m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / September 26.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaDruštvoИ ове године градовима и општинама у Србији готово пола милијарде динара буџетских средстава за пројекте

И ове године градовима и општинама у Србији готово пола милијарде динара буџетских средстава за пројекте

Влада Републике Србије

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Кабинет министра

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

И ове године градовима и општинама у Србији готово пола милијарде динара буџетских средстава за пројекте

Београд, 25. јануар 2022. године

И ове године Министарство државне управе и локалне самоуправе финансираће из буџета пројекте јединица локалних самоуправа у износу од готово пола милијарде динара.

МДУЛС је објавило два позива за све ЈЛС, и то за доделу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе – подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе у укупном износу од 450.800.000,00 динара и за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2021. години, у примени принципа доброг управљања, у износу од 9.200.000,00 динара.

Градови и општине могу конкурисати за доделу буџетских средстава за реализацију нових или завршетак започетих пројеката од посебног значаја за локални економски развој и инвестиције, за увођење еУправе и савремених технологија у рад органа јединица локалне самоуправе у циљу квалитетног пружања услуга грађанима и привреди, за обезбеђивање адекватног прилаза установама јавних служби лицима са посебним потребама и организацију културних, спортских, туристичких и других манифестација, као и за реализацију пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских промена и елементарних и других непогода.

Када је у питању додела годишње награде за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања, у 2021. години конкурише се за четири области: ефикасност и одговорност, транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе, одговорност и владавина права и равноправност и анти-дискриминација.

Рок за подношење пријава по оба јавна позива је 20 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, односно до 10. фебруара 2022. године.

Детаљи о начину пријављивања и неопходној документацији могу се пронаћи и преузети са сајта Министарства државне управе и локалне самоуправе на адреси www.mduls.gov.rs.

 

 

Komentari