m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 2.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHПредсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић сазвао је сједницу Владе Републике Српске

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић сазвао је сједницу Владе Републике Српске

Бања Лука, 24.03.2022. године

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић сазвао је за данас (четвртак, 24.03.2022. године), у 10.00 часова, 162. сједницу Владе Републике Српске, са сљедећим приједлогом дневног реда:

 

 1. Усвајање Записника са 161. сједнице Владе Републике Српске, одржане 17.3.2022. године
 2. Разматрање Приједлога закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица
 3. Разматрање Нацрта закона о измјени Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске
 4. Разматрање Приједлога уредбе о условима за оснивање и почетак рада установа ученичког стандарда
 5. Разматрање Приједлога уредбе о измјени Уредбе о оснивању Угоститељског сервиса Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/18 и 57/20)
 6. Разматрање Информације о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника за 2021. годину, са Приједлогом закључка
 7. Разматрање Информације o Преднацрту међудржавног уговора између Босне и Херцеговине и Републике Србије о изградњи гасовода Нова источна интерконекција Босне и Херцеговине и Републике Србије на правцу граница Република Србија – Босна и Херцеговина – Бијељина – Бања Лука – Приједор – Нови Град, са Приједлогом закључка
 8. Разматрање Информације о измјенама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите Републике Српске, са Приједлогом закључка
 9. Разматрање Информације о плану уписа у средње школе у школској 2022/23. години, са Приједлогом закључка
 10. Разматрање Информације о имплементацији Извјештаја о плану смањења емисија загађујућих материја за Електропривреду Републике Српске и Националног плана смањења емисија БиХ, као и предмету ECS-09/21 Секретаријата Енергетске заједнице, са Приједлогом закључка
 11. Разматрање Информације о Плану прилагођавања на климатске промјене Босне и Херцеговине – NAP, са Приједлогом мјера и Приједлогом закључка
 12. Разматрање Информације о захтјеву Нотарске коморе Републике Српске за додјелу средстава у сврху реализације Пројекта електронизације нотарске службе у Републици Српској, са Приједлогом закључка
 13. Разматрање Информације о захтјеву Привредне коморе Републике Српске за финансијску подршку за представљање привреде Републике Српске на 23. Међународном сајму привреде „Мостар 2022“ у Мостару, са Приједлогом закључка
 14. Разматрање Извјештаја о пословању Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука у периоду 1.1 – 31.12.2021. године, са Приједлогом закључка
 15. Разматрање Плана рада и финансијског плана Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука у периоду 1.1 – 31.12.2022. године, са Приједлогом закључка
 16. Разматрање Годишњег програма радa и финансијског плана ЈУ Геронтолошки центар Бања Лука за 2022. годину, са Приједлогом одлуке
 17. Разматрање Годишњег програма радa и финансијског плана ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор за 2022. годину, са Приједлогом одлуке
 18. Разматрање Приједлога одлуке о отпису ненаплативих потраживања Универзитету у Источном Сарајеву – организационој јединици Саобраћајни факултет Добој у укупном износу од 32.141,23 КМ.
 19. Разматрање Приједлога одлуке о отпису ненаплативих потраживања Универзитету у Источном Сарајеву – организационој јединици Музичка академија Источно Сарајево у укупном износу од 7.212,80 КМ.
 20. Разматрање Приједлога одлуке о отпису ненаплативих потраживања Универзитету у Источном Сарајеву – организационој јединици Филозофски факултет Пале у укупном износу од 3.755,00 КМ.
 21. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за цијепање дијела парцеле означене означене као к.ч. бр. 2926/1294 уписане у Посједовни лист број: 4456 K.O. Пале, односно у з.к. уложак број 7006 КО СП Пале, као посјед и својина Републике Српске са 1/1 дијела, у предмету број У-1040/21
 22. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за цијепање дијела парцеле означене ,као к.ч. бр. 2926/1294 уписане у Посједовни лист број: 4456 KO Пале, односно у з.к. уложак број 7006 КО СП Пале, као својина Републике Српске са 1/1 дијела у предмету број У-83/22
 23. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за условно цијепање парцеле означене као к.ч број 46/1, уписане у посједовни лист број 1210 к.о. Бањалука 4, што по старом премјеру одговара парцели број 56/43 уписаној у земљишнокњижни уложак број 8236 к.о. Бања Лука, у површини од 198 м2
 24. Разматрање Приједлога одлуке о коришћењу средстава од поврата ПДВ-а у оквиру прве фазе Програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине (9129-БА)
 25. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (организациони код 1546), на распоред средстава, са позиције 415200 – текући грант Пољопривредном институту Републике Српске, за 2022. годину, у укупном износу од 430.000,00 КМ
 26. Разматрање Приједлога одлуке о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе
 27. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса у сврху изградње паркинг гараже у Власеници
 28. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса у сврху изградње саобраћајнице у Улици Јована Рашковића у Мркоњић Граду у складу са Регулационим планом „Центар“ Мркоњић Град
 29. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интересау сврху изградње саобраћајнице у насељу Пријечани, Град Бања Лука, у складу са Регулационим планом „Пријечани“
 30. Разматрање Приједлога одлуке о допуни Одлуке о утврђивању општег интереса (“Службени гласник Републике Српске”, бр.37/13,111/15 и 54/21), у сврху изградње Хидроелектране Дабар, прве хидроелектране у Хидроенергетском систему Горњи Хоризонти, Општина Билећа
 31. Разматрање Приједлога рјешења којим се општини Костајница одобрава експлоатација техничког грађевинског камена, у количини од 2.000 м3, без уговора о концесији, за потребе санације локалних путева и депоније, оштећених у земљотресу од 29.12.2021. године
 32. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина у својини Републике Српске
 33. Разматрање Приједлога рјешења о одобравању промјене власничке структуре у концесионом привредном друштву „Мермер коп“ д.о.о. Челинац
 34. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Републичког педагошког завода (организациони код 0817) за период 1.1-31.3.2022. године, у укупном износу од 20.000,00 КМ.
 35. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Републичког девизног инспектората(организациони код 0921), за период 1.1-28.2.2022. године, у износу од 2.800,00 КМ
 36. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу проширења оперативног буџета у оквиру законског Буџета Републике Српске за 2022. годину, за период 1.1-31.3.2022. године, у износу од 500.000,00 КМ, на позицији – Буџетска резерва
 37. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве, у износу од 200.000,00 КМ, Министарству породице, омладине и спорта
 38. КАДРОВСКА ПИТАЊА
 39. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
 40. ТЕКУЋА ПИТАЊА

 

Сектор за информисање-

Биро за односе са јавношћу

Komentari