m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 21.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHČLANOVI ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA RAZGOVARALI SA PREDSTAVNICAMA ŽENSKE ROMSKE MREŽE

ČLANOVI ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA RAZGOVARALI SA PREDSTAVNICAMA ŽENSKE ROMSKE MREŽE

Сарајево/Sarajevo 4.4.2022. godine


ČLANOVI ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA RAZGOVARALI SA PREDSTAVNICAMA ŽENSKE ROMSKE MREŽE

 

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Lazar Prodanović i članovi Zajedničke komisije Zlatko Miletić i Mirjana Marinković-Lepić razgovarali su danas sa predstavnicima Ženske romske mreže o položaju žena Romkinja u bh. društvu, te njihovoj političkoj participaciji i učešću u radu u vijećima nacionalnih manjina na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka, koji je organiziran povodom kampanje „Mjesec dana ženskog romskog aktivizma“, istaknuta je činjenica da su pripadnice romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini izložene dvostukoj diskiriminaciji i to, kako je naglašeno, i kao žene i kao pripadnice romske etničke skupine. S tim u vezi, konstatirano je da se u takvom ambijentu društvene isključenosti Romkinje susreću sa brojnim problemima koji se ogledaju u ograničenom pristupu obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti,  nasilju u porodici, kao i u maljoljetničkim brakovima i prisilnom prosjačenju.

Rečeno je da je participacija žena romske nacionalnosti u političkom životu na veoma niskom nivou, a da, kako je rečeno, još uvijek ne postoji politička volja za uklanjanjem diskriminatornih odredbi koje su sadržane u Ustavu i Izbornom zakonu BiH.

Gošće su tokom razgovora prezentirale određene segmente Platforme za unaprjeđenje prava i položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini. Kako je rečeno, dokument u čijoj su izradi osim Ženske romske mreže, učestvovala i neka druga slična udruženja i nadležne institucije, predstavlja zagovarački instrument za prava Romkinja na domaćem i međunarodnom nivou, te predstavlja konkretan doprinos politici anticiganizma i suzbijanja diskriminacije romskih žena u bh. društvu.

Učesnici sastanka složili su se oko toga da izrada strateških dokumenata i akcionih planova za Rome i Romkinje u budućnosti treba biti u skladu sa revidiranom Strategijom Bosne i Hercegovine za rješavanje pitanja Roma u BiH, kao i da treba uvesti obavezni monitornig provođenja svih planova i aktivnosti.

Čestitajući gošćama predstojeći Svjetski dan Roma, članovi Zajedničke komisije kazali su da će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti da rade na afirmaciji prava i boljem položaju pripadnica ove najbrojnije nacionalne manjine u BiH. (kraj)

Sektor za odnose s javnošću

Komentari