m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHОБЈЕКАТ У УЛИЦИ СВЕТОГ САВЕ ГРАДИ СЕ У СКЛАДУ СА РЕГУЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ „ЦЕНТАР ГРАДА” ИЗ 2019. ГОДИНЕ

ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ СВЕТОГ САВЕ ГРАДИ СЕ У СКЛАДУ СА РЕГУЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ „ЦЕНТАР ГРАДА” ИЗ 2019. ГОДИНЕ

ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ СВЕТОГ САВЕ ГРАДИ СЕ У СКЛАДУ СА РЕГУЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ „ЦЕНТАР ГРАДА” ИЗ 2019. ГОДИНЕ

Вишепородични стамбено-пословни објекат, у Улици Светог Саве, у Бијељини, (на земљишту Епархије зворничко-тузланске), гради се у складу са Регулационим планом  „Центар града”  из марта 2019. године.

Наведени План био је основ за издавање локацијских услова, а затим и добијање грађевинске дозволе.

План просторне организације дефинисао је максималне вертикалне и хоризонталне габарите у складу са Правилником о општим правилима урбанистичке регулације парцелизације.

Предлагач овог Правилника је Влада Републике Српске и, у складу с тим, обавезно је његово примјењивање, када је ријеч о регулационим плановима.

​Из свега претходно наведеног, јасно је да актуелно руководство Градске управе ни на који начин није могло да утиче на габарите предметног објекта, због кога бројни грађани Бијељине негодују, јер тврде да се гради недопустиво близу главне улице и Основне школе „Свети Сава”.

Кабинет Градоначелника
Градска управа Града Бијељина

 

Komentari