m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Monday / December 4.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHПрекид радног односа за полицијског службеника

Прекид радног односа за полицијског службеника

Датум: 04.09.2023. године

 САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Прекид радног односа за полицијског службеника

 

Дисциплинска комисија Одјељења за првостепени дисциплински поступак Министарства унутрашњих послова Републике Српске окончала је првостепени дисциплински поступак против полицијског службеника Р.Б..

Истом је изречена дисциплинска мјера прекид радног односа због теже повреде радне дужности „Понашање у служби или изван службе које нарушавања углед Министарства“ Правилника о дисциплинском поступку.

Министарствo унутрашњих послова Републике Српске

Komentari