m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaDruštvoМинистар Стефановић: Хвала вам, били сте и срцем и душом у борби за животе људи

Министар Стефановић: Хвала вам, били сте и срцем и душом у борби за животе људи

Вест и видео: http://www.mod.gov.rs/cir/17420/ministar-stefanovic-hvala-vam-bili-ste-i-srcem-i-dusom-u-borbi-za-zivote-ljudi-17420

Министар Стефановић: Хвала вам, били сте и срцем и душом у борби за животе људи

Потпредседник Владе и министар одбране др Небојша Стефановић захвалио се данас тиму од 16 војних лекара, девет медицинских техничара и више десетина логистичара, који су предвођени пуковником др Радивојем Анђелковићем, готово годину дана у привременој ковид болници у београдској „Арени“ спашавали животе људи. Стефановић је истакао да су они показали и много више од професионалне посвећености, јер су били и срцем и душом у борби за здравље пацијената.

Почев од јула прошле године, током два периода рада, кроз ковид болницу у „Арени“ прошло је укупно 5.400 пацијената. Из једне од најважнијих привремених ковид болница уочи викенда отпуштени су последњи пацијенти, а по окончању њеног расформиравања она ће у петак престати са радом.

– Хоћу да се захвалим овим људима и намерно помињем њихова имена, јер су то људи који су у два таласа у ковид болници радили са тешким пацијентима, пацијентима којима је требала интензивна медицинска нега, који су даноноћно бринули о њима и показивали много више од професионалне посвећености. Били су заиста срцем и душом у борби за те људе – поручио је министар Стефановић.

Он се, овом приликом, захвалио понаособ свим припадницима који су у два наврата били ангажовани у „Арени“: команданту болнице пуковнику др Радивоју Анђелковићу, главним медицинским координаторима потпуковницима др Предрагу Богдановићу и Вељку Милићу, пуковницима др Мирославу Динићу и Дејану Маринковићу, потпуковницима др Драгану Марићу, др Дејану Илићу, Борису Џудовићу и Драгану Марићу, капетанима др Милоје Пантовићу, др Милоје Стевићу, др Данијелу Цуци, др Немањи Окицићу и војним службеницима др Дејану Пилчевићу, др Марини Племић, др Данијели Пајић и др Зорани Кремић.

Министар се захвалио и војно медицинским сестрама Милени Денић, Хани Ожеговић Квадро, Слађани Бошковић, Весни Милетић, Радмили Алексић, Весни Живић и Ани Зоговић и војно медицинским техничарима Дарку Бркушанину и Жељку Павићу, али и главном логистичару потпуковнику Мирославу Генги и на десетине логистичара, припадника система одбране, који су помогли да болница функционише на најбољи могући начин.

– Они су били прва линија одбране, заједно са свим другим колегама који су радили у ковид систему. Хоћу да им се захвалим на тој борби, на људскости, на професионализму и што су нам показали како се воли своја отаџбина, јер овде се заиста ради о правим патриотама – рекао је министар одбране.
Он се захвалио, овом приликом, свим здравственим радницима који су се борили и који се и данас боре против епидемије ковида.

– Ми данас захваљујући мерама које је донела наша земља, Влада Србије и наш председник, имамо добру и повољну ситуацију. Наравно, не још увек потпуну победу, али имамо много бољу ситуацију са ковидом него што смо имали раније. Вакцинација даје резултате и желим да и овом приликом позовем припаднике Министарства одбране и Војске да се вакцинишу, да покажу својим примером да смо одговорни и озбиљни људи који се не брину само о себи, већ и о другима – рекао је министар.

Стефановић је истакао да жели да охрабри и све друге грађане Србије, указујући на значај имунизације.

– Око 95 одсто лекара ВМА је имунизовано, што вам говори да људи који знају овај посао, знају и због чега је имунизација важна. То је једини начин да победимо ову опаку болест – рекао је министар одбране.

Ministar Stefanović: Hvala vam, bili ste i srcem i dušom u borbi za živote ljudi

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović zahvalio se danas timu od 16 vojnih lekara, devet medicinskih tehničara i više desetina logističara, koji su predvođeni pukovnikom dr Radivojem Anđelkovićem, gotovo godinu dana u privremenoj kovid bolnici u beogradskoj „Areni“ spašavali živote ljudi. Stefanović je istakao da su oni pokazali i mnogo više od profesionalne posvećenosti, jer su bili i srcem i dušom u borbi za zdravlje pacijenata.

Počev od jula prošle godine, tokom dva perioda rada, kroz kovid bolnicu u „Areni“ prošlo je ukupno 5.400 pacijenata. Iz jedne od najvažnijih privremenih kovid bolnica uoči vikenda otpušteni su poslednji pacijenti, a po okončanju njenog rasformiravanja ona će u petak prestati sa radom.

– Hoću da se zahvalim ovim ljudima i namerno pominjem njihova imena, jer su to ljudi koji su u dva talasa u kovid bolnici radili sa teškim pacijentima, pacijentima kojima je trebala intenzivna medicinska nega, koji su danonoćno brinuli o njima i pokazivali mnogo više od profesionalne posvećenosti. Bili su zaista srcem i dušom u borbi za te ljude – poručio je ministar Stefanović.

On se, ovom prilikom, zahvalio ponaosob svim pripadnicima koji su u dva navrata bili angažovani u „Areni“: komandantu bolnice pukovniku dr Radivoju Anđelkoviću, glavnim medicinskim koordinatorima potpukovnicima dr Predragu Bogdanoviću i Veljku Miliću, pukovnicima dr Miroslavu Diniću i Dejanu Marinkoviću, potpukovnicima dr Draganu Mariću, dr Dejanu Iliću, Borisu Džudoviću i Draganu Mariću, kapetanima dr Miloje Pantoviću, dr Miloje Steviću, dr Danijelu Cuci, dr Nemanji Okiciću i vojnim službenicima dr Dejanu Pilčeviću, dr Marini Plemić, dr Danijeli Pajić i dr Zorani Kremić.

Ministar se zahvalio i vojno medicinskim sestrama Mileni Denić, Hani Ožegović Kvadro, Slađani Bošković, Vesni Miletić, Radmili Aleksić, Vesni Živić i Ani Zogović i vojno medicinskim tehničarima Darku Brkušaninu i Željku Paviću, ali i glavnom logističaru potpukovniku Miroslavu Gengi i na desetine logističara, pripadnika sistema odbrane, koji su pomogli da bolnica funkcioniše na najbolji mogući način.

– Oni su bili prva linija odbrane, zajedno sa svim drugim kolegama koji su radili u kovid sistemu. Hoću da im se zahvalim na toj borbi, na ljudskosti, na profesionalizmu i što su nam pokazali kako se voli svoja otadžbina, jer ovde se zaista radi o pravim patriotama – rekao je ministar odbrane.
On se zahvalio, ovom prilikom, svim zdravstvenim radnicima koji su se borili i koji se i danas bore protiv epidemije kovida.

– Mi danas zahvaljujući merama koje je donela naša zemlja, Vlada Srbije i naš predsednik, imamo dobru i povoljnu situaciju. Naravno, ne još uvek potpunu pobedu, ali imamo mnogo bolju situaciju sa kovidom nego što smo imali ranije. Vakcinacija daje rezultate i želim da i ovom prilikom pozovem pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske da se vakcinišu, da pokažu svojim primerom da smo odgovorni i ozbiljni ljudi koji se ne brinu samo o sebi, već i o drugima – rekao je ministar.

Stefanović je istakao da želi da ohrabri i sve druge građane Srbije, ukazujući na značaj imunizacije.

– Oko 95 odsto lekara VMA je imunizovano, što vam govori da ljudi koji znaju ovaj posao, znaju i zbog čega je imunizacija važna. To je jedini način da pobedimo ovu opaku bolest – rekao je ministar odbrane.

Komentari