m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaEkonomijaДржавна ревизорска институција спроводи 14 ревизија сврсисходности пословања

Државна ревизорска институција спроводи 14 ревизија сврсисходности пословања

Саопштење за медије

Државна ревизорска институција спроводи 14 ревизија сврсисходности пословања

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2021. годину, започела је поступак спровођења 14 ревизија сврисходности пословања. Поступак ревизије спроводи се за следеће теме ревизије сврсисходности пословања:

 

 1. „Заштита непокретних културних добара“ – (Министарство културе и информисања, Републички завод за заштиту споменика културе)

 

 1. „Информациони систем „есДневник“ – (Министарство просвете, науке и технолошког развоја)

 

 1. „Превенција клизишта у Републици Србији“ – (Геолошки завод Србије, Министарство рударства и енергетике)

 

 1. „Управљање информационим системом локалне пореске администрације“ – (Град Београд – Секретаријат за јавне приходе, Град Крагујевац – Градска пореска управа, Институт „Михајло Пупин“, Београд, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Општина Ариље – Служба локалне пореске администрације, Општина Житорађа – Локална пореска администрација, Општина Инђија – Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода)

 

 1. „Ефикасност наплате накнаде за одводњавање“ – (Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Београд, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Аутономне Покрајине Војводине)

 

 1. „Ефикасност решавања проблема напуштених животиња“ – (Град Лесковац, Град Нови Сад, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину, Општина Неготин, Општина Прибој)

 

 1. „Управљање вађењем речних наноса из реке Дрине“ – (Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Београд, Министарство заштите животне средине, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде)

 

 1. „Управљање квалитетом ваздуха“ – (Град Београд, Град Бор, Град Нови Сад, Град Панчево, Град Ужице, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“, Министарство заштите животне средине, Министарство заштите животне средине – Агенција за заштиту животне средине

 

 1. „Ефикасност и економичност поступка централизоване јавне набавке реагенаса“ – (Републички фонд за здравствено осигурање)

 

 1. „Професионална рехабилитација и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом“ – (ДОО Заштитна радионица за радно оспособљавање и запошљавање инвалида „Лира“, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство финансија, Национална служба за запошљавање, Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за производњу обуће „Стил“д.о.о.)

 

 1. „Заштита потрошача у области снабдевања топлотном енергијом“ – (Јавно комунално предузеће „Београдске електране“, Београд, Јавно комунално предузеће „Градска топлана“, Ниш, Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана – Лозница“, Министарство рударства и енергетике, Министарство трговине, туризма и телекомуникација)

 

 1. „Унапређење пословног окружења малих и средњих предузећа и предузетника“ – (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство привреде, Министарство финансија, Републички секретаријат за јавне политике)

 

 1. „Унапређење приступа изворима финансирања за развој малих и средњих предузећа и предузетника“ – (Министарство привреде, Развојна агенција Србије, Фонд за развој Републике Србије)

 

 1. „Управљање националним парковима у Републици Србији“ – (Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, Јавно предузеће „Национални парк Тара“, Бајина Башта, Министарство заштите животне средине, Општина Бајина Башта, Општина Мајданпек)

 

Државна ревизорска институција осим ревизија сврсисходности пословања, у складу са Програмом ревизије за 2021. годину, спроводи и ревизије финансијских извештаја, ревизије правилности пословања и комбиноване ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2020. годину.

 

Београд,

 1. мај 2021. године

Komentari