m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiH21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Сарајево/Sarajevo 23.03.2022. godine

21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zakazana za sutra (četvrtak, 24. mart 2022. godine) s početkom u 11 sati (Plava sala).

 

DNEVNI RED:

 

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi.

 

 1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-371/22 od 11. 3. 2022;
 3. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-1393/22 od 11. 3. 2022;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-495/21 od 16. 3. 2021, skraćeni postupak (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-1-2100/21 od 29. 12. 2021, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom, broj: 02-02-1-378/22 od 11. 3. 2022;
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija BiH (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom, broj: 02-02-1-862/21 od 18. 6. 2021;
 8. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom, broj: 02-02-1-862/21 od 18. 6. 2021;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-50-6-528-9/22;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o carinskim prekršajima BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-1223/21 od 16. 6. 2021;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), broj: 01,02-02-1-764/21 od 30. 4. 2021;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu i poslovanju BHRT-a za 2020. godinu i Programskom i Finansijskom planu za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-977/21 od 6. 5. 2021;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka broj 1. koji su predložili delegati iz Kluba srpskog naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi: „Razlog nefunkcioniranja Doma naroda PSBiH je bespravna odluka visokog predstavnika Valentina Inzka kojom je pokušao nametnuti izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH, što nije imao pravo. Ovlaštenje za nametanje zakona od visokog predstavnika, kao neizabranog stranca, ne postoji u Dejtonskom sporazumu i Aneksu 10. kao jedinom aneksu kojim se jasno određuju zadaci visokog predstavnika”, broj: 02-50-6-528-8/21 od 29. 11. 2021, od 15. 12. 2021;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka broj 2. koji su predložili delegati iz Kluba srpskog naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi: „Neophodno je da oni koji su kreirali poslјednju odluku Valentina Inzka istu i ponište. Vijeće ministara BiH bi trebalo u što skorije vrijeme predložiti način određivanja i iskazivanja odnosa prema počinjenim ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti, imajući u vidu da se u BiH vodio građanski rat ili ‘tragični sukob u regionu’, kako je to definirano u Dejtonskom sporazumu”, broj: 02-50-6-528-8/21 od 29. 11. 2021, od 15. 12. 2021;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka broj 4. koji su predložili delegati iz Kluba srpskog naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi: „Dom naroda PSBiH konstatira da Ustavni sud BiH, izlazeći izvan svoje nadležnosti i suprotno ustavnom određenju da ‘BiH nastavlјa svoje pravno postojanje prema međunarodnom pravu kao država, ali s unutrašnjim sistemom izmijenjenim kako je ovim ustavom predviđeno’, donosi odluke suprotne Ustavu BiH kada je u pitanju državna imovina. Ustavom BiH u članu III. 3. a) propisano je da ‘sve vladine funkcije i ovlaštenja koja u ovom ustavu nisu izričito dodijelјena institucijama Bosne i Hercegovine pripadaju entitetima’”, broj: 02-50-6-528-8/21 od 29. 11. 2021, od 15. 12. 2021;
 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka broj 5. koji su predložili delegati iz Kluba srpskog naroda: Nikola Špirić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović i Dušanka Majkić, a koji glasi: „Dom naroda konstatira da Ustavom BiH državnoj zajednici BiH nije izričito dato pravo na imovinu niti nadležnost da regulira vlasništvo nad državnom imovinom, pa je neophodno da se to pitanje razriješi sporazumom između dva entiteta, kantona Federacije BiH, kao i Brčko Distrikta BiH, koji je u zajedničkom vlasništvu (kondominij) Republike Srpske i Federacije BiH”, broj: 02-50-6-528-8/21 od 29. 11. 2021, od 15. 12. 2021;
 1. Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1103/21 od 28. 5. 2021;
 2. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2020, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1104/21 od 28. 5. 2021;
 3. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2020. godinu, podnosilac: Ured za razmatranje žalbi BiH, broj: 01,02-50-18-1149/21 od 4. 6. 2021;
 4. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2070/21 od
  11. 2021;
 5. Izvještaj o stanju radijacijske i nulearne sigurnosti za 2020, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50-18-2175/21 od 13. 12. 2021;
 6. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve dodijeljenih za saniranje ekonomskih šteta za period januar – decembar 2020, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1219/21 od 15. 6. 2021;
 7. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period januar – decembar 2020, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1220/21 od 15. 6. 2021;
 8. Informacija o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH (IGA) uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, broj: 01,02 -50-18-1232/21 od 17. 6. 2021;
 1. Delegatska inicijativa Zlatka Miletića, broj: 02-50-6-1698/21 od 6. 9. 2021;
 2. Delegatska inicijativa Zlatka Miletića, broj: 02-50-6-2219/21 od 22. 12. 2021;
 3. Zaključak Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-16,3/22 od 9.3.2022;
 4. Obavještenje sa 16. sjednice Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-16,5/22 od 9.3.2022. (kraj)

 

 

S poštovanjem
Sektor za odnose s javnošću

Komentari