m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 21.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHЈавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у култури Републике Српске за 2022.

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у култури Републике Српске за 2022.

Датум: 19.04. 2022. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у култури Републике Српске за 2022. годину и Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина у 2022. години.

У складу са Правилником о поступку избора и начину суфинансирању програма и пројеката у култури Републике Српске, расписано је девет појединачних конкурса из области културе и умјетности који се односе на позоришну умјетност, књижевне манифестације, издавачку дјелатност, музичку и музичко-сценску умјетност, визуелну и мултимедијалну  умјетност, културно насљеђе, пројекте културно – умјетничко друштава и ансамбала народних игара и пјесама, програм рада репрезентативних струковних удружења, те на културно стваралаштво националних мањина Републике Српске.

Право подношења пријава на јавни конкурс имају правна лица регистрована за обављање културно-умјетничке дјелатности на територији Републике Српске, као и јавне установе културе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, и то искључиво са пројектима за које је планирано више извора финансирања, водећи при том рачуна да предвиђено суфинансирање од стране Министарства просвјете и културе не прелази 80 одсто од укупног буџета пројекта.

Процјену, стручно вредновање и бодовање пријављених пројеката, на основу посебних критеријума прописаних за сваку област посебно те одредби о начину бодовања пројеката, вршиће стручне комисије које ће именовати министар просвјете и културе.

Подносиоци пријава сву потребну документацију треба да доставе у складу са одредбама сваког појединачног конкурса и на обрасцима које је прописало Министарство просвјете и културе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Сви конкурси, уз обавезне пратеће обрасце за пријаву те обрасце за процјену квалитета пријављених пројеката, доступни су на порталу Владе Републике Српске – на страници Министарства просвјете и културе Републике Српске (www.vlаdаrs.nеt).

Конкурси остају отворени 30 дана од дана објављивања у Независним новинама, односно до 20. маја 2022. године.

 

 

Одјељење за односе са јавношћу

 

Komentari