m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiH18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Сарајево/Sarajevo 26.05.2021. godine

 18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zakazana za sutra (četvrtak, 27. maj 2021. godine) s početkom u 11 sati (Plava sala).

 

DNEVNI  RED:

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi.

 

 1. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-478/21 od 23. 2. 2021;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2310/20 od 14. 1. 2021;
 4. Izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju Bosne i Hercegovine, dostavljen od Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-14-961-1/21 od 11.5.2021.;
 5. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu:
 6. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 03/1-50-14-428/21 od 18. 2. 2021,
 7. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-10/21, veza: 01,02-50-14-428/21od 25. 2. 2021,
 8. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, broj: 03/3-50-14-428/21 od 9. 3. 2021,
 9. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 03/4-50-14-428/21 od 17. 3. 2021,
 10. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-14-428/21 od 16. 3. 2021;
 11. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića „kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o kinematografiji Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-6-894/21 od 26. 4. 2021;
 12. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2020. godini, broj: 01,02-50-18-618/21 od 12. 3. 2021;
 13. Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2020. godinu, broj: 01,02,03-50-18-626/21 od 15. 3. 2021;
 14. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2020, broj: 01-37-1-627/21 od 15. 3. 2021;
 15. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2020, broj: 01-50-18-738/21 od 31. 3. 2021;
 16. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-740/21 od 31. 3. 2021;
 17. Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu, broj: 02,3,02-16-9-769/21 od 7. 4. 2021;
 18. Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-34-1-939/21 od 29. 4. 2021;
 19. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog, hrvatskog, srpskog naroda i reda ostalih, podnosilac rang-listi kandidata: Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH:
  • Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 4. 2021,
  • Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 4. 2021,
  • Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 4. 2021,
  • Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz reda ostalih, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 4. 2021;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Prvog amandmana na Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja i u vezi sa šestim potprojektom u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-835/21 od 16. 4. 2021;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Prijedloga odluke o ratifikaciji Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2, poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa „Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan“, broj: 01,02-21-1-898/21 od 27. 4. 2021;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicionog granta SIDA-e BiH Munic WatSan, zaključen od i između Bosne i Hercegovine (korisnik) i Evropske investicione banke (banka) 30. 4. 2013. u Luksemburgu i 14. 5. 2013. u Sarajevu, izmijenjen 25. 9. 2018. (Sporazum o grantu), broj: 01,02-21-1-963/21 od 4. 5. 2021;

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2, poddionica Buna – Počitelj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicionu podršku iz programa „Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan“, broj: 01,02-21-1-1030/21 od 13. 5. 2021.

Komentari