m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHЗАДУЖИВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПЛАНИРАНО И У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ УСВОЈЕНОМ ЈОШ У ДЕЦЕМБРУ

ЗАДУЖИВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПЛАНИРАНО И У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ УСВОЈЕНОМ ЈОШ У ДЕЦЕМБРУ

Датум: 20.04.2022.

САОПШТЕЊЕ

 

ЗАДУЖИВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПЛАНИРАНО И У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ УСВОЈЕНОМ ЈОШ У ДЕЦЕМБРУ

 

Министарство финансија Републике Српске је на аукцији на Бањалучкој берзи продало 35.000 петогодишњих обвезница Републике Српске, по цијени 99,7% номиналног износа, обезбјеђујући Буџету Републике Српске 34,9 милиона КМ. Остварена је ефективна каматна стопа 3,47%. Укупна тражња за обвезницама на аукцији је износила 41,5 милион КМ.

Емисија обвезница је у складу са планираним Буџетом Републике Српске и у складу са Одлуком о дугорочном задуживању Републике Српске коју је још у децембру 2021. године усвојила Народна скупштина Републике Српске, а према којој се Република Српска у 2022. години дугорочно може задужити у укупном износу до 611 милиона КМ. Република Српска је од почетка године имала само једну емисију обвезница, током које је Буџету обезбиједила 29 милиона КМ.

Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске прописана су ограничења, према којима јавни дуг Републике Српске на крају фискалне године не може бити већи од 55% оствареног бруто домаћег производа (БДП) у тој години.

Јавни дуг Републике Српске износи 5,1 милијарду КМ, односно 41,39% БДП-а, a законски лимит је 55%, што значи да је Република Српска средње задужена и није ни близу законом дефинисане горње границе.

 

 

                  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Komentari