m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiH121. сједница Владе Републике Српске – Саопштење за јавност

121. сједница Владе Републике Српске – Саопштење за јавност

Датум: 13.05.2021. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Влада Републике Српске упознала се данас, на 121. сједници, у Бањалуци,  са Информацијом о финализацији почетних фаза израде Програма интегрисања БиХ у ЕУ, те задужила представнике институција Републике Српске који су именовани у тијела у систему координације процеса европских интеграција у БиХ да приступе финализацији почетних фаза израде Програма и наставе са активним учешћем у реализацији будућих фаза израде Програма, притом уважавајући уставне надлежности Републике Српске.

 

Задужује се Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу да о овом закључку информише републичке органе управе и  предсједавајуће/замјенике предсједавајућих из Републике Српске у радним групама за европске интеграције.

 

Такође, задужује се Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу да прати реализацију фаза израде Програма интегрисања БиХ у ЕУ и да редовно извјештава Владу Републике Српске о спроведеним активностима.

 

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о учешћу јединица локалне самоуправе у финансирању вантјелесне оплодње у 2020. години.

 

Влада је задужила јединице локалне самоуправе које нису у својим буџетима планирале средства за финансирање четвртог и наредног поступка вантјелесне оплодње, да средства за ову намјену планирају за 2022. годину, а да за 2021. годину финансирање врше са других буџетских позиција сличне намјене.

 

Како се наводи у Информацији, у 2020. години општине/градови су укупно запримиле 173 захтјева за финансирање вантјелесне оплодње. Од овог броја јединице локалне самоуправе су одобриле 162 захтјева или 94% у износу од 445.696,49 КМ.

 

Највећи број пристиглих захтјева имали су: Бања Лука, Бијељина, Вишеград, Добој, Козарска Дубица, Пале, Приједор и Рогатица. У Бањалуци је пристигло 14 захтјева и одобрено 14,  за чије финансирање је издвојено 56.000,00 КМ. Бијељина, од 12 пристиглих одобрила 6 захтјева, у износу од 4.650,00 КМ, Вишеград одобрио свих 11 захтјева у износу од 25.100,00 КМ. Добој, од 16 пристиглих одобрио 14 захтјева у износу од 47.145,66 КМ, а Козарска Дубица одобрила 12 захтјева од пристиглих 14 у износу од 12.000,00 КМ. Пале је одобрила свих 20 пристиглих захтјева у износу од 40.000,00 КМ, Приједор свих 10 захтјева  у износу од 55.000,00 КМ и Рогатица 11 пристиглих захтјева у износу од 16.500,00 КМ.

 

Повећање наталитета је дугорочно питање које се мора рјешавати континуираном примјеном  мјера популационе политике међу којим је и пружање финансијске помоћи при лијечењу неплодности код парова. Зато је важно да у рјешавање ових проблема, поред институција на републичком нивоу, треба да се укључе и све јединице локалне самоуправе.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о Извјештају о реализацији Годишњег плана рада и извршењу Ребаланса Финансијског плана – Буџета Фонда здравственог осигурања Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

 

Како се наводи у Информацији, Фонд је у 2020. години остварио укупне приходе са обрачунским приходима у износу од 846.583.291,00 КМ, док су укупни расходи са обрачунским расходима и трансферима остварени у износу од 798.606.834,00 КМ. Из претходно наведеног произилази да је Фонд остварио позитиван финансијски резултат текуће године у износу од 47.976.457,00 КМ.

Упоређујући укупне приходе без обрачунских прихода увећане за примитке од нефинансијске имовине (806.956.959 КМ) са укупним расходима без обрачунских расхода увећaним за издатке за нефинансијску имовину (762.770.844 КМ), у периоду 01.01.2020.-31.12.2020. године остварен је суфицит Фонда у износу од 44.186.115,00 КМ.

Фонд здравственог осигурања је 2020. годину обиљежио појачаном активношћу у областима из своје надлежности. Урађене су анализе готово свих сегмената пословања и рада, које су показале постојеће стање, указале на проблеме и препреке даљем развоју. Резултати анализа биле су основ за дефинисање пословне политике и осмишљавање конкретних активности за наредни период.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске већ више од годину дана финансира здравствене услуге за све грађане Републике Српске, без обзира на то да ли имају уплаћено здравствено осигурање.

 

Komentari