m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 21.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaNajava događajaМанифестација „Музеји за 10” у Војном музеју, Музеју ваздухопловства и Галерији Дома Војске Србије

Манифестација „Музеји за 10” у Војном музеју, Музеју ваздухопловства и Галерији Дома Војске Србије

Текст: http://www.mod.gov.rs/cir/tekst/17379/manifestacija-muzeji-za-10-u-vojnom-muzeju-muzeju-vazduhoplovstva-i-galeriji-doma-vojske-srbije-17379

Манифестација Музеји за 10 у Војном музеју, Музеју ваздухопловства и Галерији Дома Војске Србије

Војни музеј, Музеј ваздухопловства и Галерија Дома Војске Србије у Београду бесплатно ће отворити врата свим посетиоцима током манифестације „Музеји за 10” која се од 12. до 18. маја одржава под слоганом „Будућност музеја: Нове идеје, нове праксе”.

Посетиоце Војног музеја дочекаће стална изложбена поставка на Калемегдану и изложба „Јунаци отаџбине, погинули током НАТО агресије 1999. године” у Галерији у Балканској улици, сваког дана од 10 до 17 часова, а у суботу 15. маја од 10 до 20 часова.

Бесплатан обилазак сталне изложбене поставке у Музеју ваздухопловства омогућен радним данима и у недељу у времену од 9 до 17 часова, а у суботу 15. маја од 9 до 22 часа. Изложбу „Април 41” у Галерији Дома Војске Србије посетиоци ће моћи да обиђу сваког дана током трајања манифестације у времену од од 10 до 22 часа.

Стална музејска поставка Војног музеја приказује раздобље дуго 14 векова – борбе за слободу од насељавања Словена на Балкан, стварања првих јужнословенских средњевековних држава, до последњих ратних дешавања током деведесетих година прошлог века. Сусрећући се са најразноврснијим примерцима оружја, војне одеће и униформе, застава, одликовања, фотографија и уметничких дела, посетиоци могу да стекну увид у националну историју и културу и у различите тековине цивилизације које су се сусретале на нашим просторима.

Изложбена поставка Јунаци отаџбине, погинули током НАТО агресије 1999. године” (у Балканској улици) посвећена је погинулим и несталим браниоцима отаџбине за време оружаних дејстава на територији Косова и Метохије од 10. фебруара 1998. године и током двоипомесечне агресије НАТО у пролеће 1999. године. Фотографије и лични подаци погинулих и несталих бораца изложени су према јединственом азбучнику.

Стална поставка Музеја ваздухопловства, смештена на 6.000 кавадратних метара, обухвала готово читав век авијације, представљен експонатима од пионирског периода до модерног доба. У Музеју постављено је више од 70 оригиналних авиона, хидро-авиона, хеликоптера и једрилица, више десетина авионских мотора и друга опрема и делови.

Изложба „Април 41” у Галерији Дома Војске Србије, уприличена поводом осамдесете годишњице од почетка Другог светског рата, подсећа како је у априлу 1941. године на суров и немилосрдан начин нападнута једна савремена, суверена европска држава, уз катастрофалне последице по људске животе њених грађана и њене тековине. На изложби су приказани бројни предмети, фотографије и документа који сведоче о тежини сукоба, снази воље народа и судбинама појединаца. Међу експонатима су и делови авиона коришћених у борбама над Београдом и другим местима Југославије, лични предмети југословенских пилота и других припадника југословенске војске који су херојски бранили своју отаџбину. Изложба је настала у сарадњи Музеја ваздухопловства, Војног музеја, Војног архива и Медија центра „Одбрана”, под покровитељством Министарства одбране Републике Србије.

Манифестација „Музеји за 10” национална је музејска иницијатива, највећа у Србији и јединствена у Европи, која се под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије у нашој земљи одржава седми пут. Више од 90 музеја и сродних институција широм Србије, ове године учествују на манифестацији која за време свог трајања од 12. до 18. маја, обележава Европску ноћ музеја (15. мај), Међународни дан музеја (18. мај) и Националну недељу музеја.

Lat:

Manifestacija Muzeji za 10 u Vojnom muzeju, Muzeju vazduhoplovstva i Galeriji Doma Vojske Srbije

Vojni muzej, Muzej vazduhoplovstva i Galerija Doma Vojske Srbije u Beogradu besplatno će otvoriti vrata svim posetiocima tokom manifestacije „Muzeji za 10” koja se od 12. do 18. maja održava pod sloganom „Budućnost muzeja: Nove ideje, nove prakse”.

Posetioce Vojnog muzeja dočekaće stalna izložbena postavka na Kalemegdanu i izložba „Junaci otadžbine, poginuli tokom NATO agresije 1999. godine” u Galeriji u Balkanskoj ulici, svakog dana od 10 do 17 časova, a u subotu 15. maja od 10 do 20 časova.

Besplatan obilazak stalne izložbene postavke u Muzeju vazduhoplovstva omogućen radnim danima i u nedelju u vremenu od 9 do 17 časova, a u subotu 15. maja od 9 do 22 časa. Izložbu „April 41” u Galeriji Doma Vojske Srbije posetioci će moći da obiđu svakog dana tokom trajanja manifestacije u vremenu od od 10 do 22 časa.

Stalna muzejska postavka Vojnog muzeja prikazuje razdoblje dugo 14 vekova – borbe za slobodu od naseljavanja Slovena na Balkan, stvaranja prvih južnoslovenskih srednjevekovnih država, do poslednjih ratnih dešavanja tokom devedesetih godina prošlog veka. Susrećući se sa najraznovrsnijim primercima oružja, vojne odeće i uniforme, zastava, odlikovanja, fotografija i umetničkih dela, posetioci mogu da steknu uvid u nacionalnu istoriju i kulturu i u različite tekovine civilizacije koje su se susretale na našim prostorima.

Izložbena postavka „Junaci otadžbine, poginuli tokom NATO agresije 1999. godine” (u Balkanskoj ulici) posvećena je poginulim i nestalim braniocima otadžbine za vreme oružanih dejstava na teritoriji Kosova i Metohije od 10. februara 1998. godine i tokom dvoipomesečne agresije NATO u proleće 1999. godine. Fotografije i lični podaci poginulih i nestalih boraca izloženi su prema jedinstvenom azbučniku.

Stalna postavka Muzeja vazduhoplovstva, smeštena na 6.000 kavadratnih metara, obuhvala gotovo čitav vek avijacije, predstavljen eksponatima od pionirskog perioda do modernog doba. U Muzeju postavljeno je više od 70 originalnih aviona, hidro-aviona, helikoptera i jedrilica, više desetina avionskih motora i druga oprema i delovi.

Izložba „April 41” u Galeriji Doma Vojske Srbije, upriličena povodom osamdesete godišnjice od početka Drugog svetskog rata, podseća kako je u aprilu 1941. godine na surov i nemilosrdan način napadnuta jedna savremena, suverena evropska država, uz katastrofalne posledice po ljudske živote njenih građana i njene tekovine. Na izložbi su prikazani brojni predmeti, fotografije i dokumenta koji svedoče o težini sukoba, snazi volje naroda i sudbinama pojedinaca. Među eksponatima su i delovi aviona korišćenih u borbama nad Beogradom i drugim mestima Jugoslavije, lični predmeti jugoslovenskih pilota i drugih pripadnika jugoslovenske vojske koji su herojski branili svoju otadžbinu. Izložba je nastala u saradnji Muzeja vazduhoplovstva, Vojnog muzeja, Vojnog arhiva i Medija centra „Odbrana”, pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Manifestacija „Muzeji za 10” nacionalna je muzejska inicijativa, najveća u Srbiji i jedinstvena u Evropi, koja se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u našoj zemlji održava sedmi put. Više od 90 muzeja i srodnih institucija širom Srbije, ove godine učestvuju na manifestaciji koja za vreme svog trajanja od 12. do 18. maja, obeležava Evropsku noć muzeja (15. maj), Međunarodni dan muzeja (18. maj) i Nacionalnu nedelju muzeja.

Komentari