m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHОдржана 38. сједница Савјета министара Босне и Херцеговине

Одржана 38. сједница Савјета министара Босне и Херцеговине

Сарајево, 26. 5. 2021. године

Одржана 38. сједница Савјета министара Босне и Херцеговине

РИЈЕШИТИ ПРОБЛЕМ ТРАНЗИТА РОБЕ ИЗ БиХ ПРЕКО РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

Савјет министара БиХ размотрио је Информацију Министарства комуникација и транспорта о проблемима насталим у транзиту робе из БиХ кроз Републику Хрватску, након што је Министарство мора, промета и инфраструктуре Републике Хрватске донијело Правилник о одређивању јавних путева ро којима се мора одвијати транзитни саобраћај теретних возила кроз Републику Хрватску.

Сва надлежна министарства и тијела Савјета министара БиХ наставиће започету комуникацију са ресорним органима Републике Хрватске с циљем рјешавања проблема  транзита робе из БиХ кроз Републику Хрватску.

 

БиХ С ТУРСКОМ И ПАКИСТАНОМ ИНТЕНЗИВИРА САРАДЊУ У БОРБИ ПРОТИВ КРИМИНАЛА

 

На сједници је утврђен Приједлог основа за покретање поступка за вођење преговора ради закључивања Споразума о безбједносној сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске, уз прихваћену корекцију на сједници.

Двије државе на овај начин желе интензивирати сарадњу у борби против свих видова прекограничног криминала, тероризма и његовог финансирања, организованог криминала и других видова криминала, укључујући илегалне миграције, у складу са домаћим законима и међународним прописима у овој области. Поред размјене информација и искустава, сарадња ће укључивати и обуке те програме усавршавања у овим областима.

Утврђен је и Приједлог основа за покретање поступка за вођење преговора ради закључивања Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Исламске Републике Пакистан о сарадњи у борби против међународног криминала, тероризма, незаконите трговине дрогом и организованог криминала, којим се јача билетарална сарадња.  

Појединачни приједлози основа биће достављени Предсједништву БиХ у даљњу процедуру, а за бх. потписника је предложен министар безбједности.

 

РАТИФИКАЦИЈА СПОРАЗУМА СА ВЛАДАМА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

 

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о делегирању одговорности за пружање услуга у ваздушном саобраћају између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије и Владе Црне Горе, који ће Министарство спољних послова БиХ доставити Предсједништву у даљњи поступак ратификације.

Циљ Споразума је унаприједити односе у области ваздушног саобраћаја  и олакшати сигурно провођење операција међународних летова преко својих државних граница у интересу путника.

          

НЕМА САГЛАСНОСТИ О ОДЛУКАМА

Савјет министара БиХ, уз четири гласа против, није постигао консензус у вези са доношењем одлуке о измјенама и допунама Одлуке о прописивању додатних услова за улазак странаца у Босну и Херцеговину, која је допуњена на сједници.

Истовремено, уз два гласа против није постигнут консензус у вези са доношењем одлуке о измјени и допунама Одлуке о визама, коју је предложило Министарство спољних послова.

Савјет министара БиХ ће се о овим одлукама изјаснити у другом кругу гласања, након обављених консултација.

 

О ОДЛУЦИ О ОБАВЕЗНОЈ ПРИМЈЕНИ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ У ДРУГОМ КРУГУ ГЛАСАЊА

 

Савјет министара БиХ, уз пет гласова против у првом кругу гласања, није донио  Одлуку о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег.

Савјет министара БиХ претходно је упознат са обавијешћу Агенције за јавне набавке о престанку примјене преференцијалног третмана домаћег у поступцима јавних набавки са 1. 6. 2021. године.

Савјет министара БиХ ће се о овој одлуци изјаснити у другом кругу гласања.

                                       

УСВОЈЕН МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛ ЗА 2020.

 

Савјет министара усвојио је Миграциони профил Босне и Херцеговине за 2020. годину, чиме се на годишњем нивоу испуњава једна од обавеза у процесу либерализације визног режима која се односи на његово редовно ажурирање.

Ријеч је о миграционом профилу који усваја Савјет министара БиХ на годишњем нивоу, почев од 2009. године којим се осигурава увид у кључне трендове у области миграција.

Дипломатско-конзуларна представништва БиХ у 2020. години су издала 1.857 виза, што је  узроковано пандемијом Ковида-19, и представља значајно смањење од 96% у односу на 2019. годину, када је издат највећи број виза, и то 47.694 виза.

Истовремено су на граници БиХ  издате три визе, што је за 84,21% мање него у 2019. години, када је издато 19 виза, чиме је настављен вишегодишњи тренд смањивања броја издатих виза на граници БиХ.

Гранична полиције БиХ у прошлој години  је одбила 4.525 улазака у БиХ, а број одбијених улазака је повећан за 93,2% у односу на 2019. годину, када су одбијена 2.342 уласка.

Број откривених незаконитих прелазака државне границе БиХ у 2020. години износио је 11.857 (945 илегалних улазака и 10.912 илегалних излазака из БиХ) и повећан је за 120,98% у односу на 2019. годину, када је износио 5.859 откривених незаконитих прелазака границе.

Странцима у БиХ одобрена су  8.293 привремена боравка у 2020. години, што је за 18,16% мање него у 2019. години, а одобрено је и 312 сталних боравака, што је мање за 61,76% у односу на претходну годину, када је одобрено 816 сталних боравака.

Уз помоћ ИОМ-а у 2020. години добровољно је враћено 58 бх. држављана у Босну и Херцеговину.

Држављанство БиХ у 2020. години је добило 567 особа, што представља смањење од 13,7% у односу на 2019. годину, а највише држављанстава БиХ у посљедње двије године стекли су држављани Србије (78%).

 

 

ИНТЕРРЕСОРНА РАДНА ГРУПА И КООРДИНАЦИЈА ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ БиХ

 

На приједлог Министарства комуникација и транспорта донесена је Одлука о именовању Интерресорне радне групе за интероперабилност Босне и Херцеговине, коју чине по четири представника Савјета министара БиХ, влада Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко Дистрикта БиХ.

На сједници је донесена и Одлука о именовању чланова Координације за интероперабилност Савјета министара Босне и Херцеговине, коју је предложио Генерални секретаријат Савјета министара БиХ.

На овај начин формира се стручни и савјетодавни орган Савјета министара БиХ за област увођења електронских сервиса и услуга за привреду и грађане које су у његовој надлежности и успоставља хоризонтална интероперабилност између институција БиХ.

Циљ је унаприједити степен развоја е-влада у Босни и Херцеговини и ниво дигитализације у институцијама БиХ те тако олакшати грађанима и пословним субјектима брже и лакше пружање услуга.

Формирање Интерресорне радне групе и Координације омогућиће Босни и Херцеговини да начини корак напријед у процесу дигитализације, што се у периоду епидемије Ковида показало кључним за функцинисање институција БиХ.

 

ВИШЕ ОД 37 МИЛИОНА КМ ТРАНСФЕРА ИЗ ДРЖАВНОГ БУЏЕТА НИЖИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  ЗА САНИРАЊЕ ЕКОНОМСКИХ ШТЕТА

 

Савјет министара БиХ усвојио је Извјештај о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2020. годину, који ће Министарство финансија и трезора доставити Предсједништву БиХ и Парламентарној скупштини БиХ. Извјештај ће бити објављен на веб-страницама Савјета министара БиХ и Министарства финансија и трезора.

Укупно остварени приходи, примици и финансирање на располагању институцијама БиХ у прошлој години износили су 1.011.248.147КМ и за 2% су виши у односу на планиране. Истовремено су укупно остварени расходи и издаци износили 989.089.130 КМ КМ и извршени су у већем износу за око 104,1 милион КМ или 12% у односу на претходну годину, у којој је било привремено финансирање за цијелу годину.

Повећање расхода се односи на повећање капиталних издатака, али и  текућих грантова и трансфера. Трансфери су виши за око 39,7 милиона КМ, а највише ових буџетских средстава намијењено је другим нивоима власти за санирање економских штета узрокованим епидемијом Ковида-19 у БиХ, и то 37.747.000 КМ, те из донаторских средства у износу од 2.357.054 КМ за ову намјену.

Бруто плате и накнаде трошкова запослених остале на истом нивоу као у 2012. години, односно настављена је примјена одлука Савјета министара БиХ о њиховом смањивању. Истовремено су у вријеме епидемије Ковида-19 током прошле године смањени путни трошкови, издаци за услуге превоза и горива, набавку материјала и издаци за текуће одржавање.

Све доспјеле обавезе по основу спољног дуга у 2020. години измирене су благовремено у укупном износу 744.530.103,79 КМ.

 

ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ СМБиХ ПОДРШКА САНИРАЊУ ПОСЉЕДИЦА  КОВИДА

 

Савјет министара БиХ усвојио је Информацију Министарства финансија и трезора о расподјели и кориштењу средстава текуће резерве додијељених за санирање економских штета за период I – XII 2020. године, која ће бити достављена Парламентарној скупштини БиХ.

Савјет министара БиХ у прошлој години осигурао је укупно 25 милиона КМ из текуће резерве, највише 23 милиона КМ за санирање економских штета узрокованих епидемијом Ковида -19 и помоћи здравственом сектору, од чега је од 10 милиона КМ распоређено 37 посто за Републику Српску, 67 посто за Федерацију Босне и Херцеговине са својих 10 кантона и два посто за Брчко Дистрикт БиХ.

Истовремено је 13 милиона КМ додијељено клиничким центрима у Бањој Луци (4 милиона КМ), у Сарајеву (3,5 милиона КМ), и у Тузли (1,5 милона КМ), као и Унверзитетској клиничкој болници Мостар (3,5 милиона КМ), те  Здравственом центру Брчко Дистрикта БиХ (500 хиљада КМ).

Преостала  два милиона КМ  осигурана су за финансирање трошкова из уговорних аранжмана за набавку здравствених противмјера за Ковид-19 у оквиру Програма вишегодишњих улагања за период 2020 – 2022. године. Ова средства су намијењена измирењу трошкова насталих у процесу набавке вакцине у БиХ, укључујући, између осталог, испоруку, увоз и расподјелу вакцина против Ковида-19, трошкове транспорта, складиштења, те осигурања квалитета.

 

УСВОЈЕНА ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ОБЛАСТИ МИГРАЦИЈА

 

Савјет министара БиХ усвојио је Информацију Министарства безбједности о стању у области миграција у Босни и Херцеговини за фебруар 2021. године, која ће бити прослијеђена Предсједништву БиХ и Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Према Информацији, у фебруару ове године Служби за послове са странцима БиХ пријављена су 773 незаконита мигранта, што је за 61% мање у односу на исти период прошле године, али за 15% више него у јануару 2021. године.

Структура незаконитих миграната према држављанству показује да су држављани Авганистана, Пакистана, Марока, Бангладеша и Турске пријављени Служби за послове са странцима у фебруару 2021. године најбројнији мигранти.

Од укупно 773 незаконита мигранта, 689 њих је исказало намјеру за подношење захтјева за азил, али је захтјев поднијело само 14 особа или 2%, чиме је настављена пракса  злоупотребе система азила, која је постала модус операнди незаконитих миграција у БиХ, као и у другим земљама западног Балкана.

Гранична полиција је у фебруару 2021. године предузела мјере према 846 страних држављана, што представља смањење од 63,06% у односу на фебруар 2020. године, када су предузете мјере према 2.290 особа. Истовремено је број особа откривених у незаконитом преласку или покушају незаконитог преласка границе повећан за 105% у фебруару у односу на јануар ове године.

Борба против кријумчарења миграната те пружање подршке полицијским агенцијама у БиХ у координацији и провођењу операција на територији БиХ, као и прекограничних операција против кријумчарења миграната неки су од  приоритета за сузбијање незаконитих миграција, наводи се, између осталог, у овој информацији.

 

ПРОДУЖЕН ЈЕ РОК ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ЗАДАТАКА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА ДРЖАВНУ ИМОВИНУ

 

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства правде, донио је Одлуку о измјени Одлуке о оснивању Комисије за државну имовину, утврђивање и расподјелу државне имовине, одређивање права и обавеза Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у управљању државном имовином.

Измјеном Одлуке продужен је рок за испуњавање задатака из надлежности ове комисије до 31. марта 2022. године.

Надлежне институције које нису доставиле имена својих представника у овој комисији, задужене су да доставе своје приједлоге без одгађања.

 

УСВОЈЕН ОКВИРНИ ПРОГРАМ ИЗВЈЕШТАВАЊА О ПРОВОЂЕЊУ УГОВОРА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА 

 

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства за људска права и избјеглице,  донио је Одлуку о усвајању Оквирног програма извјештавања о провођењу међународних уговора о људским правима за период 2020 – 2025. године, како би се унаприједио степен реализације преузетих међународних обавеза.

Оквирни програм је стратешки документ којим се утврђује једнообразан процес извјештавања и провођења међународних уговора о људским правима и олакшава процес координације са надлежним институцијама у БиХ уз ефикасно и рационално кориштење организационих, људских и финансијских ресурса.

 

ЗАШТИТА ИМОВИНСКИХ ИНТЕРЕСА

 

Савјет министара БиХ, на приједлог Кабинета предсједавајућег, упознат је са Информацијом Правобранилаштва БиХ у вези са јавним позивом за продају некретнина који је расписала Радио-телевизија Босне и Херцеговине.

Савјет министара БиХ затражио је од Правобранилаштва БиХ да достави детаљну информацију о предузимању радњи из своје надлежности с циљем правне заштите имовине и имовинских интереса БиХ.

Са закључцима Савјета министара биће упозната Парламентарна скупштина БиХ, као оснивач Радио-телевизије БиХ, те Министарство комуникација и транспорта и Радио-телевизија БиХ.

Ријеч је о земљишту за које Радио-телевизија БиХ јавним позивом огласила продају, а на којем се, у складу са регулационим планом, треба градити „Конгресни центар Сарајево“.

 

ОМОГУЋИТИ ВАНРЕДНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СТРАЦИМА УЗ ПРИНЦИП РЕЦИПРОЦИТЕТА

 

Савјет министара БиХ усвојио је Информацију Министарства комуникација и транспорта о потреби рјешавања питања моторних возила регистрованих у другим државама којима за вријеме трајања ванредне ситуације истекне регистрација, а затекну се на територији Босне и Херцеговине.

Предлаже се надлежним органима за саобраћај Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко Дистркта БиХ да наложе станицама за технички преглед возила да, у ванредним ситуацијама изазваних пандемијом вируса корона, држављанима других држава којима за вријеме боравка на територији БиХ истекне важење регистрације моторног возила којим су ушли у БиХ, омогући обављање ванредног техничког прегледа моторних возила, како би, уз прибављање (електронским путем), важеће полисе осигурања из земље у којој је моторно возило било регистровано, најкраћим путем могли напустити територију БиХ.

Граничној полицији БиХ је наложено да омогући несметано напуштање територије БиХ  овим моторним возилима.

Затражено је од надлежних органа у ентитетима и Брчко Дистрикту БиХ да Министарству комуникација и транспорта доставе повратну информацију о поступању у овим случајевима у што је могуће краћем року, како би ово министарство информисало Министарство спољних послова БиХ.

Министарство спољних послова БиХ задужено је да, по пријему ових информација из Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, обавијести надлежне органе других држава о поступању у случају када страним држављанима за вријеме боравка на територији Босне и Херцеговине истекне регистрација моторног возила  којима су ушли на територију БиХе, под условом да је исто омогућено и држављанима Босне и Херцеговине у тим државама за вријеме трајања ванредне ситуације (принцип реципроцитета).

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ДЕИ-ја

 

Савјет министара БиХ примио је к знању  појединачне  информације Дирекције за европске интеграције о одржаним, петим по реду, састанцима Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију, укључујући заштиту здравља и потрошача и Пододбора за правду, слободу и безбједност, 17. и 18. 12. 2020. године.

Истовремено су усвојене препоруке Европске комисије након ових састанака, те је донесено више закључака с циљем њиховог бржег и квалитетнијег провођења.

 

УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВОЂЕЊУ АП СТРАТЕГИЈЕ СЕКТОРА ПРАВДЕ У БиХ 

 

Савјет министара БиХ усвојио је  Извјештај Министарства правде о провођењу Акционог плана (АП) Стратегије за реформу сектора правде у Босни и Херцеговини за 2020. годину.

Ради се о активностима које су проведене у областима правосуђа, извршења кривичних санкција, приступа правди, подршке привредном развоју, као и стартешкој области  „добро руковођен и одговоран сектор правде у БиХ“.

Од укупно АП-ом планираних 147 активности потпуно су испуњене 64, дјелимично 51, а 23 су одгођене, док девет активности није испуњено у 2020. години.

 

УСПЈЕШНО УЧЕСТВОВАЊЕ БиХ У ПРОГРАМУ ЕУ ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ

 

Савјет министара БиХ усвојио је Извјештај Министарства правде о провођењу програма Европске уније “Европа за грађане 2014 – 2020” за 2020. годину. Према Извјештају, два апликанта из Босне и Херцеговине су носиоци пројеката укупне вриједности 173.680 евра, а 24 апликанта из БиХ учествују као партнери у 31 пројекту гдје су носиоци апликанти из других земаља чланица Програма.

Улазна карта БиХ за учествовање у овом програму износи 15 хиљада евра годишње, с тим да је у 2020. години из ИПА средстава плаћено 10,5 хиљада евра (70%), а из буџета институција БиХ 4.500 евра (30%), што показује у односу на повучена средства да је БиХ остварила успјешно учествовање у програму „Европа за грађане“ у 2020. години.

Министарство правде ће покренути процедуру приступања програму „Грађанство, равноправност, права и вриједности 2021 – 2027 (ЦЕРВ)“, након што га усвоји  Европска комисија, и прибави мишљења ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у вези са приступањем Босне и Херцеговине програму „Грађанство, равноправност, права и вриједности 2021 – 2027 (ЦЕРВ)“.

Министарство правде задужено је  да у сарадњи с Дирекцијом за европске интеграције  из средстава претприступних фондова планира да се осигурају финансијска средства за контрибуцију за учешће у програму  ЦЕРВ 2021 – 2027.

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА АУТОПУТ САРАЈЕВО – БЕОГРАД – САРАЈЕВО.

 

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства комуникација и транспорта,   усвојио је Извјештај о активностима на реализацији Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о сарадњи на реализацији пројекта аутопута/брзе саобраћајнице Сарајево – Београд – Сарајево.

Министарство комуникација и транспорта  задужено је да покрене процедуру закључивања споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије о изградњи/реконструкцији заједничког граничног прелаза код Вишеграда, Вардиште – Котроман.

Министарство безбједности је задужено да оконча активности на закључивању споразума о граничним прелазима и заједничким локацијама између Босне и Херцеговине и Републике Србије којима ће се ријешити сва питања у вези с новим заједничким граничним прелазом Рача – Сремска Рача и Вардиште – Котроман.

Управа за индиректно опорезивање, у складу са својом надлежношћу и пројектним активностима, задужена је да предложи доношење одлуке о начину финансирања заједничког граничног прелаза Вардиште.

 

НЕМА НЕРАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

 

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства безбједности, усвојио је Извјештај о реализацији Акционог плана за имплементацију Стратегије за борбу против организованог криминала у Босни и Херцеговини за 2020. годину.

Од укупно 60 активности  планираних Стратегијом у прошлој години потпуно је реализована 31 активност или 51,67%, а 28  њих или 48,33% реализовано је дјелимично. Није било нереализованих активности.

Активности су реализоване у седам стратешких области које укључују континуирано усклађивање прописа у БиХ и бх. легислативе с међународним стандардима у овој области; унапређење правног и институционалног оквира за борбу против организованог криминала; јачање институционалних капацитета те развијање проактивног приступа у борби против организованог криминала; одузимање имовине и имовинске користи проистекле извршењем кривичног дјела организованог криминала; развијање сарадње на регионалном и међународном нивоу и јачању сарадње јавних институција с приватним сектором и цивилним друштвом.

Међу 88 осталих активности које нису предвиђене Стратегијом, а планиране су у акционим плановима надлежних институција укупно 53 активности (60,23%) су потпуно реализоване, 22 активности (25 %) су реализоване дјелимично, а 13  њих (14,77%) није реализовано.

 

РЕАЛИЗОВАНО 80% ЗАКЉУЧАКА СМБиХ

 

Савјет министара БиХ, на приједлог Генералног секретаријата, размотрио је Преглед реализације закључака са укупно одржаних 16 сједница, по осам редовних и ванредних у 2020. години.

Од укупно 253 закључка реализована су 202 или 80%, а 51 закључак није реализован. Прегледом је обухваћено 25 институција Савјета министара БиХ.

Министарства и друге институције које нису у цијелости реализовале закључке Савјета министара БиХ задужене су да их без даљњег одгађања у цијелости проведу те да о томе у најкраћем року обавијесте Генерални секретаријата Савјета министара БиХ, а да за закључке чија реализација захтијева дужи период или сарадњу са другим институцијама убрзају активности па њиховој реализацији.

Закључено је да и убудуће реализација закључака Савјета министара БиХ треба бити приоритет свих министарстава и других институција, с циљем повећања ефикасности рада Савјета министара БиХ. (крај)

 

                                                            ***********

 

Održana 38. sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine

 

RIJEŠITI PROBLEM TRANZITA ROBE IZ BiH PREKO REPUBLIKE HRVATSKE

Savjet ministara BiH razmotrio je Informaciju Ministarstva komunikacija i transporta o problemima nastalim u tranzitu robe iz BiH kroz Republiku Hrvatsku, nakon što je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske donijelo Pravilnik o određivanju javnih puteva ro kojima se mora odvijati tranzitni saobraćaj teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku.

Sva nadležna ministarstva i tijela Savjeta ministara BiH nastaviće započetu komunikaciju sa resornim organima Republike Hrvatske s ciljem rješavanja problema  tranzita robe iz BiH kroz Republiku Hrvatsku.

 

BiH S TURSKOM I PAKISTANOM INTENZIVIRA SARADNJU U BORBI PROTIV KRIMINALA

 

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o bezbjednosnoj saradnji između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, uz prihvaćenu korekciju na sjednici.

Dvije države na ovaj način žele intenzivirati saradnju u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala, terorizma i njegovog finansiranja, organizovanog kriminala i drugih vidova kriminala, uključujući ilegalne migracije, u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim propisima u ovoj oblasti. Pored razmjene informacija i iskustava, saradnja će uključivati i obuke te programe usavršavanja u ovim oblastima.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan o saradnji u borbi protiv međunarodnog kriminala, terorizma, nezakonite trgovine drogom i organizovanog kriminala, kojim se jača biletaralna saradnja. 

Pojedinačni prijedlozi osnova biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar bezbjednosti.

 

RATIFIKACIJA SPORAZUMA SA VLADAMA SRBIJE I CRNE GORE

 

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, koji će Ministarstvo spoljnih poslova BiH dostaviti Predsjedništvu u daljnji postupak ratifikacije.

Cilj Sporazuma je unaprijediti odnose u oblasti vazdušnog saobraćaja  i olakšati sigurno provođenje operacija međunarodnih letova preko svojih državnih granica u interesu putnika.

          

NEMA SAGLASNOSTI O ODLUKAMA

 

Savjet ministara BiH, uz četiri glasa protiv, nije postigao konsenzus u vezi sa donošenjem odluke o izmjenama i dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koja je dopunjena na sjednici.

Istovremeno, uz dva glasa protiv nije postignut konsenzus u vezi sa donošenjem odluke o izmjeni i dopunama Odluke o vizama, koju je predložilo Ministarstvo spoljnih poslova.

Savjet ministara BiH će se o ovim odlukama izjasniti u drugom krugu glasanja, nakon obavljenih konsultacija.

 

O ODLUCI O OBAVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG U DRUGOM KRUGU GLASANJA

 

Savjet ministara BiH, uz pet glasova protiv u prvom krugu glasanja, nije donio  Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Savjet ministara BiH prethodno je upoznat sa obaviješću Agencije za javne nabavke o prestanku primjene preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki sa 1. 6. 2021. godine.

Savjet ministara BiH će se o ovoj odluci izjasniti u drugom krugu glasanja.

                                      

USVOJEN MIGRACIONI PROFIL ZA 2020.

 

Savjet ministara usvojio je Migracioni profil Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, čime se na godišnjem nivou ispunjava jedna od obaveza u procesu liberalizacije viznog režima koja se odnosi na njegovo redovno ažuriranje.

Riječ je o migracionom profilu koji usvaja Savjet ministara BiH na godišnjem nivou, počev od 2009. godine kojim se osigurava uvid u ključne trendove u oblasti migracija.

Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u 2020. godini su izdala 1.857 viza, što je  uzrokovano pandemijom Kovida-19, i predstavlja značajno smanjenje od 96% u odnosu na 2019. godinu, kada je izdat najveći broj viza, i to 47.694 viza.

Istovremeno su na granici BiH  izdate tri vize, što je za 84,21% manje nego u 2019. godini, kada je izdato 19 viza, čime je nastavljen višegodišnji trend smanjivanja broja izdatih viza na granici BiH.

Granična policije BiH u prošloj godini  je odbila 4.525 ulazaka u BiH, a broj odbijenih ulazaka je povećan za 93,2% u odnosu na 2019. godinu, kada su odbijena 2.342 ulaska.

Broj otkrivenih nezakonitih prelazaka državne granice BiH u 2020. godini iznosio je 11.857 (945 ilegalnih ulazaka i 10.912 ilegalnih izlazaka iz BiH) i povećan je za 120,98% u odnosu na 2019. godinu, kada je iznosio 5.859 otkrivenih nezakonitih prelazaka granice.

Strancima u BiH odobrena su  8.293 privremena boravka u 2020. godini, što je za 18,16% manje nego u 2019. godini, a odobreno je i 312 stalnih boravaka, što je manje za 61,76% u odnosu na prethodnu godinu, kada je odobreno 816 stalnih boravaka.

Uz pomoć IOM-a u 2020. godini dobrovoljno je vraćeno 58 bh. državljana u Bosnu i Hercegovinu.

Državljanstvo BiH u 2020. godini je dobilo 567 osoba, što predstavlja smanjenje od 13,7% u odnosu na 2019. godinu, a najviše državljanstava BiH u posljednje dvije godine stekli su državljani Srbije (78%).

 

INTERRESORNA RADNA GRUPA I KOORDINACIJA ZA INTEROPERABILNOST BiH

 

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta donesena je Odluka o imenovanju Interresorne radne grupe za interoperabilnost Bosne i Hercegovine, koju čine po četiri predstavnika Savjeta ministara BiH, vlada Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH.

Na sjednici je donesena i Odluka o imenovanju članova Koordinacije za interoperabilnost Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, koju je predložio Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH.

Na ovaj način formira se stručni i savjetodavni organ Savjeta ministara BiH za oblast uvođenja elektronskih servisa i usluga za privredu i građane koje su u njegovoj nadležnosti i uspostavlja horizontalna interoperabilnost između institucija BiH.

Cilj je unaprijediti stepen razvoja e-vlada u Bosni i Hercegovini i nivo digitalizacije u institucijama BiH te tako olakšati građanima i poslovnim subjektima brže i lakše pružanje usluga.

Formiranje Interresorne radne grupe i Koordinacije omogućiće Bosni i Hercegovini da načini korak naprijed u procesu digitalizacije, što se u periodu epidemije Kovida pokazalo ključnim za funkcinisanje institucija BiH.

 

VIŠE OD 37 MILIONA KM TRANSFERA IZ DRŽAVNOG BUDŽETA NIŽIM NIVOIMA VLASTI  ZA SANIRANJE EKONOMSKIH ŠTETA

 

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj će biti objavljen na veb-stranicama Savjeta ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u prošloj godini iznosili su 1.011.248.147KM i za 2% su viši u odnosu na planirane. Istovremeno su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 989.089.130 KM KM i izvršeni su u većem iznosu za oko 104,1 milion KM ili 12% u odnosu na prethodnu godinu, u kojoj je bilo privremeno finansiranje za cijelu godinu.

Povećanje rashoda se odnosi na povećanje kapitalnih izdataka, ali i  tekućih grantova i transfera. Transferi su viši za oko 39,7 miliona KM, a najviše ovih budžetskih sredstava namijenjeno je drugim nivoima vlasti za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanim epidemijom Kovida-19 u BiH, i to 37.747.000 KM, te iz donatorskih sredstva u iznosu od 2.357.054 KM za ovu namjenu.

Bruto plate i naknade troškova zaposlenih ostale na istom nivou kao u 2012. godini, odnosno nastavljena je primjena odluka Savjeta ministara BiH o njihovom smanjivanju. Istovremeno su u vrijeme epidemije Kovida-19 tokom prošle godine smanjeni putni troškovi, izdaci za usluge prevoza i goriva, nabavku materijala i izdaci za tekuće održavanje.

Sve dospjele obaveze po osnovu spoljnog duga u 2020. godini izmirene su blagovremeno u ukupnom iznosu 744.530.103,79 KM.

 

IZ TEKUĆE REZERVE SMBiH PODRŠKA SANIRANJU POSLJEDICA  KOVIDA

 

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve dodijeljenih za saniranje ekonomskih šteta za period I – XII 2020. godine, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH.

Savjet ministara BiH u prošloj godini osigurao je ukupno 25 miliona KM iz tekuće rezerve, najviše 23 miliona KM za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom Kovida -19 i pomoći zdravstvenom sektoru, od čega je od 10 miliona KM raspoređeno 37 posto za Republiku Srpsku, 67 posto za Federaciju Bosne i Hercegovine sa svojih 10 kantona i dva posto za Brčko Distrikt BiH.

Istovremeno je 13 miliona KM dodijeljeno kliničkim centrima u Banjoj Luci (4 miliona KM), u Sarajevu (3,5 miliona KM), i u Tuzli (1,5 milona KM), kao i Unverzitetskoj kliničkoj bolnici Mostar (3,5 miliona KM), te  Zdravstvenom centru Brčko Distrikta BiH (500 hiljada KM).

Preostala  dva miliona KM  osigurana su za finansiranje troškova iz ugovornih aranžmana za nabavku zdravstvenih protivmjera za Kovid-19 u okviru Programa višegodišnjih ulaganja za period 2020 – 2022. godine. Ova sredstva su namijenjena izmirenju troškova nastalih u procesu nabavke vakcine u BiH, uključujući, između ostalog, isporuku, uvoz i raspodjelu vakcina protiv Kovida-19, troškove transporta, skladištenja, te osiguranja kvaliteta.

 

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI MIGRACIJA

 

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za februar 2021. godine, koja će biti proslijeđena Predsjedništvu BiH i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Prema Informaciji, u februaru ove godine Službi za poslove sa strancima BiH prijavljena su 773 nezakonita migranta, što je za 61% manje u odnosu na isti period prošle godine, ali za 15% više nego u januaru 2021. godine.

Struktura nezakonitih migranata prema državljanstvu pokazuje da su državljani Avganistana, Pakistana, Maroka, Bangladeša i Turske prijavljeni Službi za poslove sa strancima u februaru 2021. godine najbrojniji migranti.

Od ukupno 773 nezakonita migranta, 689 njih je iskazalo namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, ali je zahtjev podnijelo samo 14 osoba ili 2%, čime je nastavljena praksa  zloupotrebe sistema azila, koja je postala modus operandi nezakonitih migracija u BiH, kao i u drugim zemljama zapadnog Balkana.

Granična policija je u februaru 2021. godine preduzela mjere prema 846 stranih državljana, što predstavlja smanjenje od 63,06% u odnosu na februar 2020. godine, kada su preduzete mjere prema 2.290 osoba. Istovremeno je broj osoba otkrivenih u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska granice povećan za 105% u februaru u odnosu na januar ove godine.

Borba protiv krijumčarenja migranata te pružanje podrške policijskim agencijama u BiH u koordinaciji i provođenju operacija na teritoriji BiH, kao i prekograničnih operacija protiv krijumčarenja migranata neki su od  prioriteta za suzbijanje nezakonitih migracija, navodi se, između ostalog, u ovoj informaciji.

 

PRODUŽEN JE ROK ZA ISPUNJAVANJE ZADATAKA IZ NADLEŽNOSTI KOMISIJE ZA DRŽAVNU IMOVINU

 

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donio je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom.

Izmjenom Odluke produžen je rok za ispunjavanje zadataka iz nadležnosti ove komisije do 31. marta 2022. godine.

Nadležne institucije koje nisu dostavile imena svojih predstavnika u ovoj komisiji, zadužene su da dostave svoje prijedloge bez odgađanja.

 

USVOJEN OKVIRNI PROGRAM IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU UGOVORA O LJUDSKIM PRAVIMA 

 

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice,  donio je Odluku o usvajanju Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima za period 2020 – 2025. godine, kako bi se unaprijedio stepen realizacije preuzetih međunarodnih obaveza.

Okvirni program je strateški dokument kojim se utvrđuje jednoobrazan proces izvještavanja i provođenja međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i olakšava proces koordinacije sa nadležnim institucijama u BiH uz efikasno i racionalno korištenje organizacionih, ljudskih i finansijskih resursa.

 

ZAŠTITA IMOVINSKIH INTERESA

 

Savjet ministara BiH, na prijedlog Kabineta predsjedavajućeg, upoznat je sa Informacijom Pravobranilaštva BiH u vezi sa javnim pozivom za prodaju nekretnina koji je raspisala Radio-televizija Bosne i Hercegovine.

Savjet ministara BiH zatražio je od Pravobranilaštva BiH da dostavi detaljnu informaciju o preduzimanju radnji iz svoje nadležnosti s ciljem pravne zaštite imovine i imovinskih interesa BiH.

Sa zaključcima Savjeta ministara biće upoznata Parlamentarna skupština BiH, kao osnivač Radio-televizije BiH, te Ministarstvo komunikacija i transporta i Radio-televizija BiH.

Riječ je o zemljištu za koje Radio-televizija BiH javnim pozivom oglasila prodaju, a na kojem se, u skladu sa regulacionim planom, treba graditi „Kongresni centar Sarajevo“.

 

OMOGUĆITI VANREDNI TEHNIČKI PREGLED STRACIMA UZ PRINCIP RECIPROCITETA

 

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva komunikacija i transporta o potrebi rješavanja pitanja motornih vozila registrovanih u drugim državama kojima za vrijeme trajanja vanredne situacije istekne registracija, a zateknu se na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Predlaže se nadležnim organima za saobraćaj Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrkta BiH da nalože stanicama za tehnički pregled vozila da, u vanrednim situacijama izazvanih pandemijom virusa korona, državljanima drugih država kojima za vrijeme boravka na teritoriji BiH istekne važenje registracije motornog vozila kojim su ušli u BiH, omogući obavljanje vanrednog tehničkog pregleda motornih vozila, kako bi, uz pribavljanje (elektronskim putem), važeće polise osiguranja iz zemlje u kojoj je motorno vozilo bilo registrovano, najkraćim putem mogli napustiti teritoriju BiH.

Graničnoj policiji BiH je naloženo da omogući nesmetano napuštanje teritorije BiH  ovim motornim vozilima.

Zatraženo je od nadležnih organa u entitetima i Brčko Distriktu BiH da Ministarstvu komunikacija i transporta dostave povratnu informaciju o postupanju u ovim slučajevima u što je moguće kraćem roku, kako bi ovo ministarstvo informisalo Ministarstvo spoljnih poslova BiH.

Ministarstvo spoljnih poslova BiH zaduženo je da, po prijemu ovih informacija iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, obavijesti nadležne organe drugih država o postupanju u slučaju kada stranim državljanima za vrijeme boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine istekne registracija motornog vozila  kojima su ušli na teritoriju BiHe, pod uslovom da je isto omogućeno i državljanima Bosne i Hercegovine u tim državama za vrijeme trajanja vanredne situacije (princip reciprociteta).

 

INFORMACIJE DEI-ja

 

Savjet ministara BiH primio je k znanju  pojedinačne  informacije Direkcije za evropske integracije o održanim, petim po redu, sastancima Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača i Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost, 17. i 18. 12. 2020. godine.

Istovremeno su usvojene preporuke Evropske komisije nakon ovih sastanaka, te je doneseno više zaključaka s ciljem njihovog bržeg i kvalitetnijeg provođenja.

 

USVOJEN IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AP STRATEGIJE SEKTORA PRAVDE U BiH 

 

Savjet ministara BiH usvojio je  Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Akcionog plana (AP) Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.

Radi se o aktivnostima koje su provedene u oblastima pravosuđa, izvršenja krivičnih sankcija, pristupa pravdi, podrške privrednom razvoju, kao i starteškoj oblasti  „dobro rukovođen i odgovoran sektor pravde u BiH“.

Od ukupno AP-om planiranih 147 aktivnosti potpuno su ispunjene 64, djelimično 51, a 23 su odgođene, dok devet aktivnosti nije ispunjeno u 2020. godini.

 

USPJEŠNO UČESTVOVANJE BiH U PROGRAMU EU EVROPA ZA GRAĐANE

 

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju programa Evropske unije “Evropa za građane 2014 – 2020” za 2020. godinu. Prema Izvještaju, dva aplikanta iz Bosne i Hercegovine su nosioci projekata ukupne vrijednosti 173.680 evra, a 24 aplikanta iz BiH učestvuju kao partneri u 31 projektu gdje su nosioci aplikanti iz drugih zemalja članica Programa.

Ulazna karta BiH za učestvovanje u ovom programu iznosi 15 hiljada evra godišnje, s tim da je u 2020. godini iz IPA sredstava plaćeno 10,5 hiljada evra (70%), a iz budžeta institucija BiH 4.500 evra (30%), što pokazuje u odnosu na povučena sredstva da je BiH ostvarila uspješno učestvovanje u programu „Evropa za građane“ u 2020. godini.

Ministarstvo pravde će pokrenuti proceduru pristupanja programu „Građanstvo, ravnopravnost, prava i vrijednosti 2021 – 2027 (CERV)“, nakon što ga usvoji  Evropska komisija, i pribavi mišljenja entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine programu „Građanstvo, ravnopravnost, prava i vrijednosti 2021 – 2027 (CERV)“.

Ministarstvo pravde zaduženo je  da u saradnji s Direkcijom za evropske integracije  iz sredstava pretpristupnih fondova planira da se osiguraju finansijska sredstva za kontribuciju za učešće u programu  CERV 2021 – 2027.

 

 

REALIZACIJA PROJEKTA AUTOPUT SARAJEVO – BEOGRAD – SARAJEVO.

 

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta,   usvojio je Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji projekta autoputa/brze saobraćajnice Sarajevo – Beograd – Sarajevo.

Ministarstvo komunikacija i transporta  zaduženo je da pokrene proceduru zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji/rekonstrukciji zajedničkog graničnog prelaza kod Višegrada, Vardište – Kotroman.

Ministarstvo bezbjednosti je zaduženo da okonča aktivnosti na zaključivanju sporazuma o graničnim prelazima i zajedničkim lokacijama između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije kojima će se riješiti sva pitanja u vezi s novim zajedničkim graničnim prelazom Rača – Sremska Rača i Vardište – Kotroman.

Uprava za indirektno oporezivanje, u skladu sa svojom nadležnošću i projektnim aktivnostima, zadužena je da predloži donošenje odluke o načinu finansiranja zajedničkog graničnog prelaza Vardište.

 

NEMA NERALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

 

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, usvojio je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.

Od ukupno 60 aktivnosti  planiranih Strategijom u prošloj godini potpuno je realizovana 31 aktivnost ili 51,67%, a 28  njih ili 48,33% realizovano je djelimično. Nije bilo nerealizovanih aktivnosti.

Aktivnosti su realizovane u sedam strateških oblasti koje uključuju kontinuirano usklađivanje propisa u BiH i bh. legislative s međunarodnim standardima u ovoj oblasti; unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv organizovanog kriminala; jačanje institucionalnih kapaciteta te razvijanje proaktivnog pristupa u borbi protiv organizovanog kriminala; oduzimanje imovine i imovinske koristi proistekle izvršenjem krivičnog djela organizovanog kriminala; razvijanje saradnje na regionalnom i međunarodnom nivou i jačanju saradnje javnih institucija s privatnim sektorom i civilnim društvom.

Među 88 ostalih aktivnosti koje nisu predviđene Strategijom, a planirane su u akcionim planovima nadležnih institucija ukupno 53 aktivnosti (60,23%) su potpuno realizovane, 22 aktivnosti (25 %) su realizovane djelimično, a 13  njih (14,77%) nije realizovano.

 

REALIZOVANO 80% ZAKLJUČAKA SMBiH

 

Savjet ministara BiH, na prijedlog Generalnog sekretarijata, razmotrio je Pregled realizacije zaključaka sa ukupno održanih 16 sjednica, po osam redovnih i vanrednih u 2020. godini.

Od ukupno 253 zaključka realizovana su 202 ili 80%, a 51 zaključak nije realizovan. Pregledom je obuhvaćeno 25 institucija Savjeta ministara BiH.

Ministarstva i druge institucije koje nisu u cijelosti realizovale zaključke Savjeta ministara BiH zadužene su da ih bez daljnjeg odgađanja u cijelosti provedu te da o tome u najkraćem roku obavijeste Generalni sekretarijata Savjeta ministara BiH, a da za zaključke čija realizacija zahtijeva duži period ili saradnju sa drugim institucijama ubrzaju aktivnosti pa njihovoj realizaciji.

 

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Savjeta ministara BiH treba biti prioritet svih ministarstava i drugih institucija, s ciljem povećanja efikasnosti rada Savjeta ministara BiH

Komentari