m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraAbazović sa NVO koje se bave nasiljem nad ženama: Stop nasilju nad ženama i djecom

Abazović sa NVO koje se bave nasiljem nad ženama: Stop nasilju nad ženama i djecom

Abazović sa NVO koje se bave nasiljem nad ženama: Stop nasilju nad ženama i djecom

„Licencirane i kredibilne NVO koje se bave problematikom nasilja u porodici moraju predstavljati pouzdanog partnera Vlade Crne Gore u rješavanju problema nasilja nad ženama i djecom u porodici”, saopšteno je nakon sastanka potpredsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića sa predstavnicama nevladinih organizacija koje se bave problemom nasilja nad ženama i djecom.

Sastanku sa potpredsjednikom Vlade Abazovićem prisustvovale su: Budislavka Mira Saveljić, izvršna direktorica Sigurne ženske kuće, Nataša Međedović, izvršna koordinatorka SOS telefona Nikšić, Ana Jaredić, koordinatorka servisa podrške žrtvama u Centru za ženska prava i Biljana Zeković, izvršna direktorica SOS telefona Podgorica.

Predstavnice NVO koje se bave pružanjem servisa podrške ženama i djeci sa iskustvom nasilja u porodici upoznale su potpredsjednika Abazovića sa svojim aktivnostima, godišnjim brojem poziva, ističući i svoj rad na unapređenju zakonskog i strateškog okvira i usklađivanja istog sa međunarodnim standardima, ali i probleme sa kojima su susrijeću u prethodnih par godina.

One su u pomenutom razgovoru ukazale na određene probleme strukturne diskriminacije prilikom raspodjele budžetskih sredstava koja su opredjeljivana za ovu oblast socijalne zaštite u prethodnom periodu.

Potpredsjednik Abazović je istakao da je intencija da jačamo institucije, ali i promovišemo i čuvamo evropske vrijednosti u zaštiti ženskih ljudskih prava kako se loše iskustvo koje Crna Gora ima sa nasiljem u porodici ne bi ponavljalo. U tom smislu, potpredsjednik je istakao da država ima obavezu da sa kredibilnim i prepoznatim partnerima iz NVO oblasti zajedničkim snagama radi na pružanju efikasne podrške ženama i djeci koje su žrtve nasilja u porodici.

Pohvalivši njihov rad i ocijenivši ga prepoznatim u prethodnom periodu, Abazović je istakao da će ove organizacije u narednom periodu imati punu političku podršku da se postojeći problemi rješavaju na valjan način kako bi unaprijedili sistem zaštite žrtava nasilja u porodici.

Na sastanku je konstatovano da izazovima nasilja u porodici nad ženama i djecom mogu odgovoriti jedino funkcionalne institucije sistema koje će se sa naročitim senzibilitetom pozabaviti problematikom ženskih prava i nasilja u porodici.

KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE CRNE GORE

Komentari