m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 21.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaDruštvoПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА ПАРКИНГ НАЛЕПНИЦА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО 15. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА ПАРКИНГ НАЛЕПНИЦА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО 15. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА ПАРКИНГ НАЛЕПНИЦА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО 15. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ

 

Градска управа за социјалну и дечију заштиту ове године први пут утвруђује право и доноси решења о испуњености услова за стицање могућности на повлашћено паркирање за особе са инвалидитетом, а у складу са Правилником о условима, начину и поступку за коришћење паркинг места за возила особа са инвалидитетом („Службени лист Града Новог Сада”, број 3/22). Ранијих година корисници су своје право обнављали на основу картице издате у претходној години.

На основу до сада примљених захтева, утврђено је да 40-50% корисника паркинг налепнице из претходних година, уз захтев у 2022. години, није доставило потпуну документацију. Они су обавештени о потреби допуне документације, чиме је процес доношења решења продужен. Ради благовременог доношења решења за све кориснике који испуњавају услове, а поднели су захтев у 2022. години, ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад je продужио рок важења картица из 2020. и 2021. године до 15. јуна 2022. године.

 

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

 

Нови Сад, 12. април 2022. године

Komentari