m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHČLANOVI ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA ODBRANU I SIGURNOST BIH

ČLANOVI ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA ODBRANU I SIGURNOST BIH

Сарајево/Sarajevo 22.3.2022. godine

ČLANOVI ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA ODBRANU I SIGURNOST BIH I PARLAMENTARNI VOJNI POVJERENIK BIH RAZGOVARALI SA ČLANOVIMA VOJNO-DIPLOMATSKOG KORA U BIH

 

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, predvođeni predsjedavajućim Zajedničke komisije Asimom Sarajlićem, razgovarali su danas u Sarajevu sa predstavnicima vojno – diplomatskog kora u našoj zemlji, sa doajenom kora, pukovnikom Robertom Ciobanuom, na čelu.

Tokom razgovora, kojem su u ime Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) prisustvovali članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Borjana Krišto, Dušanka Majkić, Bariša Čolak, Marina Pendeš, Dženan Đonlagić, Šemsudin Mehmedović, te parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović, predstavnici vojno-diplomatskog kora informirani su o aktivnostima Zajedničke komisije u  parlamentarnom nadzoru sektora odbrane i sigurnosti u našoj zemlji.

Pukovnik Ciobanu zahvalio se na mogućnosti da članovi vojno-diplomatskog kora, kojeg je na današnjem sastanku činilo 20 vojnih atašea u BiH, razgovaraju sa članovima PSBiH o ključnim pitanjima iz sektora odbrane i sigurnosti BiH, problemima sa kojima se institucije u čijoj su nadležnosti ovi sektori susreću u svom radu, te njihovim daljim perspektivama. On je ocijenio da je demokratska kontrola odbrambeno – sigurnosnog sektora vrlo odgovoran posao jer je, kako je rekao, stanje sigurnosti u svakoj državi osnova pretpostavka njenog socijalno – ekonomskog napretka.

Predsjedavajući Sarajlić je u svom obraćanju akcenat stavio na probleme s kojima se susreću institucije odbrambenog sistema u našoj zemlji, a odnose se na rješavanje statusnih pitanja pripadnika Oružanih snaga BiH (OSBiH). Posebno je naglasio potrebu povećanja plata i poboljšanja životnog standarda vojnika i policajaca, te poboljšanja uslova života i rada pripadnika OSBiH, modernizacije opreme, rješavanja  viškova nestabilne municije i naoružanja u OSBiH, transparentnosti u trošenju budžetskih sredstava, stanju personala u Ministarstvu odbrane i OSBiH, pomoći OSBiH civilnim strukturama tokom trajanja kriznih situacija, kao i rješavanja pitanja perspektivne i neperspektivne vojne imovine.

Sarajlić je naglasio da ključni problemi s kojima se danas susreću institucije odbrambenog sektora jesu zastoj u donošenju strateškog dokumenta „Pregled odbrane“, rješavanje pitanje viškova municije i minsko – eksplozivnih sredstava, te remont helikoptera koji jedinicama OSBiH primarno služe za pomoć civilnom stanovništvu tokom elementarnih nepogoda.

Predsjedavajući Zajedničke komisije istakao je izuzetno dobru saradnju koju je ovo stalno radno tijelo PSBiH u prethodnim godinama imalo sa vojno-diplomatskim korom u BiH, kao i predstavnicima međunarodnih organizacija koje se primarno bave problematikom odbrane i sigurnosti u našoj zemlji.

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović upoznao je prisutne predstavnike vojno-diplomatskog kora u BiH sa stanjem poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda vojnih lica i kadeta u OSBiH. Šiljegović je apostrofirao oblasti u kojima su uniformirana lica u OSBiH instituciji Parlamentarnog vojnog povjerenika najčešće podnosili žalbe na kršenje ljudskih prava, a odnose se na proces unapređenja u OSBiH, uslove života i rada u jedinicama i komandama OSBiH, te na nedostatak materijalnih i materijalno – tehničkih sredstava.

Tokom ovog sastanka, sagovornici su se složili o tome da ključne prioritete u budućem radu odbrambeno – sigurnosnih institucija naše zemlje trebaju predstavljati implementacija dokumenta „Pregled odbrane“, efikasniji  proces javnih nabavki u sektoru odbrane i sigurnosti, povećanje plata i stvaranje boljih uslova života i rada pripadnika OSBiH, kao i ulaganje daljih napora u oblasti školovanja i stručnog usavršavanja pripadnika OSBiH. (kraj)

 

S poštovanjem
Sektor za odnose s javnošću

Komentari