m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHСЕДМИ ЦИКЛУС ТЕОРЕТСКЕ ОБУКЕ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

СЕДМИ ЦИКЛУС ТЕОРЕТСКЕ ОБУКЕ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Датум: 21.03.2022.

САОПШТЕЊЕ

СЕДМИ ЦИКЛУС ТЕОРЕТСКЕ ОБУКЕ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Централнa јединицa за хармонизацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије Министарства финансија Републике Српске је данас, у сарадњи са  Удружењем интерних ревизора Републике Српске, почела са одржавањем седмог циклуса теоретске обуке за стицање звања овлаштени интерни ревизор у јавном сектору Републике Српске.

Обука се одржава у Бањалуци и трајаће 15 радних дана. Предавачи на обуци, којој присуствују 24 учесника, су универзитетски професори и стручњаци из области ревизије у јавном сектору.

Кандидати из субјеката јавног сектора Републике Српске, који присуствују обуци, биће упознати са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, подзаконским актима и њиховом примјеном, практичним примјерима и вршењем ревизорског процеса у јавном сектору, као и елементима финансисјког управљања и контроле и односом интерне са екстерном ревизијом, комуникацијом у ревизији и другим темама од важности за рад интерних ревизора у јавном сектору.

 

                  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

 

Komentari