m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / September 26.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHРЕАГОВАЊЕ

РЕАГОВАЊЕ

Бања Лука, 06.04.2022.год.

РЕАГОВАЊЕ

Поводом полуинформација, нетачних тврдњи и паушалних закључака изнесених у медијима од стране Мирка Шаровића, предсједника СДС-а, а поводом одлуке Владе Републике Српске која се тиче процјене оправданости оснивања Завода за социјалну заштиту, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, ради тачног информисања јавности, дужно је да изнесе чињеницe које их побијају.

Подсјећамо да је оснивање овог Завода планирано Законом о социјалној заштити, као и  Програмом економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. године које је усвојила Народна скупштина Републике Српске, а ради унапређења система социјалне заштите и са циљем да се значајно подигне ниво услуга за кориснике. Између осталог, намјера је да се оснивањем Завода за социјалну заштиту успостави стручна институција у области социјалне заштите која ће имати велики утицај на развојне правце дјеловања у овој области.

Овакав вид институције у области социјалне заштите имају земље региона, укључујући и Републику Србију, чији је Завод у свом вишегодишњем раду итекако оправдао важну улогу у систему социјалне заштите. Приликом оснивања овакве установе у Републици Српској договорена је и стручна подршка и размјена искустава са Заводом за социјалну заштиту Србије.

Такође, стручни радници у области социјалне заштите у Републици Српској указују на потребу за успостављањем институције која би се бавила и унапређењем стручног рада у пружању услуга, а имајући у виду и развој система и нових услуга за кориснике.

Напомињемо да је током 2021. године извршено истраживање „Анализа стања социјалне заштите Републици Српској са посебним освртом на посљедице изазване пандемијом COVID-19“ од стране Савеза удружења стручних радника социјалне дјелатности из Републике Српске у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, а једна од препорука у вези са институционалним капацитетима се односе на констатацију да је систем социјалне заштите Републике Српске добро функционисао у пандемији COVID – 19, те се наводи да Завод за социјалну заштиту још није успостављен, а да таква институција представља снажан ресурс система који би требао да понуди системска рјешења за проблеме на терену.

У анализи се између осталог наводи и да би се оснивањем Завода за социјалну заштиту побољшао стандард остваривања права и пружања услуга корисницима система социјалне заштите, повећала би се одговорност стручних радника који раде у области социјалне заштите, те би била дата могућност прибављања стручног мишљења од стране Завода о појединим питањима из области социјалне заштите и социјалне политике, а које су од значаја за што ефикасније функционисање републичких органа или установа.

Елаборатом о процјени оправданости оснивања Јавне установе социјалне заштите Завод за социјалну заштиту Републике Српске, који је израдила Радна група, као циљ оснивања будућег Завода дефинисано је боље функционисање система социјалне, породичне и дјечије заштите на подручју Републике Српске кроз праћење, унапређење, планирање, подстицање развоја и обављање истраживачких и стручних послова у области социјалне заштите. Као визија дефинисан је унапређен систем социјалне, породичне и дјечије заштите уз његово оптимално функционисање, који је у могућности да, уз подршку стручном кадру, одговори на потребе корисника, као и нове изазове које доносе промјене у друштву, а све у циљу боље доступности социјалне заштите грађанима са подручја Републике Српске.

У складу са свим наведеним, као и детаљним стручним анализама које су претходиле одлуци Владе Републике Српске и консултацијама са партнерским институцијама из области социјалне заштите Републике Србије, нејасна је констатација господина Шаровића о „проблематичности“ образложења оправданости оснивања Завода. Такође, упозоравамо да стручни радници у социјалној заштити по овом питању имају јасан и недвосмислен став, те да је давање паушалних оцјена и било каква злоупотреба система социјалне заштите у дневне политичке сврхе непримјерена и неприхватљива.

 

 

Одсјек за односе с јавношћу

Komentari