m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeHrvatskaDruštvo HREU se mora više zauzeti za osiguranje opskrbe hranom

EU se mora više zauzeti za osiguranje opskrbe hranom

KRATKA PLENARNA SJEDNICA – BRUXELLES
Objava za medije
24. ožujka 2022.

EU se mora više zauzeti za osiguranje opskrbe hranom

 

• Uspostava prehrambenih koridora za Ukrajinu i iz Ukrajine

• EU mora diversificirati svoje izvore uvoza hrane

• Poticanje domaće proizvodnje u EU-u

• Pomoć za EU poljoprivrednike

Parlament poziva na hitnu i znatnu pomoć u hrani Ukrajini te na jačanje neovisnosti EU-a u proizvodnji hrane.

Rezolucija o potrebi za hitnim akcijskim planom EU-a kako bi se zajamčila sigurnost opskrbe hranom u i izvan EU-a nakon ruske invazije na Ukrajinu, usvojena je u četvrtak s 413 glasova za, 120 protiv i 49 suzdržanih. Zastupnici u tekstu pozivaju na žurnu pomoć u obliku opskrbe hranom za Ukrajinu te na ponovno pokretanje strategije EU-a za proizvodnju hrane.

Pomoć u hrani za ukrajinsko stanovništvo

S obzirom na ozbiljan utjecaj koji će ruski napad na Ukrajinu imati na sigurnost opskrbe hranom za Ukrajince, Parlament poziva na snažnu dugoročnu humanitarnu pomoć u hrani za Ukrajinu iz EU-a i na međunarodnoj razini. EU bi također trebao otvoriti prehrambene koridore za Ukrajinu i iz Ukrajine, koji bi služili kao alternativa zatvorenim crnomorskim lukama. Ukrajinskim poljoprivrednicima također bi trebalo osigurati sjemenje, gorivo i gnojiva kojima oskudijevaju.

Neovisniji EU

Zastupnici su izjavili da su pandemija bolesti COVID-19 i rat u Ukrajini pokazali da EU mora smanjiti svoju ovisnost o uvozu od premalog broja dobavljača. Pozivaju na diversifikaciju ponude iz trećih zemalja i traže da Komisija u kratkom roku procijeni kako ublažiti učinak visokih cijena gnojiva na poljoprivrednike. Kako bi se dugoročno smanjila ovisnost o uvozu gnojiva, Parlament predlaže prelazak na alternativne organske izvore hranjivih tvari za poljoprivredu i potporu inovacijama u poljoprivredi.

Povećanje proizvodnje u EU-u i pomoć poljoprivrednicima

S obzirom na poremećaje u uvozu poljoprivrednih proizvoda, zastupnici u traže povećanje domaće proizvodnje hrane. Poljoprivredno zemljište trebalo bi koristiti samo za proizvodnju hrane i hrane za životinje. Kako bi se odgovorilo na neposredne potrebe, zastupnici žele da se 2022. poljoprivrednicima omogući korištenje zemljišta na ugaru (zemlja koja se privremeno ne obrađuje) za proizvodnju proteinskih usjeva. Komisija bi također trebala pružiti potporu najpogođenijim sektorima i mobilizirati pričuvu za krize u iznosu od 479 milijuna eura. Prema mišljenju zastupnika, državama članicama također bi trebalo dopustiti da subjektima na poljoprivrednom tržištu dodijele raznoliku, brzu i fleksibilnu državnu potporu.

Poveznice

Usvojeni tekst bit će dostupan ovdje (24.03.2022.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

 

Video snimka plenarne rasprave

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20220323&detailBy=date

 

EP Think Tank: EU-Ukraine trade in agri-food products

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729322

 

EP Think Tank:EU-Russia trade in agri-food products

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729294/EPRS_ATA(2022)729294_EN.pdf

 

Besplatne fotografije, video i audio materijali (sigurnost hrane)

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/food-security_22703

Komentari