m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHМУП „ЧЕШЉА” ПОСЛОВАЊЕ ТОПЛАНЕ У БИЈЕЉИНИ ЗА ПРЕТХОДНИХ 12 ГОДИНА

МУП „ЧЕШЉА” ПОСЛОВАЊЕ ТОПЛАНЕ У БИЈЕЉИНИ ЗА ПРЕТХОДНИХ 12 ГОДИНА

МУП „ЧЕШЉА” ПОСЛОВАЊЕ ТОПЛАНЕ У БИЈЕЉИНИ ЗА ПРЕТХОДНИХ 12 ГОДИНА

 

Градоначелник Љубиша Петровић и директор ЈП „Градска Топлана” Раде Хаџи Стевић су у децембру 2021. године Полицијској управи Бијељина доставили пријаву која се односи на ревизију пословања и утврђивања незаконитости у претходном периоду у раду овог предузећа.

На основу наредбе Окружног јавног тужилаштва, а у вези прикупљања доказа који се односе на утврђене пореске обавезе од стране Пореске управе Републике Српске, Полицијска управа Бијељина затражила је од Топлане копију докумeнтације: пресуде Окружних привредних судова из 2016. године, које се односе на спор са доо „Монтажа Минел” Бијељина, пореску фактуру овог предузећа на износ од 349.689,60 КМ, као и аналитичке картице овог предзећа као добављача од 2010. године па надаље.

Такође, ПУ Бијељина тражила је достављање и одлуке надзорног одбора и управе предузећа које се односе на начин књижења ове судске пресуде и период евидентирања добити по пресуди, аналитичке картице конта на које је 2010. године књижен износ уплате од стране Општине Бијељина у износу од 349.589,60 КМ као и извјештај интерне ревизије из 2011. године и осталу документацију којом располаже предузеће, а односи се на ову проблематику.

Поред свега наведеног, затражени су и подаци о директорима Топлане од 2010. године, члановима надзорног одбора од 2016. године до данас, одговорном лицу у рачуноводству које је књижило предметна књижења и податке о лиценцираном књиговођи који је сачињаво и предавао завршне рачуне Топлану за посматрани период.

Градска управа заједно са Топланом подржава овакав рад надлежних органа, а које се односе на провјеру законтисти и правилности у раду, без обзира на политичку опредијељеност.

Градска управа Града Бијељина

Komentari