m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Saturday / December 2.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHДневни ред за 121. сједницу Владе Републике Српске

Дневни ред за 121. сједницу Владе Републике Српске

ГЕНЕРАЛНИ  СЕКРЕТАРИЈАТ

Бања Лука, 13.05.2021. године

 

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић сазвао је за данас (четвртак, 13.05.2021. године), у 10.00 часова, 121. сједницу Владе Републике Српске, са сљедећим приједлогом дневног реда:

 

 1. Усвајање Записника са 120. сједнице Владе Републике Српске, одржане 6.5.2021. године

 

 1. Разматрање Информације у вези уписа у матичне књиге, натурализацији и исправама избјеглица и лица којима је одобрена супсидијарна заштита у БиХ, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о припремним активностима за пети састанак Пододбора за транспорт, енергију, животну средину и регионални развој између ЕУ и БиХ, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о финализацији почетних фаза израде Програма интегрисања БиХ у ЕУ, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о учешћу јединица локалне самоуправе у финансирању вантјелесне оплодње у 2020. години, са Приједлогом закључка.

 

 1. Разматрање Информације о Извјештају о реализацији Годишњег плана рада и извршењу Ребаланса финансијског плана – Буџета Фонда здравственог осигурања Републике Српске за период од 1.1.2020. до 31.12.2020. године, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о реализацији активности у вези са Уговором о купопродаји пословног простора за потребе Правобранилаштва Републике Српске, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о реализацији активности у вези са Уговором о продаји пословног простора за потребе Републичког завода за статистику , са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 – 31.12.2020. године
 2. Разматрање Извјештаја о пословању Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге за период 1.1 – 31.12.2020. године

 

 1. Разматрање Плана рада и финансијског плана Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге у периоду 1.1 – 31.12.2021. године, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашној организацији и систематизацији радних мјеста у Пореској управи Републике Српске

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за цијепање парцеле на земљишту у власништву Републике Српске на Јахорини, у предмету број У-424/19

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за цијепање парцеле на земљишту у власништву Републике Српске на Јахорини, у предмету број У-541/19

 

 1. 15. Разматрање Приједлога одлуке о минимуму услова за додјелу концесије путем преговарачког поступка за експлоатацију кречњака и креде на лежишту „Спасине – Брђани“, општина Угљевик

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта (организациони код 3710) за период 1.1 -30.6.2021. године, у укупном износу од 110.000,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (организациони код 1546), на распоред средстава са позиције 414100 – Субвенције нефинансијским субјектима у области ветеринарства, за 2021. годину, у износу од 100.000,00КМ

 

 1. 18. Разматрање Приједлога одлуке о измјенама и допуни Одлуке о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије („Службени гласник Републике Српске“, бр. 42/18, 31/19 и 72/19)

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о измјени и допунама Одлуке о додјели концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске предузећу ДОО „ГОЛД-МГ“ Доњи Жабар („Службени гласник Републике Српске“, број 42/07)

 

 1. 20. Разматрање Приједлога рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка додјеле подстицаја за директна улагања

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на закључивање Анекса уговора о концесији за изградњу, коришћење и одржавање одморишта Лужани са пратећим садржајем и бензијским станицама на ауто – путу Градишка – Бањалука

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске(организациони код 0205), за период 1.1 – 31.3.2021. година, у износу од 8.000,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о измјенама Рјешења о именовању чланова Савјета за младе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/12, 86/13, 21/15, 48/17 и 20/19)
 2. 24. Разматрање Приједлога мишљења на Приједлог закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, по хитном поступку

 

 1. Разматрање Приједлога мишљења о Иницијативи за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи, Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе и других закона који регулишу ову област

 

 1. Разматрање Приједлога одговора на посланичка питања

 

 1. КАДРОВСКА ПИТАЊА

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 

 1. ТЕКУЋА ПИТАЊА

 

 

Komentari