m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaEkonomijaDRI/Izveštaji o reviziji

DRI/Izveštaji o reviziji

Државна ревизорска институција http://www.dri.rs/ревизије/извештаји-о-ревизији.135.html  је данас објавила следеће извештаје о ревизији:

1.     Извештај о ревизији правилности пословања Јавно комуналног предузећа „Чистоћа”, Сомбор у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и потраживања од купаца за 2020. годину

2.     Извештај о ревизији правилности пословања Јавно комуналног предузећа „Наш дом”, Апатин у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2020. годину

3.     Извештај о ревизији правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Наш дом” Пожега у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и потраживања од купаца у 2020. години

4.     Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Оџаци”, Оџаци, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020. години

 

 

 

Komentari