m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHПредсједавајући Тегелтија разговарао са министром Аустрије Шаленбергом

Предсједавајући Тегелтија разговарао са министром Аустрије Шаленбергом

Сарајево, 4. 5. 2021. године

 

Предсједавајући Тегелтија разговарао са министром Аустрије Шаленбергом

 

Предсједавајући Савјета министара БиХ Зоран Тегелтија разговарао је данас у Сарајеву  са савезним министром за европске и међународне послове Републике Аустрије Александером Шаленбергом (Alexander Schallenberg) о актуелним темама, сузбијању посљедица кризе изазване пандмијом вируса корона, као и о процесу европских интеграција и даљњем унапређењу билатералне сарадње.

 

Предсједавајући Тегелтија је захвалио за подршку Републике Аустрије у контексту европских интеграција БиХ и нагласио опредијељеност Савјета министара за даљње  провођење реформи у процесу приступања ЕУ, уз пуно уважавање уставних надлежности свих нивоа власти у БиХ, Дејтонског мировног споразума, те досљедну примјену механизма координације. Изразио је наду да ће Аустрија и у предстојећем периоду наставити радити на проширењу Европске уније на земље југоисточне Европе, те истакао важним да БиХ у овој години добије статус кандидата.

 

Током састанка, предсједавајући Тегелтија је захвалио Влади Аустрије и министру Шаленбергу на подршци и помоћи у процесу обезбјеђивања вакцина путем механизма Европске уније, а које ће у периоду од маја до августа бити испоручене БиХ.

 

Предсједавајући Тегелтија је  изразио захвалност Аустрији на помоћи током мигрантске кризе у БиХ,  те рекао да питање миграната превазилази капацитете у БиХ. Додао је да се БиХ не може сама носити са овим  хуманитарним,  безбједносним  и здравственим проблемом.

 

Према ријечима предсједавајућег Тегелтије, Република Аустрија је један од најзначајнијих инвеститора у БиХ и значајан спољнотрговински партнер, а што је од велике важности за бх. економију. Додао је да БиХ у економским односима с Аустријом биљежи суфицит, изразивши наду у даљња аустријска улагања у БиХ, а посебно у област дрвне индустрије.

 

Предсједавајући Тегелтија је као перспективну област будуће сарадње двије земље истакао информационе и комуникационе технологије, што би унаприједило дигиталну инфраструктуру у БиХ, и као покретач раста могло постати један од начина за  заустављање одлива становништва из БиХ.

 

Саговорници су досадашњу сарадњу двије земље оцијенили добром и пријатељском и без отворених питања и изразили увјерење да ће се економска размјена наставити и унаприједити. (крај)

 

***

 

Predsjedavajući Tegeltija razgovarao sa ministrom Austrije Šalenbergom

 

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija razgovarao je danas u Sarajevu  sa saveznim ministrom za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije Aleksanderom Šalenbergom (Alexander Schallenberg) o aktuelnim temama, suzbijanju posljedica krize izazvane pandmijom virusa korona, kao i o procesu evropskih integracija i daljnjem unapređenju bilateralne saradnje.

 

Predsjedavajući Tegeltija je zahvalio za podršku Republike Austrije u kontekstu evropskih integracija BiH i naglasio opredijeljenost Savjeta ministara za daljnje  provođenje reformi u procesu pristupanja EU, uz puno uvažavanje ustavnih nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH, Dejtonskog mirovnog sporazuma, te dosljednu primjenu mehanizma koordinacije. Izrazio je nadu da će Austrija i u predstojećem periodu nastaviti raditi na proširenju Evropske unije na zemlje jugoistočne Evrope, te istakao važnim da BiH u ovoj godini dobije status kandidata.

 

Tokom sastanka, predsjedavajući Tegeltija je zahvalio Vladi Austrije i ministru Šalenbergu na podršci i pomoći u procesu obezbjeđivanja vakcina putem mehanizma Evropske unije, a koje će u periodu od maja do avgusta biti isporučene BiH.

 

Predsjedavajući Tegeltija je  izrazio zahvalnost Austriji na pomoći tokom migrantske krize u BiH,  te rekao da pitanje migranata prevazilazi kapacitete u BiH. Dodao je da se BiH ne može sama nositi sa ovim  humanitarnim,  bezbjednosnim  i zdravstvenim problemom.

 

Prema riječima predsjedavajućeg Tegeltije, Republika Austrija je jedan od najznačajnijih investitora u BiH i značajan spoljnotrgovinski partner, a što je od velike važnosti za bh. ekonomiju. Dodao je da BiH u ekonomskim odnosima s Austrijom bilježi suficit, izrazivši nadu u daljnja austrijska ulaganja u BiH, a posebno u oblast drvne industrije.

 

Predsjedavajući Tegeltija je kao perspektivnu oblast buduće saradnje dvije zemlje istakao informacione i komunikacione tehnologije, što bi unaprijedilo digitalnu infrastrukturu u BiH, i kao pokretač rasta moglo postati jedan od načina za  zaustavljanje odliva stanovništva iz BiH.

 

Sagovornici su dosadašnju saradnju dvije zemlje ocijenili dobrom i prijateljskom i bez otvorenih pitanja i izrazili uvjerenje da će se ekonomska razmjena nastaviti i unaprijediti. (kraj)

 

 

Komentari