m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHАКТИВИРАНА ГАРАНЦИЈА ЗА НЕПОШТОВАЊЕ УГОВОРА ЗА (НЕ)ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НОВОЈ АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ

АКТИВИРАНА ГАРАНЦИЈА ЗА НЕПОШТОВАЊЕ УГОВОРА ЗА (НЕ)ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НОВОЈ АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ

АКТИВИРАНА ГАРАНЦИЈА ЗА НЕПОШТОВАЊЕ УГОВОРА ЗА (НЕ)ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НОВОЈ АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ

 

Град Бијељина је активирао гаранцију за уредно извршење уговора, број: 247-0284/2020, на износ од 320.323,65 КМ, јер је извођач радова неоправдано прекорачио рок за извођење радова, неквалитетно их је извео, а радове на систему гријања није извршио, иако су ови радови били саставни дио пројекта, односно, уговора.

У складу са условима тендера и Уговором о извођењу радова број: 02-404-236/19 од 25.6.2020. године, извођач радова – предузеће „Бук промет” д.о.о. из Бијељине је било обавезно да изведе радове на пројекту „Изградња нове аутобуске станице на мјесту старе жељезничке станице у Граду Бијељина”, у складу са условима из тендера и Уговора о извођењу радова, број: 02-404-236/19 од 25.6.2020. године.

Извођач радова је уведен у посао 25.6.2020. године, са роком завршетка од девет мјесеци, односно 26.3.2021. године. Радове је завршио 9.11.2021. године, односно, неоправдано је прекорачио рок за извођење радова за 228 дана, а дио радова на машинском дијелу, односно, систему за гријање уопште није извршио.

Пошто “Бук промет”, није испунио своје обавезе из Уговора о извођењу радова и прекршио одредбе Уговора, створени су услови за активирање гаранције за уредно извршење уговора, након чега је Град Бијељина тако и поступио.

Кабинет Градоначелника
Градска управа Града Бијељина

Komentari