m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / September 26.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHУ ЗАВРШНОЈ ФАЗИ РАТИФИКАЦИЈА СПОРАЗУМА О САРАДЊИ СМБиХ И ТУРСКЕ У ИНФРАСТРУКТУРНИМ И ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОЈЕКТИМА

У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ РАТИФИКАЦИЈА СПОРАЗУМА О САРАДЊИ СМБиХ И ТУРСКЕ У ИНФРАСТРУКТУРНИМ И ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОЈЕКТИМА

Сарајево, 20. 5. 2021. године

СРЕДСТВИМА ИНФОРМИСАЊА

Одржана 37. сједница Савјета министара Босне и Херцеговине

У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ РАТИФИКАЦИЈА СПОРАЗУМА О САРАДЊИ СМБиХ И ТУРСКЕ У ИНФРАСТРУКТУРНИМ И ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОЈЕКТИМА

 

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства спољних послова, утврдио је Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о сарадњи у инфраструктурним и грађевинским пројектима, који је потписан 16. марта ове године у Анкари.

Циљ Споразума је конкретизација даљњих активности у сарадњи двије земље на реализацији инфраструктурних пројеката у БиХ, посебно изградње аутопута/брзе саобраћајнице Сарајево – Београд – Сарајево.

Утврђен је и Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о војно-финансијској сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске и Имплементациони протокол у вези са финансијском помоћи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске, који је потписан 3. марта 2021. године у Анкари.

Ратификацијом овог споразума стварају се услови за реализацију донације вриједне 200 милиона турских лира за Министарство одбране БиХ којом Турска у наредним годинама жели помоћи у рјешавању питања опремљености и оспособљености система одбране БиХ и реализовања активности из програма билатералне војне сарадње.

У складу са Имплементационим протоколом, обезбијеђена је финансијска помоћ Републике Турске за стручно усавршавање припадника Министарства одбране и Оружаних снага БиХ који похађају обуку/курсеве организоване/координиране у центрима за обуку турских оружаних снага.

На сједници је утврђен Приједлог одлуке о ратификацији Споразума који се односи на узајамно признавање и замјену возачких дозвола између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске, који је потписан 16. марта 2021. године у Анкари. Циљ Споразума је узајамно признавање возачких дозвола које издају надлежни органи у Босни и Херцеговини и Републици Турској власницима возачких дозвола који легално бораве на територији друге уговорне стране.

Савјет министара БиХ је утврдио и Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о међународној научној и техничкој сарадњи у подручју физике високих енергија између БиХ и Европске организације за нуклеарна истраживања (ЦЕРН), који је потписан 16. фебруара 2021. године у Сарајеву и Женеви. Поред успостављања контакта између ЦЕРН-а и БиХ, закључивањем овог споразума и његовом ратификацијом потврђен је интерес БиХ за учествовање у научном програму ЦЕРН-а.

Појединачни приједлози одлука о ратификација ова четири споразума биће достављени Предсједништву БиХ у даљњу процедуру.

 

ПОКРЕНУТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗРАДУ НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства безбједности, донио је Одлуку о успостављању Радне групе за израду Приједлога стратегије Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма за период 2021. – 2026. године и Приједлога акционог плана за провођење стратегије.

Радна група, чији су чланови представници надлежних институција БиХ, Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта БиХ, у року од три мјесеца ће сачинити и Савјету министара предложити на разматрање Приједлог стратегије БиХ за превенцију и борбу против тероризма, док ће Приједлог акционог плана бити достављен у року од шест мјесеци од доношења ове одлуке.

У раду Радне групе могу учествовати и представници међународних организација, амбасада страних земаља, академске заједнице, те невладиног сектора, путем стручних образложења, евалуације, приједлога и мишљења о појединим специфичним питањима.

 

СПОЉНОТРГОВИНСКИ ДЕФИЦИТ СМАЊЕН ЗА ОКО 100 МИЛИОНА КМ

 

Савјет министара БиХ усвојио је Информацију Дирекције за економско планирање о кретању макроекономских показатеља за јануар 2021. године у БиХ.

И почетак 2021. године, као и протеклу 2020. годину, како у здравственом тако и у економском смислу у потпуности је обиљежила глобална пандемија вируса корона која је утицала на пад привредних активности.

Према прелиминарним подацима Агенције за статистику БиХ (БХАС) за јануар 2021. године, у БиХ је забиљежена стагнација физичког обима индустријске производње са регистрованом стопом од -0,3% у односу на исти мјесец претходне године. Пад производње је забиљежен у оквиру прерађивачке индустрије за 1,5% и сектора рударства од -16,7%, док је у сектору за производњу електричне енергије забиљежено повећање производње од 8,6%.

Током првог мјесеца ове године у БиХ је укупно прикупљено око 1,1 милијарда КМ јавних прихода, по основу индиректних и директних пореза, социјалних доприноса, такси, казни и накнада. У поређењу са истим мјесецом претходне године, јавни приходи су смањени за око 4,6%. У структури јавних прихода доминирају приходи ентитетских пореских управа са око 52%.

Такође, у јануару 2021. године је регистрован спољнотрговински робни дефицит од 284 милиона КМ и смањен је за око 100 милиона КМ у односу на исти мјесец претходне године.

Просјечна пензија у БиХ износила је  око 419 КМ и номинално је већа за 2,4% у односу на јануар 2020. године, што је резултат увећања пензија у оба ентитета током 2020. године, али и увећања пензија у јануару 2021. године у Републици Српској.

Укупна новчана маса на крају јануара износила је 28,4 милијарде КМ, што је повећање за 7,8%.

Настављен је раст депозита у БиХ, па је укупан износ депозита износио 25 милијарди КМ уз стопу раста од 5,1%, а више од половине су депозити становништва са износом 13,9 милијарди КМ и већи су за 4,2% у јануару ове године у односу на исти период претходне године.

 

ИМЕНОВАНИ В.Д. АГЕНАТА СМБиХ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

 

На сједници је усвојена Информација Министарства за људска права и избјеглице о статусу агената Савјета министара БиХ пред Европским судом за људска права. Савјет министара БиХ донио је Рјешење о именовању вршилаца дужности агената Савјета министара БиХ пред Европским судом за људска права  до окончања конкурсне процедуре, а најдуже на период од три мјесеца.

За вршиоце дужности именоване су Јелена Цвијетић (руководилац Канцеларије), те Хариса Башић и Моника Мијић (агенти).

Донесена је и Одлука о измјенама и допуни Одлуке о агенту Савјета министара БиХ пред Европским судом за људска права и Канцеларији агента Савјета министара БиХ пред Европским судом за људска права, којом се стварају услови за јачање јавне конкуренције за попуњавање ових радних мјеста.

Према измјенама и допунама Одлуке, за агента Савјета министара може бити именовано лице које има завршен правни факултет и положен правосудни испит, најмање пет година радног искуства у струци, од чега три године на руководећим пословима, пет година радног искуства на пословима заступања пред судовима у БиХ или Европским судом за људска права и активно знање енглеског или француског језика.

 

ИНФОРМАЦИЈА О 5. САСТАНКУ ПОСЕБНЕ ГРУПЕ ЗА РЈУ

 

Савјет министара БиХ упознат је са Информацијом Дирекције за европске интеграције о 5. састанку Посебне групе за реформу јавне управе (РЈУ) између Европске уније (ЕУ) и БиХ, одржаном 25. фебруара 2021. године путем интернет платформе, и Препорукама Европске комисије након овог састанка, те су донесени одређени закључци с циљем провођења ових препорука.

Препоруке Европске комисије усмјерене су на предузимање даљњих активности власти у БиХ с циљем постизања напретка у процесу реформе јавне управе у БиХ, укључујући стратешки оквир за реформу јавне управе, управљање јавним финансијама, државну службу и управљање људским потенцијалима, израду политика и координацију те пружање услуга и одговорност.

 

НЕМА САГЛАСНОСТИ

 

Савјет министара у другом кругу гласања није постигао консензус у вези с усвајањем Информације о предузетим мјерама за побољшање услова спољнотрговинског пословања и заштите домаће производње у области пољопривреде и прехрамбене индустрије, коју је предложило Министарство спољне трговине и економских односа.

 

ОДГОВОР У ВЕЗИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ 14 КЉУЧНИХ ПРИОРИТЕТА УПУЋЕН ПД ПСБиХ

 

Савјет министара БиХ усвојио је и доставиће на разматрање Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Одговор Дирекције за европске интеграције на посланичку иницијативу Саше Магазиновића, посланика у овом дому, у вези са реализацијом 14 кључних приоритета из  Мишљења Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији.

Саставни дио овог одговора је Финални извјештај о реализацији Акционог плана за реализацију приоритета из Аналитичког извјештаја Европске комисије, који је раније усвојио Савјет министара БиХ. (крај)

 

****************

 

Održana 37. sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine

 

U ZAVRŠNOJ FAZI RATIFIKACIJA SPORAZUMA O SARADNJI SMBiH I TURSKE U INFRASTRUKTURNIM I GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA

 

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, utvrdio je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima, koji je potpisan 16. marta ove godine u Ankari.

Cilj Sporazuma je konkretizacija daljnjih aktivnosti u saradnji dvije zemlje na realizaciji infrastrukturnih projekata u BiH, posebno izgradnje autoputa/brze saobraćajnice Sarajevo – Beograd – Sarajevo.

Utvrđen je i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacioni protokol u vezi sa finansijskom pomoći između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, koji je potpisan 3. marta 2021. godine u Ankari.

Ratifikacijom ovog sporazuma stvaraju se uslovi za realizaciju donacije vrijedne 200 miliona turskih lira za Ministarstvo odbrane BiH kojom Turska u narednim godinama želi pomoći u rješavanju pitanja opremljenosti i osposobljenosti sistema odbrane BiH i realizovanja aktivnosti iz programa bilateralne vojne saradnje.

U skladu sa Implementacionim protokolom, obezbijeđena je finansijska pomoć Republike Turske za stručno usavršavanje pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH koji pohađaju obuku/kurseve organizovane/koordinirane u centrima za obuku turskih oružanih snaga.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma koji se odnosi na uzajamno priznavanje i zamjenu vozačkih dozvola između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, koji je potpisan 16. marta 2021. godine u Ankari. Cilj Sporazuma je uzajamno priznavanje vozačkih dozvola koje izdaju nadležni organi u Bosni i Hercegovini i Republici Turskoj vlasnicima vozačkih dozvola koji legalno borave na teritoriji druge ugovorne strane.

Savjet ministara BiH je utvrdio i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u području fizike visokih energija između BiH i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN), koji je potpisan 16. februara 2021. godine u Sarajevu i Ženevi. Pored uspostavljanja kontakta između CERN-a i BiH, zaključivanjem ovog sporazuma i njegovom ratifikacijom potvrđen je interes BiH za učestvovanje u naučnom programu CERN-a.

Pojedinačni prijedlozi odluka o ratifikacija ova četiri sporazuma biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

 

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA IZRADU NOVE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o uspostavljanju Radne grupe za izradu Prijedloga strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021. – 2026. godine i Prijedloga akcionog plana za provođenje strategije.

Radna grupa, čiji su članovi predstavnici nadležnih institucija BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta BiH, u roku od tri mjeseca će sačiniti i Savjetu ministara predložiti na razmatranje Prijedlog strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma, dok će Prijedlog akcionog plana biti dostavljen u roku od šest mjeseci od donošenja ove odluke.

U radu Radne grupe mogu učestvovati i predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada stranih zemalja, akademske zajednice, te nevladinog sektora, putem stručnih obrazloženja, evaluacije, prijedloga i mišljenja o pojedinim specifičnim pitanjima.

 

SPOLJNOTRGOVINSKI DEFICIT SMANJEN ZA OKO 100 MILIONA KM

 

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar 2021. godine u BiH.

I početak 2021. godine, kao i proteklu 2020. godinu, kako u zdravstvenom tako i u ekonomskom smislu u potpunosti je obilježila globalna pandemija virusa korona koja je uticala na pad privrednih aktivnosti.

Prema preliminarnim podacima Agencije za statistiku BiH (BHAS) za januar 2021. godine, u BiH je zabilježena stagnacija fizičkog obima industrijske proizvodnje sa registrovanom stopom od -0,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Pad proizvodnje je zabilježen u okviru prerađivačke industrije za 1,5% i sektora rudarstva od -16,7%, dok je u sektoru za proizvodnju električne energije zabilježeno povećanje proizvodnje od 8,6%.

Tokom prvog mjeseca ove godine u BiH je ukupno prikupljeno oko 1,1 milijarda KM javnih prihoda, po osnovu indirektnih i direktnih poreza, socijalnih doprinosa, taksi, kazni i naknada. U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, javni prihodi su smanjeni za oko 4,6%. U strukturi javnih prihoda dominiraju prihodi entitetskih poreskih uprava sa oko 52%.

Takođe, u januaru 2021. godine je registrovan spoljnotrgovinski robni deficit od 284 miliona KM i smanjen je za oko 100 miliona KM u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Prosječna penzija u BiH iznosila je  oko 419 KM i nominalno je veća za 2,4% u odnosu na januar 2020. godine, što je rezultat uvećanja penzija u oba entiteta tokom 2020. godine, ali i uvećanja penzija u januaru 2021. godine u Republici Srpskoj.

Ukupna novčana masa na kraju januara iznosila je 28,4 milijarde KM, što je povećanje za 7,8%.

Nastavljen je rast depozita u BiH, pa je ukupan iznos depozita iznosio 25 milijardi KM uz stopu rasta od 5,1%, a više od polovine su depoziti stanovništva sa iznosom 13,9 milijardi KM i veći su za 4,2% u januaru ove godine u odnosu na isti period prethodne godine.

 

IMENOVANI V.D. AGENATA SMBiH PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

 

Na sjednici je usvojena Informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o statusu agenata Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. Savjet ministara BiH donio je Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti agenata Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava  do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca.

Za vršioce dužnosti imenovane su Jelena Cvijetić (rukovodilac Kancelarije), te Harisa Bašić i Monika Mijić (agenti).

Donesena je i Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o agentu Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i Kancelariji agenta Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, kojom se stvaraju uslovi za jačanje javne konkurencije za popunjavanje ovih radnih mjesta.

Prema izmjenama i dopunama Odluke, za agenta Savjeta ministara može biti imenovano lice koje ima završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim poslovima, pet godina radnog iskustva na poslovima zastupanja pred sudovima u BiH ili Evropskim sudom za ljudska prava i aktivno znanje engleskog ili francuskog jezika.

 

INFORMACIJA O 5. SASTANKU POSEBNE GRUPE ZA RJU

 

Savjet ministara BiH upoznat je sa Informacijom Direkcije za evropske integracije o 5. sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave (RJU) između Evropske unije (EU) i BiH, održanom 25. februara 2021. godine putem internet platforme, i Preporukama Evropske komisije nakon ovog sastanka, te su doneseni određeni zaključci s ciljem provođenja ovih preporuka.

Preporuke Evropske komisije usmjerene su na preduzimanje daljnjih aktivnosti vlasti u BiH s ciljem postizanja napretka u procesu reforme javne uprave u BiH, uključujući strateški okvir za reformu javne uprave, upravljanje javnim finansijama, državnu službu i upravljanje ljudskim potencijalima, izradu politika i koordinaciju te pružanje usluga i odgovornost.

 

NEMA SAGLASNOSTI

 

Savjet ministara u drugom krugu glasanja nije postigao konsenzus u vezi s usvajanjem Informacije o preduzetim mjerama za poboljšanje uslova spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, koju je predložilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

 

ODGOVOR U VEZI SA REALIZACIJOM 14 KLJUČNIH PRIORITETA UPUĆEN PD PSBiH

 

Savjet ministara BiH usvojio je i dostaviće na razmatranje Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Odgovor Direkcije za evropske integracije na poslaničku inicijativu Saše Magazinovića, poslanika u ovom domu, u vezi sa realizacijom 14 ključnih prioriteta iz  Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Sastavni dio ovog odgovora je Finalni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je ranije usvojio Savjet ministara BiH. (kraj)

 

Komentari