m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / September 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHПредсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић сазвао је сједницу Владе Републике Српске

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић сазвао је сједницу Владе Републике Српске

Бања Лука, 21.04.2022. године

 

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић сазвао је данас (четвртак, 21.04.2022. године), у 10.00 часова, 166. сједницу Владе Републике Српске, са сљедећим приједлогом дневног реда:

 

 1. Усвајање Записника са 165. сједнице Владе Републике Српске, одржане 14.04.2022. године

 

 1. Разматрање Приједлога закона о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма, по хитном поступку

 

 1. Разматрање Нацрта Породичног закона

 

 1. Разматрање Информације о потребној финансијској помоћи Удружењу жена „Осмијех жене“ из Лакташа, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о изради прилога институција у БиХ за годишњи извјештај о БиХ у процесу европских интеграција за период 15. јун 2021-17. март 2022. године са приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о активностима у области сарадње Републике Српске са дијаспором за 2021. годину са приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о финансијским показатељима пословања у областима прерађивачке индустрије за 2021. годину, са приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о потреби привремене одгоде наплате пореског дуга Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица, са приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о проширењу капацитета ЈЗУ Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовиоћ“ – куповина некретнина уписаних у Лист непокретности бр. 47 к.о Бања Лука 3 на подручју „Бањско рекреативни центар Српске Топлице“, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Програма рада и Финансијског плана Јавне здравствене установе Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ за 2022. годину, са Приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Годишњег програма рада и Финансијског плана Јавне установе Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић“ Бања Лука за 2022. годину, са Приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Годишњег програма рада и Финансијског плана Јавне установе Дом за старија лица Приједор за 2022. годину, са Приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Годишњег извјештаја о пословању и годишњи обрачун Јавне установе Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године, са приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Плана рада и пословања Јавне установе Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште за 2022. годину, са приједлогом одлуке,

 

 1. Разматрање Годишњег извјештаја о пословању и годишњи обрачун Јавне установе Национални парк „Козара“ Приједор за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године, са приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Плана рада и пословања Јавне установе Национални парк „Козара“ Приједор за 2022. годину, са приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Годишњег извјештаја о пословању и годишњи обрачун Јавне установе Национални парк „Дрина“ Сребреница за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године, са приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Плана рада и пословања Јавне установе Национални парк „Дрина“ Сребреница за 2022. годину, са приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Плана и програма рада и Финансијског плана пословања Јавне установе „Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида“ Приједор за 2022. годину, са Приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Годишњег извјештаја о спровођењу Стратегије развоја индустрије Републике Српске за период 2021-2027. годинa за 2021. годину, са приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о реализацији Закључка Владе Републике Српске број 04/1-012-2-1579/21 од 20.05.2021. године, са приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса ради изградње и одржавања трасе вреловода према Регулационом плану за простор између Улица Књаза Милоша, Проте Николе Костића, нове трасе Улице Илије Гарашанина и жељезничке пруге Бањалука – Нови Град, Град Бањалука

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса ради измјештања магистралног пута М18 у зони међудржавног моста Рача у КО Бродац Доњи, Град Бијељина

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о допуни Одлуке о утврђивању општег интереса ради реконструкције магистралног пута М-20 дионица Гацко – Врба, поддионица Десивоје – Врба, Општина Гацко

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о усвајању Програма унапређења водних услуга у Републици Српској

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању Средњовјековне некрополе стећака „Сватовско гробље“, Морине, општина Невесиње, непокретним културним добром од великог значаја

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о изради Стратегије социјалне заштите Републике Српске за период 2023-2029. година

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права својине на непокретностима на општину Прњавор без накнаде

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању услова за продужење рока на који је додијељена концесија за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Јавној установи „Пољопривредни институт Републике Српске“ Бања Лука

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за цијепање парцела к.ч. 4292 ријека Јадар површине 13248 м²

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању умањења средстава по основу концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за 2022. годину

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о умањењу годишње закупнине за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за 2023. годину

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за стандардизацију и метрологију

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период 01.04-30.06.2022. године, у укупном износу од 203.000,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период 01.01-30.06.2022. године, у укупном износу од 117.332,32 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на План утрошка средстава за период 01.01. – 30.06.2022. године, у износу од 101.000,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 01.01-30.06.2022. године, у укупном износу од 2.233.761,76 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о четрдесет осмој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о измјени и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2022. години, са расподјелом средстава („Службени гласник Републике Српске“, бр. 9/22, 12/22, 14/22, 17/22, 19/22, 23/22, 30/22, 32/22 и 33/22)

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобравању промјене власничке структуре у концесионом привредном друштву доо „Пољопривредник“ Дервента

 

 1. Разматрање Приједлога за рјешавање сукоба мјесне надлежности између ЈУ Центар за социјални рад Приједор и ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности Министарству управе и локалне самоуправе за провођење поступка јавне набавке услуге – Одржавање Централног система за електронску обраду података и чување другог примјерка матичних књига са приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Републичком секретаријату за расељена лица и миграције, за период 01.01 – 31.03.2022. године, у укупном износу 7.300,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, за период 01.01 – 31.03.2022. године, у укупном износу 20.500,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац за период 01.01-30.04.2022. године, у укупном износу од 18.550,08 КМ.

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Републичког секретаријата за законодавство за период 01.01 – 31.03.2022. године, у износу од 4.300,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобравању реалокације средстава у оквиру Фискалног савјета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2022. године, у износу од 7.000,00 КМ

 

 1. Разматрање Мишљења на Иницијативу за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 101/11)

 

 1. КАДРОВСКА ПИТАЊА

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 

 1. ТЕКУЋА ПИТАЊА

 

 

 

Сектор за информисање-

Биро за односе са јавношћу

Komentari