m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHСАОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Датум: 20.05.2021. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 122. сједници у Бањалуци, по хитном поступку, Приједлог закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске, Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова, те Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Спрске.

Основни разлог за доношење овог сета закона је повећање плата запослених у наведеним областима.

Предложене измјене представљају још једну у низу мјера Владе Републике Српске које доприносе привредном расту и повећању плата радника.

Предложена рјешења су изразито социјално позитивна, јер је највиши проценат повећања примијењен на плате са најнижим коефицијентима.

 

С циљем повећања плата радника у Републици Српској, Влада Републике Српске данас је утврдила и Приједлог закона о измјенама Закона о порезу на доходак.

Овим закном предлаже се повећање основног личног одбитка са досадашњих 6.000 КМ на 8.400 КМ на годишњем нивоу, односно, 700 КМ на мјесечном нивоу, те повећање личног одбитка за издржаване чланове породице са досадашњих 900 КМ на 1.800 КМ на годишњем, односно са 75 КМ на 150 КМ на мјесечном нивоу по сваком издржаваном члану породице.

 

Такође, Влада Републике Српске утврдила је и Приједлог Закона о допуни Закона о доприносима којим се предвиђа да основица доприноса на лична примања не може бити нижа од најниже бруто плате у Републици утврђеној у складу са прописима којима се уређује рад, која је важећа у моменту исплате личног примања.

 

Влада Републике Српске данас је донијела Одлуку о измјени одлуке о најнижој плати у Републици Српској, према којој се најнижа плата повећава са 520,00 КМ на 540,00 КМ.

Одлука о повећању најниже плате на 540,00 КМ, донесена је у складу са опредјељењем Владе Републике Српске за доношењем сета закона којима се уређује повећање плата и побољшање материјалног положаја свих радника у Републици Српској, а након  консултација са представницима радника и послодаваца.

 

Влада Републике Српске упознала се са „Информацијом о изради Акционог плана за реализацију 14 кључних приоритета из Мишљења Европске комисије о захтјеву БиХ за чланство у Европској унији и покретању министарских конференција“, те задужила министре у Влади Републике Српске који учествују у раду министарских конференција да узму активно учешће у раду тијела усаглашеног система координације процеса европских интеграција у БиХ, а у циљу заштите уставних надлежности Републике Српске.

Задужује се Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу да о овом закључку информише надлежна министарства из Републике Српске која учествују у раду министарских конференција.

Задужује се Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу да о даљем поступку усаглашавања Акционог плана за реализацију 14 кључних приоритета из Мишљења Европске комисије о захтјеву БиХ за чланство у Европској унији информише Владу Републике Српске.

 

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о припреми реализације пројекта ”Социјализација дјеце Републике Српске – 2021.”.

Задужује се ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту да активности Пројекта у 2021. години проведе у складу са законским прописима и предвиђеном динамиком, у најбољем интересу дјеце учесника пројекта, те да о резултатима истог редовно обавјештава Министарство здравља и социјалне заштите.

Задужује се Министарство здравља и социјалне заштите да информише Владу Републике Српске  о реализацији пројекта ”Социјализација дјеце Републике Српске – 2021.”.

Oд 2002. године закључно са 2019. годином овај јединствен пројекат Владе Републике Српске који омогућује бесплатно љетовање за одређене групе дјеце из Републике Српске (прије свега дјеца из социјално угрожених породица-корисника права из социјалне и дјечије заштите, дјеца из вишечланих породица, дјеца из породица борачке популације, дјеца са посебним потребама и хроничним здравственим сметњама, као и  посебно надарена дјеца, талентовани спортисти и др.), реализован је 18 година у континуитету.

У овом периоду њиме је обухваћено више од 32.000 особа (26.471 дјеце и 5.848 одраслих особа, пратећег особља) из свих општина Републике Српске, а својим обимом, континуитетом и циљевима, пројекат је постао изузетно важан и препознатљив сегмент система дјечје заштите Републике Српске. Циљеви овог пројекта су усмјерени ка стварању бар дјелимично приближних услова за задовољавање развојних потреба дјеце, чији је развој отежан неповољним социјалним, породичним, материјалним условима и/или здравственим и развојним сметњама.

Због пандемије вируса корона Пројекaт није реализован у 2020. години, на основу Закључка Владе Републике Српске, којим се реализација пројектних активности пребацује у 2021. годину.

Реализација Пројекта у 2021. години ће бити у 13 смјена и то у периоду 30.05 – 22.09.2021. године, у складу са епидемиолошком ситуацијом и епидемиолошким мјерама.

Планирано је дванаест десетодневних смјена (девет пансиона) и једна осмодневна (седам пансиона).

Како у 2020. години Пројекат није реализован, а поступак избора учесника (дјеце и пратећег особља) је спроведен, ове године пројектом ће се приоритетно обухватити дјеца за коју су у 2020. години поднесени захтјеви за учешће у Пројекту. Пројекат ће се као и претходне четири године реализовати на црногорској обали у Омладинском хостелу ”Ужице” у Бечићима, уз уважавање хигијенско-епидемиолошких мјера прописаних од релевантних институција Републике Српске и Републике Црне Горе.

У буџету Фонда планирано је 1.120.000,00 КМ за реализацију Пројекта.

Komentari