m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaEkonomijaСАОПШТЕЊЕ

САОПШТЕЊЕ

САОПШТЕЊЕ

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о изменама и допунама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте, која ће бити на снази до 30. априла 2022. године. Уредба је донета циљу спречавања већих поремећаја на тржишту и очувања животног стандарда становништва, а њом је прописано и да ће се у случајевима када је петак државни или верски празник који се празнује, просечна велепродајна цена деривата нафте обрачунавати, а највиша малопродајна објављивати дан раније.

На седници је донета и Одлука о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте, којом се важење умањене акцизе на поједине деривате (оловни бензин, безоловни бензин и гасна уља) продужава такође до 30. априла 2022. године. Одлука је донета како би се очували макроекономска стабилност и неометано снабдевање тржишта, а имајући у виду чињеницу да је у претходном периоду дошло до повећања произвођачких цена појединих деривата услед раста цене сирове нафте на светском тржишту.

Влада је усвојила и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се Министарству омладине и спорта одобравају средства у укупном износу од 300.000.000 динара за реализацију програма развоја спорта, унапређење система спорта и подизање капацитета спортских савеза.

На седници је усвојен и Закључак којим се одобрава извоз меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза правним лицима који ове производе извозе у Републику Северну Македонију на основу уговора закључених пре ступања на снагу Одлуке о привременој забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво.

Овим закључком омогућава се реализација већ уговорених пословних аранжмана између привредних друштава из Републике Србије и региона.

То неће изазвати поремећаје у функционисању домаћег пољопривредно-прехрамбеног сектора, нити угрозити прехрамбену сигурност становништва, а допринеће изградњи поверења и очувању добрих трговинских односа у региону.

 

Београд, 7. април 2022. године

 

Komentari