m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / September 26.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaEkonomijaЈавни позиви за три програма подршке микро, малим и средњим предузећима и предузетницима

Јавни позиви за три програма подршке микро, малим и средњим предузећима и предузетницима

С А О П Ш Т Е Њ Е

Јавни позиви за три програма подршке микро, малим и средњим предузећима и предузетницима

Министарство привреде расписало је три јавна позива, на основу којих ће се привредним субјектима ставити на располагање 600,0 милиона динара бесповратних средстава за подстицање предузетништва кроз три програма подршке – развојне пројекте, започињање пословања и подршку женама предузетницама и младим. Сва три програма реализују се као комбинација бесповратних средстава и повољних кредита Фонда за развој, тако да ће укупна вредност подржаних пројеката бити вишеструко већа.

Јавни позиви за наведене програме подршке оглашени су 24.01.2022. године и биће отворени до утрошка средстава.

У оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години Министарство је определило 350,0 милиона динара бесповратних средстава. Реч је о комбинацији бесповратних средстава, која чине до 20 % инвестиције, односно до 30 % за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености и повољног кредита Фонда за развој, намењених за пројекте проширења производних капацитета.

За почетнике у пословању Министарство је обезбедило 150,0 милиона динара бесповратних средстава. Програм је, такође, комбинација бесповратних средстава, која чине до 30 % инвестиције, односно до 40 % укупне инвестиције за привредне субјекте из неразвијених локалних самоуправа и повољног кредита Фонда за развој, а намењени су за пројекте набавке опреме, адаптације пословног простора и покривање оперативних трошкова у почетном периоду пословања.

Програм за подршку женама предузетницама и младим предузетницима који су почетници у пословању се спроводи у 2022. години, након успешног пилот програма у 2021. години. Кроз програм је опредељено 100,0 милиона динара бесповратних средстава, намера је да се пружи подршка у пословању женама и младим до 35 година старости, који представљају посебно осетљиву циљну групу предузетника. Програм представља комбинацију бесповратних средстава, која чине до 35 % инвестиције, односно до 45 % укупне инвестиције за привредне субјекте из неразвијених локалних самоуправа и повољног кредита Фонда за развој.

Министарство привреде поред развојних пројеката, сада већ у континуитету ставља акценат на подршку младима и почетницима у бизнису, као и подршку женском предузетништву. Циљ је да охрабримо и помогнемо што више људи  да започну, развијају и унапређују своје пословање у Србији, у чему могу да рачунају на подршку ресорног Министарства.

Системским подршкама и бесповратним новчаним средствима подижемо конкурентост малих и средњих предузећа и предузетништва и доприносимо равномернијем развоју мање развијених подручја, али исто тако, подједнако је важно, да креативним приступом у бизнису, новим технологијама, иновативношћу, померањем граница успеха, сви заједно допринесемо укупном привредном расту, отварању нових радних места и економском напретку Србије.

Информације и документација за сва три програма подршке доступни су на интернет страници Министарства привреде: www.privreda.gov.rs.

Komentari