m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / September 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHКонкурс за упућивање на школовање и обуку на Војној академији у Београду

Конкурс за упућивање на школовање и обуку на Војној академији у Београду

Датум: 18.03.2022. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Конкурс за упућивање на школовање и обуку на Војној академији у Београду

Министарство унутрашњих послова Републике Српске расписало је јавни конкурс за избор до пет канадидата из грађанства за упућивање на четворогодишње школовање и обуку на Војној академији Универзитета одбране, Министарства одбране Републике Србије, студијски програм: Основне академске студије Војно ваздухопловство – пилот хеликоптера.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају све опште и посебне услове који су наведени у конкурсу.

Селекција и избор кандидата састоји се из три дијела:

-први дио селекције кандидата реализује МУП Српске,

-други и трећи дио селекције кандидата вршиће се на Војној академији у Београду. Селекција ће укључивати провјере знања из математике и провјеру физичких способности кандидата, те психолошку и медицинско-здравствену процјену.

Коначни избор кандидата који ће бити упућени на школовање утврђује МУП Српске.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адреси: Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Управа за полицијску обуку, Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића број 10-А. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је до 2. априла 2022. године.

Све  потребне информације заинтересовани кандидати могу добити на интернет страници Управе за полицијску обуку (www.education.muprs.org) на број телефона 051/333-606.

 

 

                                                                                                                     НАЧЕЛНИК

                                                                                                 

                                                                                                   Мирна Миљановић

Komentari