m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHПриједлог дневног реда за 167. сједницу Владе Републике Српске

Приједлог дневног реда за 167. сједницу Владе Републике Српске

Бања Лука, 28.04.2022. године

 

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић сазвао је данас (четвртак, 27.04.2022. године), у 10.00 часова, 167. сједницу Владе Републике Српске, са сљедећим приједлогом дневног реда:

 

 1. Усвајање Записника са 166. сједнице Владе Републике Српске, одржане 21.4.2022. године

 

 1. Разматрање Приједлога уредбе о висини накнаде за полагање испита за стицање стручне оспособљености за управљање чамцем

 

 1. Разматрање Приједлога уредбе о измјенама и допунама Уредбе о условима за оснивање и рад представништава Републике Српске у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 125/11, 123/12, 24/16, 1/18 и 31/19)

 

 1. Разматрање Информације о стању возног парка Управне инспекције, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Извјештаја о раду Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и стање у области рачуноводства и ревизије за 2021. годину, Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Консолидованог извјештаја о инвестирању јавних средстава за период 1.1. – 31.12.2021. године

 

 1. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Јавне установе „Дом пензионера“ Бања Лука за 2022. годину, са Приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Годишњег програма рада и финансијског плана Јавне установе Музеј Републике Српске за 2022. годину, са Приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Приједлога акционог плана усклађивања прописа Републике Српске са захтјевима чланова 34.-36. Уговора о функционисању Европске уније, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о ванредном усклађивању општег бода и пензија

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о одређивању износа најниже пензије
 2. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈЗУ Болница „Свети врачеви“ Бијељина

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о замјени непокретности у својини Републике Српске у дијелу 1/1 означене као к.п. бр. 1317/250 „Сватовска Гробља“, њива 2. класе површине 2322 м2 уписане у лист непокретности број: 2055/7, к.о. Бијељина Село, за непокретност у својини Града Бијељина у дијелу 1/1 означене као к.п. бр. 1459/5 „Бандеруша“, њива 6. класе површине 4151 м2 уписане у лист непокретности број: 381/35, к.о. Бијељина Село

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о располагању са трајно одузетим моторним возилима

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о уништењу покретне имовине која је трајно одузета правоснажним одлукама суда

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на План утрошка средстава за период 1.1-30.6.2022. године, у укупном износу од 101.000,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству трговине и туризма на План утрошка средстава, за период 1.1-30.4.2022. године, у износу од 38.000,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству управе и локалне самоуправе на План утрошка средстава – текући грантови удружењима од јавног интереса, за период 1. јануар – 30. април 2022. године, у износу од 26.666,68 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава у износу од 58.500,00 КМ „Универзитету у Бањој Луци – Економском факултету“ на име остваривање права на подстицајна средства за израду најсложенијих стратешких и аналитичких докумената: Студија – Економска анализа кориштења вода у обласним сливовима ријека Сава и Требишњица

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Приједлог препоруке за гласање Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука представнику Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука за XXI ванредну сједницу Скупштине акционара „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве, Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, у износу од 351.000,00КМ

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Институција културе за период 1.1. – 30.6.2022. године, у укупном износу од 10.000,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога мишљења о Иницијативи, број У-10/22, од 11.3.2022. године, за покретање поступка за оцијењивање уставности члана 128. став 3. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21)

 

 1. Разматрање Приједлога мишљења о Иницијативи за допуну Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 9/12 и 40/12)

 

 1. КАДРОВСКА ПИТАЊА

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 

 1. ТЕКУЋА ПИТАЊА

 

Сектор за информисање-

Биро за односе са јавношћу

Komentari