m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaDruštvoМинистар Стефановић присуствовао вежби припадника 72. бригаде за специјалне операције и 2. бригаде Спецназа на Орешцу

Министар Стефановић присуствовао вежби припадника 72. бригаде за специјалне операције и 2. бригаде Спецназа на Орешцу

Вест, фото, видео: http://www.mod.gov.rs/cir/17416/ministar-stefanovic-prisustvovao-vezbi-pripadnika-72-brigade-za-specijalne-operacije-i-2-brigade-specnaza-na-orescu-17416

Министар Стефановић присуствовао вежби припадника 72. бригаде за специјалне операције и 2. бригаде Спецназа на Орешцу

Потпредседник Владе и министар одбране др Небојша Стефановић, начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић, државни секретар и заменик министра одбране Руске Федерације генерал армије Николај Панков, заменик министра одбране генерал-пуковник Александар Фомин и амбасадор Руске Федерације Александар Боцан-Харченко присуствовали су данас на полигону „Орешац“ тактичкој вежби са бојевим гађањем српских и руских специјалаца.

Реч је о завршном сегменту седмодневне обуке припадника 72. бригаде за специјалне операције Војске Србије и 2. бригаде Спецназа Оружаних снага Руске Федерације.

Последњи дан заједничке обуке српских и руских специјалаца показао је висок ниво синхронизације и садејства у реализацији сложених тактичких радњи током противтерористичких дејстава.

– Обука припадника 2. бригаде Спецназа и 72. бригаде за специјалне операције у претходних седам дана изводила се у функцији очувања мира, конкретније у циљу заједничког обучавања команди и јединица у сврху размене искустава, преношења знања, вештина и навика из савремене борбе против тероризма – рекао је командант 72. бригаде за специјалне операције и командант данашње вежбе бригадни генерал Мирослав Талијан и додао да је данашња вежба круна те заједничке обуке.

Он је нагласио и да је у заједничкој обуци учествовало око 200 припадника Војске Србије и једнак број Оружаних снага Руске Федерације, као и да је међу кључним средствима било ангажовано 14 савремених борбених возила, шест пловних средства и четири ваздухоплова.

Данашња тактичка вежба са бојевим гађањем састојала се од четири сегмента. Специјалци су прво приказали поступке извиђања ради прикупљања обавештајних података о терористичкој групи из ваздуха, са воде и копна. Уследио је напад на терористичке снаге и дејство на отето возило, а последња фаза динамичног приказа била је евакуација снага након уништења терориста и обезбеђења објекта.

Током вежбе употребљени су хеликоптери Ми-17, Ми-8 и „газела“, борбена возила „тигaр“, „милош“ и „хамер“, најсавременије стрељачко наоружање, оптоелектронска средства и опрема специјалних јединица укључујући десантне чамце и падобране „арбаљет“ који омогућавају ваздушно десантирање при брзинама од 350 километара на час. Приказане су сложене технике десантирања на водену површину као и десантирање техником „фаст роуп“.

По завршетку данашњег приказа заменик министра одбране Руске Федерације генерал армије Николај Панков поручио је да је присуство на заједничкој вежби у Републици Србији изузетна част, осврнувши се и на данашњи догађај у Нишу, предају наоружања руске производње Војсци Србије, тенкова Т-72 МС и оклопно извиђачких-аутомобила БРДМ-2МС.

– Припадници наших оружаних снага показали су високу борбену спремност и демонстрирали способност да у најкраћем року успоставе неопходан ниво сарадње и решавања заједничких задатака. Заједничка обука наших армија није усмерена ни против кога и представља још једну потврду руско-српског пријатељства – истакао је генерал армије Панков и подсетио да је последњих година билатерална војна сарадња Србије и Русије на високом нивоу и да постоји спремност да се и даље развија.

Наредбом министра одбране Руске Федерације, за високе личне резултате у току припреме и реализације заједничке руско-српске вежбе, 15 припадника Војске Србије и 15 припадника Оружаних снага Руске Федерације одликовано је Медаљом за учвршћивање борбене сарадње. Награђенима су медаље уручили генерали Панков и Фомин, уз честитке министра Стефановића и генерала Мојсиловића.

Ministar Stefanović prisustvovao vežbi pripadnika 72. brigade za specijalne operacije i 2. brigade Specnaza na Orešcu

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, državni sekretar i zamenik ministra odbrane Ruske Federacije general armije Nikolaj Pankov, zamenik ministra odbrane general-pukovnik Aleksandar Fomin i ambasador Ruske Federacije Aleksandar Bocan-Harčenko prisustvovali su danas na poligonu „Orešac“ taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem srpskih i ruskih specijalaca.

Reč je o završnom segmentu sedmodnevne obuke pripadnika 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije i 2. brigade Specnaza Oružanih snaga Ruske Federacije.

Poslednji dan zajedničke obuke srpskih i ruskih specijalaca pokazao je visok nivo sinhronizacije i sadejstva u realizaciji složenih taktičkih radnji tokom protivterorističkih dejstava.

– Obuka pripadnika 2. brigade Specnaza i 72. brigade za specijalne operacije u prethodnih sedam dana izvodila se u funkciji očuvanja mira, konkretnije u cilju zajedničkog obučavanja komandi i jedinica u svrhu razmene iskustava, prenošenja znanja, veština i navika iz savremene borbe protiv terorizma – rekao je komandant 72. brigade za specijalne operacije i komandant današnje vežbe brigadni general Miroslav Talijan i dodao da je današnja vežba kruna te zajedničke obuke.

On je naglasio i da je u zajedničkoj obuci učestvovalo oko 200 pripadnika Vojske Srbije i jednak broj Oružanih snaga Ruske Federacije, kao i da je među ključnim sredstvima bilo angažovano 14 savremenih borbenih vozila, šest plovnih sredstva i četiri vazduhoplova.

Današnja taktička vežba sa bojevim gađanjem sastojala se od četiri segmenta. Specijalci su prvo prikazali postupke izviđanja radi prikupljanja obaveštajnih podataka o terorističkoj grupi iz vazduha, sa vode i kopna. Usledio je napad na terorističke snage i dejstvo na oteto vozilo, a poslednja faza dinamičnog prikaza bila je evakuacija snaga nakon uništenja terorista i obezbeđenja objekta.

Tokom vežbe upotrebljeni su helikopteri Mi-17, Mi-8 i „gazela“, borbena vozila „tigar“, „miloš“ i „hamer“, najsavremenije streljačko naoružanje, optoelektronska sredstva i oprema specijalnih jedinica uključujući desantne čamce i padobrane „arbaljet“ koji omogućavaju vazdušno desantiranje pri brzinama od 350 kilometara na čas. Prikazane su složene tehnike desantiranja na vodenu površinu kao i desantiranje tehnikom „fast roup“.

Po završetku današnjeg prikaza zamenik ministra odbrane Ruske Federacije general armije Nikolaj Pankov poručio je da je prisustvo na zajedničkoj vežbi u Republici Srbiji izuzetna čast, osvrnuvši se i na današnji događaj u Nišu, predaju naoružanja ruske proizvodnje Vojsci Srbije, tenkova T-72 MS i oklopno izviđačkih-automobila BRDM-2MS.

– Pripadnici naših oružanih snaga pokazali su visoku borbenu spremnost i demonstrirali sposobnost da u najkraćem roku uspostave neophodan nivo saradnje i rešavanja zajedničkih zadataka. Zajednička obuka naših armija nije usmerena ni protiv koga i predstavlja još jednu potvrdu rusko-srpskog prijateljstva – istakao je general armije Pankov i podsetio da je poslednjih godina bilateralna vojna saradnja Srbije i Rusije na visokom nivou i da postoji spremnost da se i dalje razvija.

Naredbom ministra odbrane Ruske Federacije, za visoke lične rezultate u toku pripreme i realizacije zajedničke rusko-srpske vežbe, 15 pripadnika Vojske Srbije i 15 pripadnika Oružanih snaga Ruske Federacije odlikovano je Medaljom za učvršćivanje borbene saradnje. Nagrađenima su medalje uručili generali Pankov i Fomin, uz čestitke ministra Stefanovića i generala Mojsilovića.

Komentari