m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHСаопштење за јавност – МРиБИЗ

Саопштење за јавност – МРиБИЗ

Дана: 21.03.2022. године

СВИМ МЕДИЈИМА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На захтјев Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске je дана 04.03.2021. године одобрио средства за исплату једнократне помоћи у висини од 100,00 КМ социјално угроженим незапосленим борцима млађим од 60 година који су од октобра 2021. године корисници мјесечног новчаног примања у складу са одлуком Владе.

Исплата једнократне новчане помоћи извршена је 07.03.2022. године за 9.990 бораца, као вид помоћи за ублажавање посљедица вируса корона а с обзиром на економску ситуацију ове категорије бораца, за шта су била потребна средства у износу од 999.000,00 KM.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите је предузело и активности на анализи података о броју бораца старијих од 60 година који немају приходе/примања како би се могле предузети конкретне мјере ради побољшања њиховог материјалног стања. У том циљу Министарство је доставило свим општинским/градским службама за борачко-инвалидску заштиту спискове бораца старијих од 60 година са задатком да до 31.03.2022. године ажурирају социјалну карту за наведена лица. На основу података из социјалне карте утврдиће се тачан број социјално угрожених бораца старијих од 60 година за које ће Влада утврдити мјере материјалне помоћи.

Влада Републике Српске ће и убудуће предузимати мјере у циљу материјалног обезбјеђења социјално најугроженијих бораца.

 

Одјељење за информисање

Komentari