsjednice Odbora i izvjestitelja za programe Erasmus+, Kreativna Europa i Europske snage solidarnosti

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-on-erasmus-creative-europe-and-european-solidarity-corps-smeriglio-sojdrova-verheyen_I205986-V_v

Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027. – Skupina za strateško promišljanje (europa.eu) (12.05.2021)

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690595

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0191(COD)&l=en

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/hr/erasmus-2019-2020_15210_pk

Komentari