m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / November 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiH14. редовна сједница Скупштине града Зворника

14. редовна сједница Скупштине града Зворника

Датум: 09.09.2022. године

У сриједу, 14. септембра, са почетком у 10:00 часова у великој сали Градске управе биће одржана 14. редовна сједница Скупштине града Зворника. Предвиђен је следећи дневни ред:

ПОЗИВ ЗА МЕДИЈЕ

 1. Усвајање записника са 13. редовне сједнице Скупштине града Зворника;
 2. Одборничка питања;
 3. Разматрање Приједлога Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 7265/27 КО Зворник непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле;
 4. Разматрање Приједлога Одлуке о куповини пословног простора за потребе ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник;
 5. Разматрање Приједлога Одлуке о уступању пословног простора на привремено коришћење и управљање ЈУ “Центар за социјални рад“ Зворник;
 6. Разматрање Приједлога Одлуке о уступању водовода у МЗ „Дивич“ на привремено коришћење и управљање АД „Водовод и Комуналије“ Зворник;
 7. Разматрање Приједлога Одлуке о поравњању са доо „Гуд Фуд“ Зворник;
 8. Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Стратегије интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027 година, усклађене са измјенама регулаторног оквира о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској;
 9. Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о накнадама које припадају одборницима у Скупштини града Зворник;
 10. Разматрање Извјештаја о остварењу Плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја града Зворник за 2021. годину;
 11. Разматрање Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција 2021-2023 година;
 12. Разматрање Информације о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју града Зворник за период 1. јануар – 30. јун 2022 године;
 13. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 1. јануар-30. јун 2022 године и
 14. Разрјешење, избор и именовање.

Градска управа Зворник

Komentari