m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaDruštvoПредавање министра Стефановића полазницима Института за високе студије безбедности из области националне одбране Француске

Предавање министра Стефановића полазницима Института за високе студије безбедности из области националне одбране Француске

Предавање министра Стефановића полазницима Института за високе студије безбедности из области националне одбране Француске

Вест, фото и видео: http://www.mod.gov.rs/cir/17422/predavanje-ministra-stefanovica-polaznicima-instituta-za-visoke-studije-bezbednosti-iz-oblasti-nacionalne-odbrane-francuske-17422

Потпредседник Владе и министар одбране др Небојша Стефановић одржао је данас у Дому Војске Србије предавање о стретешким питањима политике одбране наше земље групи од 35 полазника Института за високе студије безбедности из области националне одбране, који делује у оквиру Министарства Војске Републике Француске.

Француску делегацију предводио је директор Института генерал-потпуковник Патрик Дестремо, док је догађају присуствовао и амбасадор Републике Француске у Србији Жан-Луј Фалкони.

Министар Стефановић је истакао, на почетку излагања, да је блиска сарадња у области безбедности на глобалном и регионалном плану за Србију нарочито важна јер ствара услове за економски раст и развој.

– Уколико изузмемо период пандемије ковида19, питање стабилности је кључно за све инвеститоре који разматрају своје присуство у одређеној држави и региону – рекао је Стефановић.

Он је навео да Србија настоји да игра кључну улогу у мултилатералном приступу очувању стабилности у региону. Наша земља је, према његовим речима, посвећена сталном унапређењу свог система одбране како би била у могућности да одговори на све потенцијалне изазове.

Република Србија је опредељена да сва питања, нарочито када је реч о односима у региону, решава мирним путем и уједно је посвећена поштовању суверенитета и територијалног интегритета држава, рекао је министар.

Говорећи о војној неутралности Србије, Стефановић је објаснио да опредељење наше земље да буде војно неутрална подразумева да неће улазити ни у какве војне савезе, ни са Русијом, ни са Кином, нити са Северноатланском алијансом.

– Ми желимо да будемо војно неутрални и да зависимо искључиво сами од себе, што не значи да не желимо сарадњу са војним савезима – рекао је министар.

Он је подсетио да наша земља у оквиру Програма партнерство за мир већ 15 година успешно сарађује са НАТО, као и да сарађује успешно са другим државама, нарочито у домену заједничке обуке, војне индустрије и постизања стандарда за које Србија процени да су одговарајући.

– Наша сарадња са Русијом и Кином је такође значајна и она се у највећој мери заснива на војно-техничком аспекту и заједничкој обуци. Ми смо у вези наше сарадње са свим државама света врло транспарентни – рекао је Стефановић.

Министар је навео да је кључно стратешко опредељење Републике Србије да постане чланица Европске уније што се рефлектује и на аспект одбране, будући да то подразумева и интеграцију у заједничку безбедносну и одбрамбену политику ЕУ.

Стефановић се осврнуо и на предстојећу вежбу „Платинасти вук“ током које је планирана посета начелника Генералштаба Оружаних снага Републике Француске генерала Франсоа Лекоантра, али и на значај сарадње са Француском у области одбране и подсетио на набавку Ербасових хеликоптера Х-145 и система „мистрал“.

Predavanje ministra Stefanovića polaznicima Instituta za visoke studije bezbednosti iz oblasti nacionalne odbrane Francuske

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović održao je danas u Domu Vojske Srbije predavanje o streteškim pitanjima politike odbrane naše zemlje grupi od 35 polaznika Instituta za visoke studije bezbednosti iz oblasti nacionalne odbrane, koji deluje u okviru Ministarstva Vojske Republike Francuske.

Francusku delegaciju predvodio je direktor Instituta general-potpukovnik Patrik Destremo, dok je događaju prisustvovao i ambasador Republike Francuske u Srbiji Žan-Luj Falkoni.

Ministar Stefanović je istakao, na početku izlaganja, da je bliska saradnja u oblasti bezbednosti na globalnom i regionalnom planu za Srbiju naročito važna jer stvara uslove za ekonomski rast i razvoj.

– Ukoliko izuzmemo period pandemije kovida19, pitanje stabilnosti je ključno za sve investitore koji razmatraju svoje prisustvo u određenoj državi i regionu – rekao je Stefanović.

On je naveo da Srbija nastoji da igra ključnu ulogu u multilateralnom pristupu očuvanju stabilnosti u regionu. Naša zemlja je, prema njegovim rečima, posvećena stalnom unapređenju svog sistema odbrane kako bi bila u mogućnosti da odgovori na sve potencijalne izazove.

Republika Srbija je opredeljena da sva pitanja, naročito kada je reč o odnosima u regionu, rešava mirnim putem i ujedno je posvećena poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, rekao je ministar.

Govoreći o vojnoj neutralnosti Srbije, Stefanović je objasnio da opredeljenje naše zemlje da bude vojno neutralna podrazumeva da neće ulaziti ni u kakve vojne saveze, ni sa Rusijom, ni sa Kinom, niti sa Severnoatlanskom alijansom.

– Mi želimo da budemo vojno neutralni i da zavisimo isključivo sami od sebe, što ne znači da ne želimo saradnju sa vojnim savezima – rekao je ministar.

On je podsetio da naša zemlja u okviru Programa partnerstvo za mir već 15 godina uspešno sarađuje sa NATO, kao i da sarađuje uspešno sa drugim državama, naročito u domenu zajedničke obuke, vojne industrije i postizanja standarda za koje Srbija proceni da su odgovarajući.

– Naša saradnja sa Rusijom i Kinom je takođe značajna i ona se u najvećoj meri zasniva na vojno-tehničkom aspektu i zajedničkoj obuci. Mi smo u vezi naše saradnje sa svim državama sveta vrlo transparentni – rekao je Stefanović.

Ministar je naveo da je ključno strateško opredeljenje Republike Srbije da postane članica Evropske unije što se reflektuje i na aspekt odbrane, budući da to podrazumeva i integraciju u zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku EU.

Stefanović se osvrnuo i na predstojeću vežbu „Platinasti vuk“ tokom koje je planirana poseta načelnika Generalštaba Oružanih snaga Republike Francuske generala Fransoa Lekoantra, ali i na značaj saradnje sa Francuskom u oblasti odbrane i podsetio na nabavku Erbasovih helikoptera H-145 i sistema „mistral“.

Komentari