m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 2.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHСаопштење за јавност – Министарство правде

Саопштење за јавност – Министарство правде

Датум:  10.05.2021. година

САОПШТЕЊЕ

Министар правде у Влади Републике Српске Антон Касиповић разговарао је данас, у Бањој Луци са предсједницима окружних судова у Републици Српској о извјештају о раду окружних судова, условима рада и кадровским питањама као и законским прописима, прије свега процесним законима за које је ово министарство овлаштени обрађивач.

Сходно томе, према Изјештају за период 01.01.2020. – 31.12.2020. година, окружни судови имали су у просјеку број ријешених предмета у односу на прилив 100%, односно тај постотак се кретао од 93% до 119%.

На резултат рада окружних судова значајно утицала  пандемија изазвана вирусом корона јер су према Уредби са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске, били обустављени рокови у судским поступцима, што је утицало на повећање обима предмета.

На састанку је констатовано да су окружни судова, поред свих потешкоћа, које се односе на прилагођавање начина и организације рада прописаним епидемиолошким мјерама, окончали знатан број предмета као и да се број заосталих предмета није знатно повећао у односу на претходне године.

Када су у питању материјални, просторни и финансијски услови за рад окружних судова, закључено je да их сви судови испуњавају на оптималном нивоу јер Министарство правде у Влади Републике Српске континуирано настоји да их обезбиједи.

Било је ријечи о актуелним питањама из надлежности окружних судова, проблемима  са којима се судије сусрећу у погледу законске регулативе те потребама измјене и унапређења исте ради унапређења ефикасности рада окружних судова.

Министар правде у Влади Републике Српске одржаће овог мјесеца састанке са предсједницима свих судова у Републици Српској а како је предвиђено, као завршни планиран је састанак са предсједницима основних судова у Републици Српској.

Komentari