m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHČLANOVI INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA IZMJENU IZBORNOG ZAKONODAVSTVA BIH RAZGOVARALI SA VISOKIM KOMESAROM OEBS-A ZA NACIONALNE MANJINE

ČLANOVI INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA IZMJENU IZBORNOG ZAKONODAVSTVA BIH RAZGOVARALI SA VISOKIM KOMESAROM OEBS-A ZA NACIONALNE MANJINE

Сарајево/Sarajevo 7.4.2022. godine

ČLANOVI INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA IZMJENU IZBORNOG ZAKONODAVSTVA BIH RAZGOVARALI SA VISOKIM KOMESAROM OEBS-A ZA NACIONALNE MANJINE

Predsjedavajuća Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH Alma Čolo i zamjenik predsjedavajuće Interresorne radne grupe Sredoje Nović razgovarali su danas sa visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine Kairatom Abdrakhmanovim, koji boravi u višednevnoj radnoj posjeti našoj zemlji.

Zahvaljujući se na značajnoj podršci koju predstavnici Misije OEBS-a i ODIHR-a pružaju Bosni i Hercegovini, predstavnici Interresorne radne grupe upoznali su visokog komesara OEBS-a za nacionalne manjine s radom ovog tijela i razgovorima koji su u posljednjih nekoliko mjeseci vođeni u vezi sa izmjenama Izbornog zakona BiH i ograničenim ustavnim promjenama.

Uz ocjenu da dogovor nije postignut, te da BiH ima kompleksan ustavno – pravni sistem sa dominantnom ulogom konstitutivnih naroda, naglašena je potreba da se nacionalnim manjinama, u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju „Sejdić i Finci“, omogući kandidovanje i učešće u izbornom procesu na svim nivoima. Bilo je riječi i o pitanju izbora članova Centralne izborne komisije BiH, kao i povremenim zloupotrebama u vezi sa promjenom nacionalnog izjašnjavanja u toku jednog izbornog ciklusa.

Iskazujući razumijevanje za različite političke pozicije unutar BiH u vezi s ovim pitanjem, visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine Kairat Abdrakhmanov naglasio je značaj poštovanja demokratskih standarda i ljudskih prava, posebno prava pripadnika nacionalnih manjina, te podsjetio da je prepoznavanje značaja svakog građanina i svakog identiteta suština dobrog upravljanja, te kriterijum i standard kojeg propisuje i Evropska unija.

Visoki komesar OEBS-a najavio je da će ta međunarodna organizacija nastaviti da sarađuje sa institucijama vlasti u BiH na svim nivoima, kao i da pruža konkretnu partnersku podršku u vezi sa daljom demokratizacijom institucija i poboljšanjem izbornog procesa. (kraj)

Sektor za odnose s javnošću

Komentari