m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / September 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHПродужен рок за пријаву на конкурс за упућивање на школовање и обуку за пилота хеликоптера

Продужен рок за пријаву на конкурс за упућивање на школовање и обуку за пилота хеликоптера

Датум: 31.03.2022. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Продужен рок за пријаву на конкурс за упућивање на школовање и обуку за пилота хеликоптера

 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске продужило рок за пријаву до 11. априла на конкурс за избор до пет канадидата из грађанства за упућивање на четворогодишње школовање и обуку на Војној академији Универзитета одбране, Министарства одбране Републике Србије, студијски програм: Основне академске студије Војно ваздухопловство – пилот хеликоптера.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају све опште и посебне услове који су наведени у конкурсу.

Селекција и избор кандидата састоји се из три дијела:

– први дио селекције кандидата реализује МУП Српске,

– други и трећи дио селекције кандидата вршиће се на Војној академији у Београду. Селекција ће укључивати провјере знања из математике и провјеру физичких способности кандидата, те психолошку и медицинско-здравствену процјену.

Коначни избор кандидата који ће бити упућени на школовање утврђује МУП Српске.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адреси: Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Управа за полицијску обуку, Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића број 10-А. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Све  потребне информације заинтересовани кандидати могу добити на интернет страници Управе за полицијску обуку (www.education.muprs.org) на број телефона 051/333-606.

 

 

                                                                                                        НАЧЕЛНИК

                                                                                                   Мирна Миљановић

Komentari