m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHСАОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Датум: 25. 5. 2021. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Oбразложење измјена Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима и установама културе у Републици Српској

 

У Народној скупштини Републике Српске, посланици ће данас, 25.5.2021. године, разматрати Закон о измјени Закона о платама запослених у области  културе Реублике Српске и Закон о измјенама Закона  о платама запослених  у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској.

Повећање личних примања запослених у просвјети и култури Републике Српске,  кроз измјене закона о платама, може се цијенити као мјера која је од општег интереса за Републику Српску. Посебно напомињемо, да су предложена законска рјешења у потпуности усаглашена са захтјевима Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске.

Предложена рјешења су изразито социјално позитивна, јер је највиши проценат повећања примијењен на плате са најнижим коефицијентима, на начин да су свим запосленима у основним и средњим школама и ђачким домовима и установама културе коефицијенти повећани у проценту од 2,5% до 7,7% и то на начин да је нпр. директор школе која има од 401 до 800 ученика са високом стручном спремом добио повећање коефицијента за око 2,5%, наставник, библиотекар, секретар, рачуновођа са високом стручном спремом добили повећање коефицијента од око 4,5%, док су домар, возач, чистачица, ноћни чувар, ложач (запослени са најнижим коефицијентима) добили повећање коефицијента од око 7,5%. На сличан начин извршена је измјена коефицијената и у установама културе. Измјеном коефицијената на овај начин сви запослени у области образовања и културе су добили повећање основне плате у износу од око 50 КМ.

У Буџету Републике Српске за 2021. годину за плате запослених у области образовања планирано је 307.250.300 КМ, а на основу Законa о измјенама Закона  о платама запослених  у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској планирана су додатна финансијска средства у процијењеном износу од 8.995.000 КМ.

За запослене у области културе Буџетом Републике Српске планирано је 13.265.000 КМ, а на основу измијењених коефицијената у  Закону о измјени Закона о платама запослених у области  културе Реублике Српске планирана су додатна финансијска средства у  процијењеном износу од 410.000 КМ.

Komentari