m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHСАОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Датум: 26.5.2021.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је 24.маја 2021. запримило још једну ургенцију градоначелника Бање Луке, којом тражи хитност у поступању по жалби на рјешење урбанистичко-грађевинског инспектора града Бања Лука од 14.04.2021, којим је, како наводи,  инвеститору Мили Радишићу наређено да поруши изведене радове, односно сад већ чувену Кајак-терасу.

Дужни смо да обавијестимо градоначелника да се у Министарству не води управни поступак по изјављеној жалби Миле Радишића, већ постоји жалба Срећка Радишића, која нам је, заједно са списом првостепеног органа,  достављена на одлучивање 27.4.2021.године.

Из списа је јасно да је првостепеним рјешењем инспектора Града Бања Луке наложено инвеситору Срећку Радишићу да поруши бесправно изграђени објекат у року од 30 дана, под пријетњом принудног извшења, и да жалба не одлаже извршење.

Уколико је градоначелник сигуран да је поступајући инспектор донио законито рјешење на основу потпуног и тачно утврђеног чињеничког стања, досљедно поштујући процедуре, како то упорно тврди пред камерама, поступак из овог рјешења се може наставити и без одлуке Министарства по изјављеној жалби, након истека рока који је остављен инвеститору за добровољно уклањање објекта.

Међутим, ако је инспектор прескочио процедуре, односно није одлучио о захтјеву инвеститора за доношење закључка о прекиду поступка рушења до правоснажног окончања поступка легализације, уколико се утврди да је било процесних недостатака или повреда материјалних прописа, доћи ће до значајне штете за јавне приходе Града Бања Лука, без обзира што је објекат изграђен без грађевинске дозволе и на земљишту које је у државном власништву, јер сваки инвеститор, па макар то био и бесправни градитељ на државном земљишту, има право на законит управни поступак, а коначни статус објекта који је предмет рушења или легализације утврђује се у складу са одредбама пет закона који се примјењују у оваквим поступцима.

Умјесто што без икаквих аргумената, у неуспјешном покушају да буде духовит, оптужује Министарство, градоначелник Бање Луке би требало да прихвати чињеницу да је за изградњу овог бесправног објекта највећа одговорност надлежног урбанистичко-грађевинског инспектора, који својом инертношћу, непосвећеношћу и нерадом није чак ни констатовао бесправну градњу, а камо ли је спријечио и благовремено порушио у поступку грађења, како закони прописују. Сад кад је објекат завршен и употреби, и кад је покренут поступак легализације, законске одредбе предвиђају да се објекат задржи док се овај поступак правоснажно не оконча.

Након претходне ургенције у овом предмету, Министарство је донијело закониту одлуку, али градоначелник је то у медијима представио као наше сврставање на страну инвеститора, што је апсолутно нетачно и неприхватљиво. За Министарство је Кајак тераса један од неколико хиљада бесправно изграђених објеката само у граду Бањој Луци, о чијем статусу одлучујемо у управном поступку.  У овом министарству је, одувијек, закон једнак за све странке, што доказује изузетно висок постотак пролазности наших рјешења у покренутим управним споровима код окружних судова у Републици Српској.

 

Уз пуно уважавање ставова градоначелника Бање Луке и очигледне жеље да предметни објекат буде што прије порушен, ова жалба ће бити ријешена кад се за то створе сви законски услови и претпоставке, водећи рачуна о законским роковима.

 

Такође,  чудно  је и потпуно неуобичајено да једна страна у предмету ургира за приоритетно рјешавање жалбе противничке стране, што овом случају може дати потпуно нова тумачења у јавности.

 

Komentari