m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 21.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHČLANOVI KOMISIJE ZA VANJSKU TRGOVINU ICARINE RAZGOVARALI SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH

ČLANOVI KOMISIJE ZA VANJSKU TRGOVINU ICARINE RAZGOVARALI SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH

Сарајево/Sarajevo 26.04.2022. godine

ČLANOVI KOMISIJE ZA VANJSKU TRGOVINU I CARINE RAZGOVARALI SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH

 

Predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Dragan Bogdanić, zamjenici predsjedavajućeg Mijo Matanović i Edin Mušić, te članovi Komisije Šemsudin Mehmedović, Damir Arnaut i Zukan Helez razgovarali su danas sa predstavnicima Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Naglašavajući činjenicu da dolaze iz institucije koja prikuplja najveći dio prihoda za sve nivoe vlasti u BiH, predstavnici Sindikata upoznali su članove Komisije sa problemima s kojim se duži period suočavaju u svom radu i ukazali na nezadovoljstvo zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje BiH u vezi s visinom plaća i naknada, kao i sa drugim pitanjima iz radno-pravnih odnosa.

Informirali su goste o trenutnim aktivnostima, te prijedlozima i inicijativama koje su upućivali prema Vijeću ministara BiH, a za koje do sada, kako su kazali, Vijeće ministara BiH nije imalo razumijevanja. Kazali su da problemi sa kojima se suočavaju ne tiču samo pitanja iz radno-pravnih odnosa, već zadiru i u njihova osnovna ljudska prava. U tom kontekstu, podsjetili su članove Komisije da se njihovi zahtjevi, između ostalog, odnose na vraćanje osnovice za obračun plaća zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje BiH na iznos od 535 KM, revidiranje koeficijenata i platnih razreda zaposlenih u instituciji, potpisivanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama BiH, ispravku Odluke Vijeća ministara BiH o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja i naknada za odvojeni život koju su ocijenili diskriminirajućom, te izradu novog Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim bi se, zbog specifičnosti posla koji obavljaju, izdvojili od zaposlenika drugih državnih institucija.

Apelirali su na članove Komisije da se, osim navedenih zahtjeva, založe i za izmjene Zakona o štrajku u institucijama BiH, koji je, prema njihovim riječima, nepotpun i ne tretira na adekvatan način ovo pitanje.

Članovi Komisije iskazali su punu podršku Sindikalnoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH u njenim zahtjevima za poboljšanje radno-pravnog statusa, te kazali kako će, u okviru svojih nadležnosti, uložiti dodatne napore kako bi se osigurala veća prava i poboljšao položaj radnika u instituciji koja je, kako su naglasili, ključna za fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti u BiH.

S tim u vezi, najavili su da će i kao članovi Komisije i u svom individualnom poslaničkom kapacitetu potencirati ovo pitanje na sjednicama Predstavničkog doma PSBiH.

Sektor za odnose s javnošću

 

Komentari