m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHОБУСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА „ПЕТ ЈЕЗЕРА”

ОБУСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА „ПЕТ ЈЕЗЕРА”

ОБУСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА „ПЕТ ЈЕЗЕРА”

Урбанистичко-грађевински инспектор донио је Рјешење о рушењу и уклањању свих изведених радова на вишепородичном стамбено-пословном објекту у Улици краља Драгутина у Бијељини (на локацији „Пет језера”), због престанка важења Рјешења о одобрењу за грађење.

28. марта ове године инвеститор ДОО „Хамер-груп” Одјељењу за инспекцијске послове Града Бијељина пријавио је почетак градње наведеног објекта и приложио грађевинску дозволу  на име Горан Чикојевић, као и Уговор између „Хамер-групе” и Горана Чикојевића о заједничком улагању.

​Приликом контроле надлежни инспектор утврдио је и записнички констатовао неправилности, након чега је службеном траком и знаком обиљежио забрану приступа објекту.

 

Кабинет Градоначелника
Градска управа Града Бијељина

Komentari