m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaDruštvoМинистар Стефановић о војном року: Кључна ствар је учење војничким вештинама

Министар Стефановић о војном року: Кључна ствар је учење војничким вештинама

Министар Стефановић о војном року: Кључна ствар је учење војничким вештинама

Вест, фото и видео: http://www.mod.gov.rs/cir/17415/ministar-stefanovic-o-vojnom-roku-kljucna-stvar-je-ucenje-vojnickim-vestinama-17415

Потпредседник Владе и министар одбране др Небојша Стефановић рекао је данас да је поновно увођење обавезног служења војног рока сложено питање и да је доста тога урађено, почев од различитих анализа до расправе која се увелико води у најширој јавности, као и да лично сматра да одлуку треба донети најдаље до октобра.

Он је одговарајући на питања новинара о војном року, данас приликом примопредаје борбених оклопних возила из донације Руске Федерације у Нишу, поновио да је његов  лични став да потпуно подржава поновно редовно служење војног рока које је суспендовано пре десетак година.

– То је тема која је сложена и тема у којој имате много фактора на које треба обратити пажњу, од тога какви су наши капацитети за обуку, у каквом су стању касарне у којима бисмо спроводили обуку, колико то кошта до тога какве су потребе Војске и шта је то што смо као земља за ових десетак година изгубили, а изгубили смо пуно – нагласио је министар Стефановић, додајући да је ту, између осталих, и питање активне резерве, јер они који никад нису служили војску не могу бити ни њени резервисти.

– Доста тога  је већ урађено, почев од многих анализа, али смо свакако желели да у то укључимо и најширу јавност. Као што видите, ова тема врло често је у јавности и о њој се изјашњавају и државне структуре и невладин сектор и различити стручњаци, али и сви људи који било да имају мишљење о томе, неку врсту примедби или предлога за начин како мисле да би то требало да се уради – нагласио је министар Стефановић.

Према његовим речима и сам модел служења је једна од ствари која се још увек разматра.

– Поновићу опет, да људи не би то схватали погрешно, служење војске неће бити да ви одете тамо да будете чистачи круга касарне, наравно да ћете одржавати хигијену, али ће кључна ствар доласка у војску бити да научите војничке вештине – истакао је Стефановић.

Он је подсетио и да је Војска Србије у претходном периоду опремана новим средствима, које неко ко је служио војску пре деценију и више данас не зна да користи.

– Дошли су нам, ево, нови тенкови, нови оклопни транспортери и има много још нових ствари, али и нових изазова у савременом свету. Хоћемо да наша војска буде потпуно опремљена и увежбана, али и да људи који долазе у војску стичу та нова знања и вештине – нагласио је министар.

Како је навео, знања и вештине које ће савладати у војсци младим људима свакако ће бити од помоћи и касније у животу и за време служења војног рока свакако неће радити ништа бесмислено, нити ће то време бити протраћено.

– Доћи ће да уче војничке вештине и доћи ће да помогну својој земљи и својој војсци примењујући те вештине. То су укратко кључне ствари које данас разматрамо о тој теми. Свој лични став сам већ више пута износио, што наравно не значи да је било каква одлука донета – рекао је Стефановић. Он је додао да су припреме, за случају њеног евентуалног доношења, свакако у току, јер треба унапред имати у виду и обнављање потенцијала

– Мој циљ је, и невезано за то, да урадим све што могу да Војска Србије буде јача, да њене касарне буду опремљеније и да имамо такву технику да наша војска буде најбоља у овом делу Европе – оценио је министар Стефановић, напомињући да ће учинити све, као и сви људи из система одбране, да у потпуности испуни све задатке које је председник Александар Вучић дао.

Министар одбране додао је и да лично сматра да одлуку о редовном служењу војног рока треба донети најдаље до октобра.

– Моје виђење је да треба да донесемо одлуку о томе до јесени, дакле најдаље до септембра или октобра, због динамике и због процеса доношења одређених закона у Народној скупштини, али и због припрема које су потребне, од буџетирања таквог врста служења војног рока у Србији до свега онога што је потребно да ти војници имају када дођу у наше јединице да би војни рок провели на добар начин, нешто научили и помогли уједно својој земљи – закључио је министар Стефановић.

Ministar Stefanović o vojnom roku: Ključna stvar je učenje vojničkim veštinama

 

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović rekao je danas da je ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka složeno pitanje i da je dosta toga urađeno, počev od različitih analiza do rasprave koja se uveliko vodi u najširoj javnosti, kao i da lično smatra da odluku treba doneti najdalje do oktobra.

On je odgovarajući na pitanja novinara o vojnom roku, danas prilikom primopredaje borbenih oklopnih vozila iz donacije Ruske Federacije u Nišu, ponovio da je njegov  lični stav da potpuno podržava ponovno redovno služenje vojnog roka koje je suspendovano pre desetak godina.

– To je tema koja je složena i tema u kojoj imate mnogo faktora na koje treba obratiti pažnju, od toga kakvi su naši kapaciteti za obuku, u kakvom su stanju kasarne u kojima bismo sprovodili obuku, koliko to košta do toga kakve su potrebe Vojske i šta je to što smo kao zemlja za ovih desetak godina izgubili, a izgubili smo puno – naglasio je ministar Stefanović, dodajući da je tu, između ostalih, i pitanje aktivne rezerve, jer oni koji nikad nisu služili vojsku ne mogu biti ni njeni rezervisti.

– Dosta toga  je već urađeno, počev od mnogih analiza, ali smo svakako želeli da u to uključimo i najširu javnost. Kao što vidite, ova tema vrlo često je u javnosti i o njoj se izjašnjavaju i državne strukture i nevladin sektor i različiti stručnjaci, ali i svi ljudi koji bilo da imaju mišljenje o tome, neku vrstu primedbi ili predloga za način kako misle da bi to trebalo da se uradi – naglasio je ministar Stefanović.

Prema njegovim rečima i sam model služenja je jedna od stvari koja se još uvek razmatra.

– Ponoviću opet, da ljudi ne bi to shvatali pogrešno, služenje vojske neće biti da vi odete tamo da budete čistači kruga kasarne, naravno da ćete održavati higijenu, ali će ključna stvar dolaska u vojsku biti da naučite vojničke veštine – istakao je Stefanović.

On je podsetio i da je Vojska Srbije u prethodnom periodu opremana novim sredstvima, koje neko ko je služio vojsku pre deceniju i više danas ne zna da koristi.

– Došli su nam, evo, novi tenkovi, novi oklopni transporteri i ima mnogo još novih stvari, ali i novih izazova u savremenom svetu. Hoćemo da naša vojska bude potpuno opremljena i uvežbana, ali i da ljudi koji dolaze u vojsku stiču ta nova znanja i veštine – naglasio je ministar.

Kako je naveo, znanja i veštine koje će savladati u vojsci mladim ljudima svakako će biti od pomoći i kasnije u životu i za vreme služenja vojnog roka svakako neće raditi ništa besmisleno, niti će to vreme biti protraćeno.

– Doći će da uče vojničke veštine i doći će da pomognu svojoj zemlji i svojoj vojsci primenjujući te veštine. To su ukratko ključne stvari koje danas razmatramo o toj temi. Svoj lični stav sam već više puta iznosio, što naravno ne znači da je bilo kakva odluka doneta – rekao je Stefanović. On je dodao da su pripreme, za slučaju njenog eventualnog donošenja, svakako u toku, jer treba unapred imati u vidu i obnavljanje potencijala.

– Moj cilj je, i nevezano za to, da uradim sve što mogu da Vojska Srbije bude jača, da njene kasarne budu opremljenije i da imamo takvu tehniku da naša vojska bude najbolja u ovom delu Evrope – ocenio je ministar Stefanović, napominjući da će učiniti sve, kao i svi ljudi iz sistema odbrane, da u potpunosti ispuni sve zadatke koje je predsednik Aleksandar Vučić dao.

Ministar odbrane dodao je i da lično smatra da odluku o redovnom služenju vojnog roka treba doneti najdalje do oktobra.

– Moje viđenje je da treba da donesemo odluku o tome do jeseni, dakle najdalje do septembra ili oktobra, zbog dinamike i zbog procesa donošenja određenih zakona u Narodnoj skupštini, ali i zbog priprema koje su potrebne, od budžetiranja takvog vrsta služenja vojnog roka u Srbiji do svega onoga što je potrebno da ti vojnici imaju kada dođu u naše jedinice da bi vojni rok proveli na dobar način, nešto naučili i pomogli ujedno svojoj zemlji – zaključio je ministar Stefanović.

Komentari