m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaDruštvoМинистар Стефановић на испраћају наших мировњака у Либан

Министар Стефановић на испраћају наших мировњака у Либан

Вест, фото, видео: http://www.mod.gov.rs/cir/17413/ministar-stefanovic-na-ispracaju-nasih-mirovnjaka-u-liban-17413

Министар Стефановић на испраћају наших мировњака у Либан

Потпредседник Владе и министар одбране др Небојша Стефановић и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић присуствовали су данас у панчевачкој касарни „Народни херој Стевица Јовановић” свечаном испраћају контингента припадника наше Војске који ће током наредних шест месеци бити ангажовани у мултинационалној операцији Уједињених Нација UNIFIL у Републици Либан. Министар Стефановић том приликом поручио је српским мировњацима да је уверен да ће они своје задатке извршавати часно и предано и да ће представљати Србију на најбољи могући начин понашајући се онако како то доликује српском војнику.

– Ви сте прошли строге селекције. Није било лако доћи до тога да неко буде упућен у мировну мисију и знам шта је све потребно да испуните од критеријума да бисте уопште били узети у обзир. Ви, који сте данас пред нама, ви сте изабрани као најбољи који ће представљати боје наше земље. – истакао је министар.

Стефановић је додао да ће наши припадници у мисијама Уједињених нација, посебно у мисији која је највећа мисија у којој Војска Републике Србије учествује, имати бројне изазове.

– Имаћете прилику да стекнете нова знања, имаћете прилику да покажете оно што сте научили током своје војничке каријере и прилику да представљате српску војску. Где год сам разговарао са страним представницима у оним партнерским земљама које се нама учествују у мировним мисијама, сви су без разлике истицали увек једну ствар, а то је да су припадници наше војске, тамо где учествују у мировним мисијама, у потпуности посвећени тим задацима и да су међу најбољима у сваком смислу. Од вас очекујем потпуно пожртвовање и да заиста боје наше земље представљате достојно, онако како то доликује Републици Србији. – истакао је министар Стефановић у свом обраћању.

Министар је подсетио и на то да мултинационалне операције носе одређене ризике што подразумева више опреза и поштовање свих правила и затражио од наших мировњака да буду онакви какви су били у својим редовним јединицама. Он је подвукао и потребу да се води рачуна о епидемији ковида и свему другоме што би могло да угрози њихово здравље.

– Што се тиче ваше безбедности, уверен сам да ћете ви, заједно са вашим старешинама, предузети све што је потребно да би сви наши људи били безбедни у сваком тренутку. – нагласио је министар и додао да ћемо будно пратити сваки догађај у Либану и бити спремни да реагујемо и помогнемо у заштити безбедности наших припадника.

– Ја вам желим срећан пут, војничку срећу и успешно извршење свих задатака! Живела Војска Србије! Живела Србија! – поручио је министар одбране.

Мајор Зоран Цвејић, командир пешадијске чете, примајући државну заставу из руку министра Небојше Стефановића захвалио је на указаној части.

– Ово свето знамење нас обавезује да све задатке извршавамо одговорно и пожртвовано чувајући част српског војника. Уверевам вас да ћемо са поносом представљати Војску Србије! – рекао је мајор Цвејић.

Припадници Војске Србије ангажовани су у мисији UNIFIL у Либану од децембра 2010. године. Од укупно 177 припадника наше Војске који се налазе у мисији UNIFIL у оквиру ове ротације биће замењено 142. Главницу тог броја чине припадници пешадијске чете из састава Прве бригаде Копнене војске.

Ministar Stefanović na ispraćaju naših mirovnjaka u Liban

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas u pančevačkoj kasarni „Narodni heroj Stevica Jovanović” svečanom ispraćaju kontingenta pripadnika naše Vojske koji će tokom narednih šest meseci biti angažovani u multinacionalnoj operaciji Ujedinjenih Nacija UNIFIL u Republici Liban. Ministar Stefanović tom prilikom poručio je srpskim mirovnjacima da je uveren da će oni svoje zadatke izvršavati časno i predano i da će predstavljati Srbiju na najbolji mogući način ponašajući se onako kako to dolikuje srpskom vojniku.

– Vi ste prošli stroge selekcije. Nije bilo lako doći do toga da neko bude upućen u mirovnu misiju i znam šta je sve potrebno da ispunite od kriterijuma da biste uopšte bili uzeti u obzir. Vi, koji ste danas pred nama, vi ste izabrani kao najbolji koji će predstavljati boje naše zemlje. – istakao je ministar.

Stefanović je dodao da će naši pripadnici u misijama Ujedinjenih nacija, posebno u misiji koja je najveća misija u kojoj Vojska Republike Srbije učestvuje, imati brojne izazove.

– Imaćete priliku da steknete nova znanja, imaćete priliku da pokažete ono što ste naučili tokom svoje vojničke karijere i priliku da predstavljate srpsku vojsku. Gde god sam razgovarao sa stranim predstavnicima u onim partnerskim zemljama koje se nama učestvuju u mirovnim misijama, svi su bez razlike isticali uvek jednu stvar, a to je da su pripadnici naše vojske, tamo gde učestvuju u mirovnim misijama, u potpunosti posvećeni tim zadacima i da su među najboljima u svakom smislu. Od vas očekujem potpuno požrtvovanje i da zaista boje naše zemlje predstavljate dostojno, onako kako to dolikuje Republici Srbiji. – istakao je ministar Stefanović u svom obraćanju.

Ministar je podsetio i na to da multinacionalne operacije nose određene rizike što podrazumeva više opreza i poštovanje svih pravila i zatražio od naših mirovnjaka da budu onakvi kakvi su bili u svojim redovnim jedinicama. On je podvukao i potrebu da se vodi računa o epidemiji kovida i svemu drugome što bi moglo da ugrozi njihovo zdravlje.

– Što se tiče vaše bezbednosti, uveren sam da ćete vi, zajedno sa vašim starešinama, preduzeti sve što je potrebno da bi svi naši ljudi bili bezbedni u svakom trenutku. – naglasio je ministar i dodao da ćemo budno pratiti svaki događaj u Libanu i biti spremni da reagujemo i pomognemo u zaštiti bezbednosti naših pripadnika.

– Ja vam želim srećan put, vojničku sreću i uspešno izvršenje svih zadataka! Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! – poručio je ministar odbrane.

Major Zoran Cvejić, komandir pešadijske čete, primajući državnu zastavu iz ruku ministra Nebojše Stefanovića zahvalio je na ukazanoj časti.

– Ovo sveto znamenje nas obavezuje da sve zadatke izvršavamo odgovorno i požrtvovano čuvajući čast srpskog vojnika. Uverevam vas da ćemo sa ponosom predstavljati Vojsku Srbije! – rekao je major Cvejić.

Pripadnici Vojske Srbije angažovani su u misiji UNIFIL u Libanu od decembra 2010. godine. Od ukupno 177 pripadnika naše Vojske koji se nalaze u misiji UNIFIL u okviru ove rotacije biće zamenjeno 142. Glavnicu tog broja čine pripadnici pešadijske čete iz sastava Prve brigade Kopnene vojske.

Komentari