m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaEkonomijaИсплата аконтације за реституцију 31. марта, доставити потребну документацију

Исплата аконтације за реституцију 31. марта, доставити потребну документацију

Београд, 18.3. 2021.

 

Исплата аконтације за реституцију 31. марта, доставити потребну документацију

 

Министарствo финансијa подсећа да ће, у четвртак, 31. марта, исплатити аконтацију обештећења у новцу бившим власницима, на основу правоснажних решења о утврђивању износа обештећења, донетих од стране Агенције за реституцију, и још једном позива сва лица која нису доставила потребну документацију, да то учине у најкраћем року.

Износ аконтације је 10 одсто од утврђеног износа обештећења, по свим законским основима бивших власника, а исплата ће бити извршена у динарској противвредности, по званичном средњем курсу Народне банке Србије.

У случају када уместо бившег власника право обештећења остварују законски наследници, износ аконтације дели се на законске наследнике сагласно њиховим утврђеним уделима.

Министарство финансија наглашава да је, без обзира да ли се ради о бившим власницима, њиховим законским наследницима или наследницима преминулих прималаца обештећења, ради исплате аконтације, за сваког примаоца аконтације, потребно доставити одређену документацију.

До сада је 3.034 лица која треба да добију аконтацију доставило потребну документацију, што је 65,5 одсто.

Позивамо још једном све који спадају у горе наведене категорије, а до сада нису доставити потребну документацију, да то учине у најкраћем року, како би им била исплаћена аконтација. Од документације је потребно доставити:

  1. Фотокопију личне идентификационе исправе, ради утврђивања идентитета примаоца аконтације
  2. Фотокопију документа – платне картице или другог званичног документа којим се недвосмислено потврђује податак о броју динарског рачуна на који ће бити извршена исплата аконтације (ручно попуњени податак без фотокопије документа којим се потврђује тражени податак не сматра се валидним документом)
  3. За наследнике преминулих прималаца обештећења – фотокопију правоснажног решења о наслеђивању, укључујући и документацију наведену под тачкама 1 и 2, за сваког од наследника.

 

Komentari